Dolenni


English | Cymraeg

Dyma rai dolenni a allai fod yn ddefnyddiol i chi:
Cyrff Llywodraeth
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol
Sefydliadau Dyfarnu
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Y Gymraeg
Sefydliadau Eraill

 

Cyrff Llywodraeth

Wefan

Addysg a sgiliau

Busnes Cymru Porth Sgiliau

Cymru'n Gweithio

Cynghorau Sgiliau Sector (Saesneg)

GOV.UK - Cymraeg

Llywodraeth Cymru

Prentisiaethau - Cyflogwyr

Prentisiaethau - Dysgwyr

Senedd Cymru

Y Gymraeg


Yn ôl i ben y dudalen

 

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Wefan

Uchelgais Gogledd Cymru

De-ddwyrain Cymru - Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-Orllewin a Canolbarth Cymru

Tyfu Canolbarth Cymru


Yn ôl i ben y dudalen

 

Sefydliadau Dyfarnu

Wefan

Cyfeiriadur Corff Dyfarnu Cymwysterau Cymru

Agored Cymru

CBAC

City & Guilds

Pearson

Institute of Leadership & Management

OCR

SQA

VTCT


Yn ôl i ben y dudalen

 

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Wefan

Awtistiaeth Cymru

Anabledd Cymru

Anabledd Dysgu Cymru

Chwarae Teg

Citizens Cymru Wales

CULT Cymru

Elite Employment Support Agency

Maximus Wales

Mind Cymru

National Autistic Society

Race Council Cymru

Romani Cultural and Arts Company

Tim Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig and Ieuenctid Cymru


Yn ôl i ben y dudalen

 

Y Gymraeg

Wefan

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Porth Adnodau

Comisiynydd y Gymraeg

Croeso Cymru

Cymraeg Gwaith

Gofal Cymdeithasol Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mentrau Iaith

Porth Termau Cenedlaethol Cymru

Sgiliaith

Urdd

Y Gymraeg

Dolenni/adnoddau defnyddiol eraill - Dysgu Cymraeg, Gwasanaethau Cyfieithu, Geiriadurol/Termau/Gwirydd Sillafu


Yn ôl i ben y dudalen

 

Sefydliadau Eraill

Wefan

Association of Employment and Learning Providers

ColegauCymru

Cudd-Wybodaeth am y Farchnad Lafur

Cymwysterau Cymru

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Cyngor y Gweithlu Addysg

Estyn

Gyrfa Cymru

JISC Wales

Jobcentre Plus

Learn Direct

NACRO Cymru

Sefydlaid Dysgu a Gwaith

WorldSkills UK

Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru


Yn ôl i ben y dudalen