Gwobrau Rownd Derfynol 2016

English | Cymraeg

Dyma’r terfynwyr ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2016:

Dysgwr – Hyfforddeiaethau

 • Dysgwr y Flwyddyn – Hyfforddeiaethau (Ymgysylltu)
 • Cameron Thomas, Caerdydd
  Cassidy Rhian Jones, Bethesda – Enillydd
  Leon Proudlock, Dinbych

 • Dysgwr y Flwyddyn – Hyfforddeiaethau (Lefel 1)
 • Angharad Jones, Ynys Gybi – Enillydd
  Darren Watts, Caerdydd
  Rhys Pugh, Llanelli

Twf Swyddi Cymru

 • Twf Swyddi Cymru – Cyflawnydd Eithriadol y Flwyddyn
 • Callum Jones, Pont-y-Pŵl
  Marc Pugh, Llanfaredd – Enillydd
  Oliver Chatfield, Pont-y-Pŵl

Dysgwr – Prentisiaethau

 • Prentis Sylfaen y Flwyddyn
 • Gwilym Bowen Rhys, Caernarfon
  Niall Perks, Caerdydd – Enillydd
  Rhys Donovan, Merthyr Tudful

 • Prentis y Flwyddyn
 • Leanne Williams, Wrecsam
  Maria Brooks, Porthcawl – Enillydd
  Michael Leach, Pontypridd

 • Prentis Uwch y Flwyddyn
 • Adam Harvey, Y Barri
  Jamie Stenhoff, Y Fflint – Enillydd
  Matthew Edwards, Wrecsam

Cyflogwr – Prentisiaethau

 • Cyflogwr Bychan y Flwyddyn (1-49)
 • Crimewatch Alarms Ltd & C W Electrical (a div. of Crimewatch Alarms Ltd), Casnewydd – Enillydd
  Ken Picton Salon, Bae Caerdydd
  USW Child Care Services Department, Pontypridd

 • Cyflogwr Canolig y Flwyddyn (50-249)
 • Arthur J. Gallagher, Llantrisant – Enillydd
  Little Inspirations, Pontyclun
  Values in Care Ltd, Hengoed

 • Cyflogwr Mawr a Macro-gyflogwr y Flwyddyn (250-5000+)
 • Argos, Caeredin
  BT, Llundain – Enillydd
  Dwr Cymru Welsh Water, Treharris – Enillydd
  OP Chocolates, Merthyr Tudful
  RWE Innogy UK, Llanidloes

Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith

 • Asesydd a Tiwtor y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Chris Hughes, ACT Limited – Enillydd
  Lisa Marie Winter, Acorn Learning Solutions

 • Asesydd a Tiwtor y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Mark McDonough, Grwp Llandrillo Meni – Enillydd
  Michael Ramsden, Cwmni Hyfforddiant Cambrian