Cysylltu â Ni

English | Cymraeg

Prentisiaethau
Os yw eich ymholiad yn ymwneud â recriwtio prentis neu uwchsgilio eich gweithlu presennol, llenwch Ffurflen Mynegi Diddordeb Prentisiaethau Porth Sgiliau Busnes Cymru.

Ar gyfer pob ymholiad arall cysylltwch â:
Ffôn: 02920 495861
E-bost: info@ntfw.org