Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF)

English | Cymraeg

Cafodd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) gyllid gan Lywodraeth Cymru i drefnu gweithdai ar gyfer aseswyr a thiwtoriaid oedd yn chwilio am syniadau a gweithgareddau i’w helpu i gynnwys ADCDF yn eu cymwysterau.

Ar ôl cynnal y gweithdai i gyd, datblygwyd adnodd ar lein. Gallwch weld yr adnodd trwy ddilyn y ddolen isod. Gobeithio y bydd hyn o ddefnydd i chi.

Dim ond yn Saesneg y mae’r adnodd ar gael.

Os oes gennych ryw gwestiwn, gallwch gysylltu â Karen Smith, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata
Ebost: karen.smith@ntfw.org
Ffôn: 07425 621709