Dolenni

English | Cymraeg

Dyma rai dolenni a allai fod yn ddefnyddiol i chi:
Cyrff Llywodraeth
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol
Sefydliadau Dyfarnu
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Y Gymraeg
Sefydliadau Eraill

 

Cyrff Llywodraeth  
Addysg a sgiliau llyw.cymru/addysg-a-sgiliau
Busnes Cymru Porth Sgiliau businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy
Cymru'n Gweithio cymrungweithio.llyw.cymru
Cynghorau Sgiliau Sector (Saesneg) www.education.gov.uk
GOV.UK - Cymraeg www.gov.uk/cymraeg
Llywodraeth Cymru llyw.cymru
Prentisiaethau - Cyflogwyr businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-hyfforddiant/prentisiaethau
Prentisiaethau - Dysgwyr llyw.cymru/prentisiaethau-dewis-doeth
Senedd Cymru senedd.wales/cy
Y Gymraeg llyw.cymru/y-gymraeg


Yn ôl i ben y dudalen

 

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol  
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru northwaleseab.co.uk/cy
Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol - De-Orllewin a Canolbarth Cymru www.rlpsww.org.uk
Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd www.ccrsp.co.uk/cym


Yn ôl i ben y dudalen

 

Sefydliadau Dyfarnu  
Cyfeiriadur Corff Dyfarnu - Cymwysterau Cymru www.qualificationswales.org/cymraeg
Agored www.agored.cymru
Bagloriaeth Cymru - CBAC wjec.co.uk/cy/cymwysterau
CBAC www.wjec.co.uk
City & Guilds www.cityandguilds.com
Pearson qualifications.pearson.com
Institute of Leadership & Management www.i-l-m.com
OCR www.ocr.org.uk
SQA www.sqa.org.uk
VTCT www.vtct.org.uk


Yn ôl i ben y dudalen

 

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant  
ASDinfo Wales www.asdinfowales.co.uk
Anabledd Cymru www.disabilitywales.org
Anabledd Dysgu Cymru www.ldw.org.uk
Chwarae Teg chwaraeteg.com
Citizens Cymru www.citizensuk.org/cymru
Creative Unions Learning Together Cymru www.cultcymru.org/cy
Elite Employment Support Agency elitesea.co.uk
Race Council Cymru www.racecouncilcymru.org.uk
Remploy Cymru www.remploy.co.uk/remploy-cymru
Romani Cultural and Arts Company www.romaniarts.co.uk
Mind Cymru www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru
National Autistic Society Cymru www.autism.org.uk/services/wales
Tim Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig and Ieuenctid Cymru eyst.org.uk


Yn ôl i ben y dudalen

 

Y Gymraeg  
Coleg Cymraeg Cenedlaethol www.colegcymraeg.ac.uk/cy
Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Porth Adnodau www.porth.ac.uk
Comisiynydd y Gwymraeg www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg
Croeso Cymru www.croeso.cymru/cy
Croeso Cymru - Pethau i'w Gwneud www.croeso.cymru/cy/pethau-iw-gwneud
Gofal Cymdeithasol Cymru gofalcymdeithasol.cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru llyfrgell.cymru
Llyfrgelloedd Cymru llyfrgelloedd.cymru
Mentrau Iaith Cymru mentrauiaith.cymru
Porth Termau Cenedlaethol Cymru termau.cymru/allwedd
Sgiliaith www.gllm.ac.uk/sgiliaith
Urdd www.urdd.cymru/cy
Y Gymraeg llyw.cymru/y-gymraeg


Rhagor o ddolenni defnyddiol i adnoddau, cynlluniau dysgu Cymraeg, gwasanaethau cyfieithu a geiriaduron/rhestrau termau/gwirwyr sillafu.

Yn ôl i ben y dudalen

 

Sefydliadau Eraill  
Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Cymru www.arsyllfadysgu.com
Association of Employment and Learning Providers www.aelp.org.uk
ColegauCymru/CollegesWales www.colegaucymru.ac.uk
Cymwysterau Cymru www.qualificationswales.org/cymraeg
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) www.hefcw.ac.uk
Cyngor y Gweithlu Addysg www.ewc.wales
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - Cofrestru Cystadleuwyr www.skillscompetitionwales.ac.uk
Estyn www.estyn.gov.uk
Gyrfa Cymru gyrfacymru.llyw.cymru
JISC Wales www.jisc.ac.uk/wales
Jobcentre Plus www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
Learn Direct www.learndirect.co.uk
NACRO Cymru www.nacro.org.uk
Sefydlaid Dysgu a Gwaith www.sefydliaddysguagwaith.cymru
Tribal www.tribalgroup.com
UK Commission for Employment & Skills www.ukces.org.uk
WorldSkills UK worldskillsuk.org


Yn ôl i ben y dudalen