Archifau Categori: Amrywiol

Gwobrau newydd cwmni hyfforddi’n cydnabod cyflogwyr a dysgwyr o Gymru

Postiwyd ar gan karen.smith

Cafodd unigolion a chyflogwyr sydd wedi rhagori mewn rhaglenni dysgu a hyfforddi galwedigaethol y mae un o ddarparwyr hyfforddiant arweiniol Cymru wedi’u darparu eu cydnabod mewn seremoni wobrwyo neithiwr (nos Iau). Cafodd pedwar ar hugain o unigolion o ledled Cymru … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

NTfW yn addo helpu i lunio awdurdod newydd ar gyfer dysgu ôl-16

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae’r NTfW wedi addo cymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi heddiw y bydd awdurdod strategol newydd yn goruchwylio sgiliau, cyllid ar gyfer gwaith ymchwil a’r sectorau addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru. … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Dysgwyr Educ8 yn ennill gwobrau Efydd, Arian AC Aur yng Ngwobrau Gofal Cymru 2016

Postiwyd ar gan karen.smith

Ar 24 Hydref 2016, roedd yn bleser gan Educ8 gefnogi ‘Oscars’ maes Gofal Cymdeithasol mewn noson fawreddog yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. A ninnau’n un o noddwyr yr achlysur, roeddem yn falch iawn o gael ein cysylltu â dathliad mor … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Cryfhau Cydweithredu a Dwyieithrwydd mewn Addysg yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

Partneriaeth newydd i gryfhau hyfforddiant galwedigaethol yng Nghymru Mae Agored Cymru, y corff dyfarnu blaenllaw yng Nghymru, wedi lansio partneriaeth newydd gyda sefydliad dyfarnu VTCT er mwyn hyrwyddo cyfleoedd addysgol ehangach ar gyfer dysgwyr yng Nghymru. Wrth ymateb i ddatblygiadau … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Penodi Sarah a Paul i arwain NTfW mewn cyfnod o newid

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae menyw sy’n weithgar ym myd dysgu seiliedig ar waith ers 22 o flynyddoedd wedi’i hethol yn gadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) am y tair blynedd nesaf. Bu Sarah John, cyfarwyddwr masnachol Acorn Learning Solutions, Casnewydd, yn gadeirydd dros … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Y Rhaglen Lywodraethu’n Adeiladu ar Ddarparu Prentisiaethau o Safon Uchel

Postiwyd ar gan karen.smith

Heddiw, mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) wedi croesawu cynnwys y Rhaglen Lywodraethu sy’n addunedu i greu o leiaf 100,000 o brentisiaethau o safon uchel i bobl o bob oed dros y pum mlynedd nesaf. Mae’r adduned, sydd â chefnogaeth … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Darparwyr hyfforddiant yn galw ar Brif Weinidog y DU i wneud iawn am yr arian a gollir o’r Undeb Ewropeaidd

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae’r corff sy’n cynrychioli darparwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru yn galw ar Brif Weinidog y Deyrnas Unedig, David Cameron, i gadarnhau y bydd ei Lywodraeth yn gwneud iawn am unrhyw gyllid Ewropeaidd a fuddsoddir yng Nghymru ar hyn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Penodiadau newydd yn cryfhau’r rhwydwaith darparwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, sy’n cynrychioli darparwyr dysgu seiliedig ar waith ledled y wlad, wedi gwneud tri phenodiad newydd. Mae Sarah John, cyfarwyddwr masnachol gyda chwmni Acorn o Gasnewydd, yn dod yn gadeirydd dros dro yn lle Peter Rees, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Educ8 yw’r cwmni bach gorau yng Nghymru i weithio iddo yn ôl y rhestr o ‘Gwmnïau Gorau’ y DU

Postiwyd ar gan karen.smith

Cyhoeddwyd mai Educ8, sef darparwr gwasanaethau dysgu a datblygu staff, yw’r cwmni gorau yng Nghymru i weithio iddo, yn ôl rhestr cwmnïau bach gorau y Sunday Times 2016. Daeth Educ8 yn drydydd, yn un o ddim ond dau gwmni o … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Rheoleiddio a Goruchwylio Addysg a Hyfforddiant Ôl Orfodol: ymateb gan y sector addysg bellach

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae ColegauCymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) yn croesawu nifer o argymhellion a wnaed mewn adroddiad newydd ar reoleiddio a goruchwylio addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r adroddiad, sy’n canolbwyntio ar yr angen i gyflwyno ffurfiau newydd o … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol | « Negeseuon Hŷn Sylwadau mwy newydd »