banner-events

Digwyddiadau

English | Cymraeg

Dyma lle y cewch fanylion am ddigwyddiadau y mae NTfW yn eu trefnu ar ein pen ein hunain ac mewn partneriaeth â chyrff eraill. Gallwch ddefnyddio’r ddewislen ar ochr dde’r dudalen hon i gael gwybod rhagor am y gwahanol
ddigwyddiadau. Yn ogystal, mae calendr yn dweud pryd y cynhelir digwyddiadau’n ymwneud â’r sector dysgu seiliedig ar waith.

Cynhadledd NTfW
Bydd cyfle i’r cynadleddwyr gymryd rhan mewn gwrando ar siaradwyr sy’n ffigurau amlwg yn y maes a gweithdai. Bydd y gynhadledd hefyd yn gyfle gwych i rwydweithio ag unigolion a chwmnïau ym mhob rhan o’r sector hyfforddi yng Nghymru.

Skills Cymru
7-8 Hydref 2020 – Motorpoint Arena, Caerdydd
14-15 Hydref 2020 – Venue Cymru, Llandudno
At SkillsCymru young people and students can get involved with interactive features, hands-on demonstrations and challenging activities to learn about the huge range of careers, training and advice available in Wales, catch a glimpse into what their future career could hold and realise their potential.

Gwobrau Prentisiaethau Cymru
Nod Gwobrau Prentisiaethau Cymru yw cydnabod a mawrygu cyflogwyr, dysgwyr a darparwyr sy’n ymroi i ddatblygu eu gweithlu trwy Brentisiaethau ac i gefnogi eu gweithwyr yn ystod eu hyfforddiant. Yn ogystal, mae’r gwobrau’n ffordd wych o werthuso gwaith hyfforddi a datblygu, ac o ysgogi unrhyw weithlu neu ddysgwr.

WorldSkills UK Live – 19-21 Tachwedd 2020
WorldSkills UK Live yw sioe sgiliau, prentisiaethau a gyrfaoedd fwyaf Prydain ac mae’n helpu i lywio dyfodol cenhedlaeth newydd. Mae’r sioe’n denu dros 75,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac mae’n cynnig profiadau ymarferol sy’n ysbrydoli pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd ac yn eu hysgogi i ddysgu mwy am fyd gwaith.