Sut allaf i gymryd rhan?

English | Cymraeg

I ddarganfod sut all eich busnes elwa o wneud prentisiaeth neu o wella eich gweithlu

Cofrestrwch eich diddordeb yma

Ffôn 03301 228 338 am fwy o wybodaeth.

Dolenni

Mae’r Y Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag yn caniatáu i chi hysbysebu swyddi gwag am ddim ac yn eich helpu i ganfod y person gorau ar gyfer y swydd. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein di-dâl hwn i hysbysebu swyddi gwag, i greu rhestr fer o ymgeiswyr ac i anfon gwahoddiadau am gyfweliadau.

Chwiliwch am Fframwaith Prentisiaethau sy’n addas ar gyfer eich busnes chi.

Tîm Brentisiaethau NTfW

Samantha Cutlan

Samantha Cutlan

Rheolwr Datblygu y Rhaglen Brentisiaethau
De Orllewin a Chanolbarth Cymru

E-bost: samantha.cutlan@ntfw.org
Ffôn symudol: 07741 656678

 

Joanne O’Keefe

Joanne O’Keefe

Rheolwr Datblygu y Rhaglen Brentisiaethau
De Ddwyrain Cymru

E-bost: joanne.okeefe@ntfw.org
Ffôn symudol: 07741 656652

 

Liz Hurford

Liz Hurford

Rheolwr Datblygu y Rhaglen Brentisiaethau
Gogledd Cymru

E-bost: liz.hurford@ntfw.org
Ffôn symudol: 07741 656674

 

Megan Rees-Smith

Megan Rees-Smith

Swyddog Cymorth Tîm – Prentisiaethau

E-bost: megan.smith@ntfw.org
Ffôn: 03301 228338