WorldSkills UK Live

English | Cymraeg

worldskills-uk-live









19-21 Tachwedd 2020
at the NEC, Birmingham

The Skills Show yw sioe sgiliau, prentisiathau a gyrfaoedd fwyaf Prydain ac mae’n helpu i lywio dyfodol cenhedlaeth newydd. Mae’r sioe’n denu dros 75,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac mae’n cynnig profiadau ymarferol sy’n ysbrydoli pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd ac yn eu hysgogi i ddysgu mwy am fyd gwaith.

Yn yr NEC, Birmingham y cynhelir The Skills Show. Mae mynediad am ddim ac mae’n cynnwys llu o gystadlaethau sgiliau, gwobrau a gweithgareddau. www.worldskillsuk.org

Cystadleuwyr o Gymru yn WorldSkills UK Live

Bu dros 105 o gystadleuwyr o Gymru yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK, WorldSkills UK Live, ac mae’n bosib y byddant yn mynd ymlaen i gystadlu ar lefel ryngwladol. Enillodd Tîm Cymru 15 medal aur, 19 medal arian, 12 medal efydd a 6 o fedaliynau rhagoriaeth yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn NEC Birmingham.

 

Squad UK – Kazan Russian 2019

Mae pobl ifanc dalentog o bob cwr o Gymru wedi’u cydnabod fel arbenigwyr o safon byd yng nghystadleuaeth Worldskills International yn Rwsia. Dyma gystadleuaeth sgiliau mwya’r byd ac fe’i cynhaliwyd dros bedwar diwrnod yn Kazan gyda phobl ifanc o dros 63 o wledydd yn cystadlu i ennill medalau yn eu sgiliau dewisol.

Eleni, roedd y tîm o 37 o’r DU yn cynnwys saith cystadleuydd o Gymru, y nifer uchaf hyd yn hyn. Enillodd Tîm y DU ddwy fedal aur, un arian ac un efydd gyda 15 Medaliwn Rhagoriaeth, sef cyfanswm o 19 gwobr. Enillwyd chwech o fedalau Tîm y DU gan gystadleuwyr o Gymru. Darllen fwy …

Am fwy o wybodaeth am gystadlaethau sgiliau yng Nghymru yn ymweld â’r wefan hon www.inspiringskills.wales/hafan