Archifau'r Awdur: Will Brown

Cyflogwyr yn cydweithio i roi cyfleoedd i Brentisiaid

Postiwyd ar gan Will Brown

English | Cymraeg Mae tua 180 o gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu yn ne-orllewin Cymru yn cefnogi Rhaglen Rhannu Prentisiaethau sy’n rhedeg ers 11 mlynedd ac sydd wedi ennill gwobrau. Mae Sgiliau Adeiladu Cyfle o Rydaman yn cyflogi 125 o … Darllen rhagor »

Postiwyd yn News |

BBC Cymru yn lansio cyfleoedd Prentisiaethau newydd mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro

Postiwyd ar gan Will Brown

English | Cymraeg Mae BBC Cymru Wales wedi lansio tri chynllun hyfforddiant a phrentisiaeth newydd er mwyn taflu’r rhwyd yn ehangach nag erioed o’r blaen wrth edrych am staff newydd. Mae’r darlledwr hefyd yn cynnig cefnogaeth amrywiol i’r rhai sydd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Rheolwr Agored Cymru yn cipio Gwobr Clodfawr y Diwydiant

Postiwyd ar gan Will Brown

English | Cymraeg Jo Creeden, Rheolwr Rheoleiddio a Chymwysterau yw enillydd Cyfraniad Eithriadol y Flwyddyn yng Ngwobrau cenedlaethol FAB 2018. Mae cydweithwyr Jo yn ei disgrifio hi fel “y glud sy’n ein dal ni at ein gilydd” ac fel rhywun … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Prentis yn cael ei anrhydeddu gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol

Postiwyd ar gan Will Brown

English | Cymraeg Mewn seremoni ddiweddar yng Ngholeg Menai, Dafydd Morris Jones o Fôn dderbyniodd wobr 2018 Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE) i’r “Prentis sydd wedi Gwella Fwyaf”. Prentis yng nghwmni Orthios Eco Parks Ltd ym Môn yw Dafydd a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Prentisiaeth yn trawsnewid bywyd peiriannydd prosiectau

Postiwyd ar gan Will Brown

English | Cymraeg Mae Daren Chesworth, peiriannydd cynnal, yn profi y gall prentisiaethau newid bywydau Aeth Daren, 30 oed, sy’n byw yn Garden Village, Wrecsam, i weithio gyda Transcontinental AC UK Ltd yn y dref ar ôl i’w swydd fel … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Lynnette yn rhoi sgiliau Arwain a Rheoli ar waith yn y gweithle

Postiwyd ar gan Will Brown

English | Cymraeg Mae gwybodaeth a sgiliau a ddysgodd Lynnette Davies ar Brentisiaeth Uwch yr ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Lefel 5) wedi’i helpu i sicrhau gwelliannau sylweddol yn y DVLA yn Abertawe. Bu Lynnette, 51 oed, o Gastell-nedd, mor … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gobaith am wobr i Thomas sydd â’i fryd ar y byd amlgyfrwng

Postiwyd ar gan Will Brown

English | Cymraeg Mae Thomas Watkins yn benderfynol o gael gyrfa yn y cyfryngau er bod anhwylder ar y sbectrwm awtistig yn amharu ar ei leferydd. Llwyddodd Thomas, 26 oed, o Ddraenen Pen-y-graig, Caerdydd, i gwblhau Prentisiaeth Uwch (Lefel 4) … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gobaith am wobr i Sally sy’n esiampl i ferched ym myd gwyddoniaeth

Postiwyd ar gan Will Brown

English | Cymraeg Mae Sally Hughes yn edrych ymlaen at yrfa ddifyr gyda Tata Steel ym Mhort Talbot ac yn gobeithio ysbrydoli merched eraill i ddilyn gyrfa wyddonol. Sally oedd yr unig ferch mewn grŵp o brentisiaid technegol a gychwynnodd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Ryan, prentis gyda Ford, ar restr fer gwobr genedlaethol

Postiwyd ar gan Will Brown

English | Cymraeg Roedd Ryan Brown yn weithredydd cynhyrchu ac arweinydd tîm gyda chwmni Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr a phan ddaeth ei swydd i ben, gwelodd hyn fel cyfle euraid i ailhyfforddi. Llwyddodd i gael prentisiaeth ar raglen hyfforddi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gobaith am wobr i brentis peiriannydd sifil sy’n anelu at ei nod

Postiwyd ar gan Will Brown

English | Cymraeg Bod yn Beiriannydd Sifil Siartredig yw nod Russell Beale ac mae eisoes wedi ennill gwobr yn y maes. Mae’r dyn ifanc 21 oed o Bont-y-pŵl, a enillodd wobr Prentis y Flwyddyn 2017 gan y CITB yng Nghymru, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru | « Negeseuon Hŷn