Archifau Categori: Amrywiol

Prentisiaethau’n llwyddiant mawr yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Gan Sarah John, cadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru Mae dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru yn llwyddiant mawr i Lywodraeth Cymru. Dros y deunaw mis diwethaf, mae’r rhaglen Brentisiaethau, yn neilltuol, wedi tyfu’n aruthrol gyda bron i … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Dafydd yn agor y drws i brentisiaid Cymraeg eu hiaith y dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae technegydd plastigion mewn canolfan ailgylchu yng Ngogledd Cymru’n elwa ar ymgyrch Llywodraeth Cymru i gyflwyno prentisiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflogir Dafydd Emrys, sy’n 34 oed, yn safle Caergylchu’r fenter gymdeithasol Antur Waunfawr yng Nghaernarfon. Mae … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Prentis o Bont-y-Pŵl yn ennill gwobr adeiladu genedlaethol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentis adeiladu o Bont-y-pŵl, Russell Beale, yn dathlu ar ôl cael ei goroni’n Brentis Cymru’r Flwyddyn yn seremoni wobrwyo Prentisiaethau Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB). Cafodd Russell ei gyflwyno â’i wobr yn y seremoni arbennig a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Mae Mis Hanes Pobl Dduon Cymru (BHMW) yn 10 oed!

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ein nod yw casglu a rhannu cyfraniadau pobl o dras Affricanaidd fel rhan o’r hanes yr ydym yn ei rannu, trwy weithgareddau addysgol a chreadigol amrywiol i bobl o bob oed. Race Council Cymru, y corff arweiniol … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Sylw mawr i brentisiaethau mewn digwyddiadau ar gyfer cyflogwyr yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bu cyflogwyr o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat yng Nghymru mewn cyfres o dri digwyddiad rhanbarthol a drefnwyd i’w helpu i gymryd rhan yn Rhaglen Brentisiaethau Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd y ddau ddigwyddiad cyntaf yn Llandudno a Llandrindod … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Prentisiaethau’n allweddol i agenda sgiliau Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Gan Sarah John, cadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru. Er bod llawer iawn o drafod wedi bod yn 2017 ar fater gadael yr Undeb Ewropeaidd, bu tua’r un faint o drafod ar rywbeth sy’n dychwelyd hefyd – Prentisiaethau. … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Gwahoddiad i gyrff o’r sector cyhoeddus gymryd rhan mewn prentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae rheolwyr cynghorau a chyrff eraill o’r sector cyhoeddus yng Nghymru sy’n gyfrifol am recriwtio a datblygu staff yn cael eu cynghori i fynd i un o dri digwyddiad rhanbarthol a fydd yn esbonio sut y gallant … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

NTfW yn penodi pedwar cyfarwyddwr newydd i gryfhau’r bwrdd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae sefydliad sy’n cynrychioli’r rhwydwaith o ddarparwyr prentisiaethau a dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru wedi cryfhau ei fwrdd â phedwar penodiad newydd. Bydd llwyth gwaith Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) yn cynyddu oherwydd yr heriau a’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Gweinidog yn tanlinellu pwysigrwydd dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Tanlinellwyd y rhan hanfodol y mae ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yn ei chwarae fel addysgwyr yng Nghymru gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, mewn cynhadledd bwysig yng Nghaerdydd. Dywedodd wrth gynulleidfa o dros 230 … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Cynhadledd newydd yn anelu at gryfhau sgiliau er mwyn llwyddo

Postiwyd ar gan karen.smith

Bydd dros 200 o bobl o bob rhan o Gymru’n dod i gynhadledd gyntaf addysgu, dysgu ac asesu ar gyfer ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith, yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf. Bydd y gynhadledd, ‘Cryfhau Sgiliau er mwyn Llwyddo’, yn canolbwyntio … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol | « Negeseuon Hŷn