jobs-page-banner-CY-2018

Swyddi Gwag

English | Cymraeg

Rheolwr Datblygu’r Rhaglen Brentisiaethau
(De-orllewin a Chanolbarth Cymru)

Bydd y sawl a benodir yn gweithio yn ardal ddaearyddol Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru gyda’r nod o sicrhau mwy o ymwneud rhwng cyflogwyr a’r Rhaglen Brentisiaethau ac, ar yr un pryd, yn annog pobl ifanc i ddilyn prentisiaeth, yn enwedig mewn meysydd o bwysigrwydd cenedlaethol a rhanbarthol.

Cyflog: £30,000 y flwyddyn
Mae hwn yn gontract amser llawn, cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2021.

Lleoliad: Bydd y sawl a benodir yn gweithio o gartref ond bydd gofyn iddo/iddi deithio llawer trwy’r rhanbarth cyfan a ledled Cymru.

Lawrlwythwch y pecyn ymgeisio

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018.

Cynhelir cyfweliadau yn rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth Cymru ddydd Iau 20 Rhagfyr 2018.

ESF logo

Mae’r Rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaethau a Thwf Swyddi Cymru a arweinir gan Lywodraeth Cymru’n cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.