Swyddi Gwag

English | Cymraeg

Swyddi Gwag Cyfredol

Swyddog Cefnogi’r Tîm – Prentisiaethau

Swyddog Cefnogi’r Tîm – Prentisiaethau

Cynnig gwasanaeth effeithlon i gyflogwyr sy’n ystyried ymwneud â’r Rhaglen Brentisiaethau, gan weithredu fel ‘siop un stop’ ar gyfer yr holl ymholiadau sy’n dod i mewn. Gweithio gyda’r rhwydwaith darparwyr, strwythurau atgyfeirio a chyflogwyr i annog recriwtio pobl ifanc i wneud prentisiaethau.

Yn adrodd wrth: Arweinydd Tîm – Prentisiaethau
Lleoliad: Hyblyg – Gweithio gartref (gan deithio’n rheolaidd i gyfarfodydd) neu yn swyddfa’r NTfW yng Nghaerdydd
Oriau: 37.5 awr yr wythnos
Cyflog: £19,240.00 y flwyddyn
Contract: Cyfnod penodol (tan 31 Gorffennaf 2021)
Dyddiad Cau: Dydd Gwener 18 Medi 2020 am 5.0pm

Yn ôl i ben y dudalen