banner-worldskills

WorldSkills UK Live

worldskills-uk-live

English | Cymraeg

15 – 17 Tachwedd 2018
NEC, Birmingham

The Skills Show yw sioe sgiliau a gyrfaoedd fwyaf Prydain ac mae’n helpu i lywio dyfodol cenhedlaeth newydd. Mae’r sioe’n denu dros 75,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac mae’n cynnig profiadau ymarferol sy’n ysbrydoli pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd ac yn eu hysgogi i ddysgu mwy am fyd gwaith.

Yn yr NEC, Birmingham y cynhelir The Skills Show. Mae mynediad am ddim ac mae’n cynnwys llu o gystadlaethau sgiliau, gwobrau a gweithgareddau.
Ewch i wefan WorldSkills UK Live am fwy o wybodaeth

Cystadleuwyr o Gymru yn The Skills Show

Bu wyth deg dau o gystadleuwyr yn cynrychioli Cymru yng nghystadlaethau sgiliau WorldSkills UK a gynhaliwyd yn The Skills Show 2015 yn Birmingham.

Daeth y Cymry adref â chyfanswm o naw ar hugain o fedalau – deg aur, saith arian a deuddeg efydd a chafwyd un ar bymtheg Canmoliaeth Uchel hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys medalau am y cystadlaethau Sgiliau Cynhwysol cyntaf erioed i’w cynnal yn The Skills Show.

Squad UK – Abu Dhabi 2017

Mae aelodau Squad UK ar gyfer WorldSkills Abu Dhabi 2017 yn cynnwys 20 o gystadleuwyr o Gymru. Dewiswyd y cystadleuwyr yn dilyn eu llwyddiant yng nghystadlaethau sgiliau WorldSkills UK – cystadlaethau y cynhelir eu rowndiau terfynol bob blwyddyn yn The Skills Show. Cynhelir WorldSkills Abu Dhabi rhwng 14 ac 19 Hydref 2017.

Cliciwch yma i weld rhestr o’r rhai enillodd fedalau a Squad UK ar gyfer Abu Dhabi 2017

Matthew Edwards gold medal winner - Butchery

Matthew Edwards gold medal winner – Butchery

Elizabeth Forkuoh gold medal winner - Restaurant Service

Elizabeth Forkuoh gold medal winner – Restaurant Service 

Cystadlaethau

Cewch wylio a chael eich ysbrydoli gan y goreuon yn cymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau.
Cystadlaethau

Profiadau Rhowch Gynnig Ar Sgiliau

Cewch roi cynnig ar nifer o sgiliau gwaith gan ganfod sgiliau, gyrfaoedd a chyfleoedd na fyddech wedi’u hystyried fel arall.
Gweithgareddau Rhowch-gynnig-arni

WorldSkillsUK – Taith y Cystadleuwyr

Mae’r ddolen isod yn arwain at weminar ar daith cystadleuwyr WorldSkillsUK. Nod y weminar yw denu rhagor o gyflogwyr i gymryd rhan a helpu pobl i ddeall yn well beth yw taith y cystadleuwyr a beth yw’r ffordd orau o gefnogi dysgwyr.
http://www.youtube.com/watch?v=Ce0tpZPaqHc

Adam Litchfield gold medal winner - Automotive Refinishing

Adam Litchfield gold medal winner – Automotive Refinishing 

Rhagor o wybodaeth

Nodwch eich diddordeb yn sioe 2016 a gynhelir ar 17 ac 19 Tachwedd, a byddwch ymhlith y cyntaf i gael yr wybodaeth.
The Skills Show 2016

Cymru yn The Skills Show

Yn The Skills Show ym mis Tachwedd 2015, roedd Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a ColegauCymru yn arwain presenoldeb Cymru.

Wales Stand at WorldSkills 2015

Wales Stand at WorldSkills 2015

Roedd myfyrwyr, prentisiaid a hyfforddeion o Gymru yn dangos eu doniau disglair mewn llu o sgiliau trwy raglen weledol ac adloniadol oedd wedi’i llunio i ddysgu ac ysbrydoli’r ymwelwyr. Ac, ar stondin Cymru, roedd nifer o ddarparwyr addysg a sgiliau o Gymru’n rhoi cyfle i ymwelwyr droi eu llaw at rai o’r sgiliau y maent yn eu cynnig.

Am fwy o wybodaeth am gystadlaethau sgiliau yng Nghymru yn ymweld â’r wefan hon www.worldskillswales.org