Archifau Categori: Amrywiol

Dysgwyr yng Nghymru’n goresgyn rhwystrau’r cyfnod clo gyda help darparwyr hyfforddiant

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaid a hyfforddeion ledled Cymru’n llwyddo i barhau â’u rhaglenni dysgu er gwaethaf cyfyngiadau symud Coronafeirws, diolch i newidiadau sydyn a dyfeisgar a wnaed gan eu darparwyr hyfforddiant, yn cynnwys cefnogaeth ar-lein a chymorth ymarferol. Sefyllfa’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Cefnogaeth hyfforddwyr yn ysbrydoli dysgwyr yng Nghymru i oresgyn rhwystrau’r cyfnod clo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaid a hyfforddeion ledled Cymru’n llwyddo i barhau â’u rhaglenni dysgu er gwaethaf cyfyngiadau symud Coronafeirws, diolch i newidiadau sydyn a dyfeisgar a wnaed gan eu darparwyr hyfforddiant, yn cynnwys cefnogaeth ar-lein a chymorth ymarferol. Sefyllfa’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Darparwyr hyfforddiant yn helpu dysgwyr yng Nghymru i oresgyn rhwystrau’r cyfnod clo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaid a hyfforddeion ledled Cymru’n llwyddo i barhau â’u rhaglenni dysgu er gwaethaf cyfyngiadau symud y Coronafeirws, diolch i newidiadau sydyn a dyfeisgar a wnaed gan eu darparwyr hyfforddiant, yn cynnwys cefnogaeth ar-lein a chymorth ymarferol. … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Dysgwyr yn y de-ddwyrain yn cael cefnogaeth â’u hyfforddiant yn ystod y cyfnod clo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaid a hyfforddeion ledled Cymru’n llwyddo i barhau â’u rhaglenni dysgu er gwaethaf cyfyngiadau symud Coronafeirws, diolch i newidiadau sydyn a dyfeisgar a wnaed gan eu darparwyr hyfforddiant, yn cynnwys cefnogaeth ar-lein a chymorth ymarferol. Sefyllfa’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Cefnogaeth hyfforddwyr yn helpu dysgwyr y gogledd i oresgyn rhwystrau’r cyfnod clo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaid a hyfforddeion ledled Cymru’n llwyddo i barhau â’u rhaglenni dysgu er gwaethaf cyfyngiadau symud Coronafeirws, diolch i newidiadau sydyn a dyfeisgar a wnaed gan eu darparwyr hyfforddiant, yn cynnwys cefnogaeth ar-lein a chymorth ymarferol. Mae … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Cyrraedd cam nesaf prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru wedi bod yn cynnig cyfle i bobl ifanc ledled Cymru archwilio llwybrau gyrfa a gwella a datblygu eu sgiliau trwy ddulliau anarferol. Mae tair elfen i’r fenter a ariannir gan … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Cyfrifo, addasu neu oedi – trefniadau arfaethedig ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Nodyn gan Prif Weithredwr, Philip Blaker, Cymwysterau Cymru Yn ein gwaith fel rheoleiddiwr cymwysterau yng Nghymru, rydym yn monitro cydymffurfiaeth cyrff dyfarnu, yn adolygu cymwysterau presennol, yn goruchwylio’r gwaith o gynllunio cymwysterau newydd, ac yn cefnogi’r system … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Cefnogaeth i brentisiaid a hyfforddeion Cymru’n parhau er gwaetha’r cyfyngiadau symud

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaid a hyfforddeion ledled Cymru’n llwyddo i barhau â’u rhaglenni dysgu er gwaethaf cyfyngiadau symud Covid-19, diolch i newidiadau sydyn a dyfeisgar a wnaed gan eu darparwyr hyfforddiant, yn cynnwys cefnogaeth ar-lein a chymorth ymarferol. Sefyllfa’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Prentisiaethau’n llwyddiant mawr yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Gan Sarah John, cadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru Mae dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru yn llwyddiant mawr i Lywodraeth Cymru. Dros y deunaw mis diwethaf, mae’r rhaglen Brentisiaethau, yn neilltuol, wedi tyfu’n aruthrol gyda bron i … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Dafydd yn agor y drws i brentisiaid Cymraeg eu hiaith y dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae technegydd plastigion mewn canolfan ailgylchu yng Ngogledd Cymru’n elwa ar ymgyrch Llywodraeth Cymru i gyflwyno prentisiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflogir Dafydd Emrys, sy’n 34 oed, yn safle Caergylchu’r fenter gymdeithasol Antur Waunfawr yng Nghaernarfon. Mae … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol | « Negeseuon Hŷn