WorldSkills

English | Cymraeg

WorldSkills UK LIVE online – Spotlight Talks

13-14 Hydref 2021Spotlight Talks brings together the UK’s leading employers and apprentices to inspire even more young people, from all walks of life, to take up technical career routes and apprenticeships.

Inspiring careers excellence
The next Spotlight Talk will focus on digital skills and careers – Over 2 days discussions will take place on how digital skills are key to enabling success in future careers. With digital skills becoming ever more vital it’s an event not to be missed. Register here. Listen to previous Spotlight Talks

Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Darganfyddwch am ein cystadlaethau lleol sydd wedi’u dylunio a darparu am bobl o Gymru. Enillwyr blaenorol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru:
Skills Competition Wales 2020/21
Skills Competition Wales 2019/20

WorldSkills UK Cymru


Darganfyddwch am ein hymglymiad yng nghystadlaethau’r DU a rhyngwladol a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Cystadleuwyr o Gymru yn WorldSkills UK Live

Bu dros 105 o gystadleuwyr o Gymru yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK, WorldSkills UK Live, ac mae’n bosib y byddant yn mynd ymlaen i gystadlu ar lefel ryngwladol. Enillodd Tîm Cymru 15 medal aur, 19 medal arian, 12 medal efydd a 6 o fedaliynau rhagoriaeth yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn NEC Birmingham.

 

Squad UK – Kazan Russian 2019

Mae pobl ifanc dalentog o bob cwr o Gymru wedi’u cydnabod fel arbenigwyr o safon byd yng nghystadleuaeth Worldskills International yn Rwsia. Dyma gystadleuaeth sgiliau mwya’r byd ac fe’i cynhaliwyd dros bedwar diwrnod yn Kazan gyda phobl ifanc o dros 63 o wledydd yn cystadlu i ennill medalau yn eu sgiliau dewisol.

Eleni, roedd y tîm o 37 o’r DU yn cynnwys saith cystadleuydd o Gymru, y nifer uchaf hyd yn hyn. Enillodd Tîm y DU ddwy fedal aur, un arian ac un efydd gyda 15 Medaliwn Rhagoriaeth, sef cyfanswm o 19 gwobr. Enillwyd chwech o fedalau Tîm y DU gan gystadleuwyr o Gymru. Darllen fwy

Am fwy o wybodaeth am gystadlaethau sgiliau yng Nghymru yn ymweld â’r wefan hon https://inspiringskills.gov.wales