Croeso i wefan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW). Mae'r wefan yn berthnasol i bawb sydd â diddordeb ym maes addysg a hyfforddiant yng Nghymru, Darparwyr Hyfforddiant, dysgwyr a rhanddeiliaid eraill.

COVID-19

Yn dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, bydd holl staff NTfW nawr yn gweithio gartref nes bydd rhybudd pellach.

Gellir dod o hyd i wybodaeth gyswllt staff ar dudalen Amdanom Ni ar ein gwefan. Fel arall, e-bostiwch info@ntfw.org neu ffoniwch y prif rif ffon 029 2049 5861, a anfonir ymlaen at ffôn symudol aelod o staff. Diolch am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Members Section
How to join NTFW
Sign up to our Newsletter