Calendr Digwyddiadau

English | Cymraeg

Cliciwch yma i ddychwelyd i’r brif dudalen Digwyddiadau

Dyddiad Digwyddiad Lleoliad Cyswllt
10 Medi 2019 *Cyfarfod Rhanbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru   E-bost: B.Tyler@pembrokeshire.ac.uk
11 Medi 2019 *Cyfarfod Rhanbarthol De a Dwyrain De Cymru   E-bost: mrwilliams@bridgend.ac.uk
13 Medi 2019 *Cyfarfod Rhanbarthol Gogledd Cymru North Wales Training, Mochdre, Bae Colwyn E-bost: sophie.martin@gllm.ac.uk
9 - 10 Hydref 2019 SkillsCymru Motorpoint Arena, Caerdydd SkillsCymru - Cardiff
16 - 17 Hydref 2019 SkillsCymru Venue Cymru, Llandudno SkillsCymru - Cardiff
24 Hydref 2019 Gwobrau Prentisiaethau Cymru Canolfan Gynadledda Ryngwladol, Casnewydd Gwobrau Prentisiaethau Cymru
21-23 Tachwedd 2019 WorldSkills UK Live NEC, Birmingham WorldSkills UK Live

Os hoffech restru eich digwyddiad yn y fan hon, anfonwch neges e-bost at info@ntfw.org

Mae’r holl ddigwyddiadau a nodir gyda seren (*) ar gyfer aelodau NTfW yn unig. Am ragor o wybodaeth ynghylch dod yn aelod, cliciwch yma