Darparwyr Hyfforddiant Prentisiaethau

English | Cymraeg

Mae manylion cysylltu darparwyr hyfforddiant cymeradwy sy’n cynnig prentisiaethau yng Nghymru i’w weld isod:

Cwmni Manylion cyswllt
ACT Training
Matthew Burnett
matthewburnett@acttraining.org.uk
B-wbl
Berni Tyler
B.Tyler@pembrokeshire.ac.uk
Cwmni Hyfforddiant Cambrian
Arwyn Watkins OBE
arwyn@cambriantraining.com
Coleg Caerdydd a’r Fro / Cynghrair
Sgiliau Ansawdd
Maureen Bielski
mbielski@cavc.ac.uk
Coleg Cambria
Felicity Brandish
felicity.brandish@cambria.ac.uk
Educ8
Grant Santos
grants@educ8training.ac.uk
Coleg Gŵr Abertawe
Rachel Searle
rachel.searle@gcs.ac.uk
Grŵp Llandrillo Menai
Jane Howells
wblconsortium@gllm.ac.uk
ITEC Training Solutions
Ceri Murphy
c.murphy@itecskills.co.uk
Academi Sgiliau Cymru @Grŵp Colegau NPTC
Louise Akers
louise.akers@nptcgroup.ac.uk