Cynhadledd Flynyddol NTfW 2018

English | Cymraeg

Adeiladu economi hynod fedrus ar sylfeini cadarn

Cynhaliwyd ddydd Iau 28 Mehefin 2018
yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor, Casnewydd

L-R: Sarah Harris, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cymwysterau Galwedigaethol) , CBAC; Dr John Graystone, Cadeirydd Gweithredol y Bwrdd, Agored Cymru; Andrea Melvin, Pennaeth y Ddarpariaeth Ddysgu, Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru; Eluned Morgan AM, Anerchiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a Sarah John, Cadeirydd, NTfW.

Ch-De: Sarah Harris, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cymwysterau Galwedigaethol) , CBAC; Dr John Graystone, Cadeirydd Gweithredol y Bwrdd, Agored Cymru; Andrea Melvin, Pennaeth y Ddarpariaeth Ddysgu, Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru; Eluned Morgan AM, Anerchiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a Sarah John, Cadeirydd, NTfW.

Gweinidog yn diolch i ddarparwyr hyfforddiant Cymru ond yn galw am fwy o hwb i sgiliau

Roedd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, yn llawn canmoliaeth i ddarparwyr dysgu gydol oes ledled Cymru yn eu cynhadledd flynyddol ond fe’u heriodd hefyd i wneud hyd yn oed ragor i sicrhau gweithlu medrus iawn.

Daeth dros 180 o gynadleddwyr ynghyd yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor, Casnewydd i wrando ar y Gweinidog a nifer o siaradwyr eraill yn cyfeirio at y newid a welir ym maes cyflogaeth yng Nghymru, sy’n golygu bod darparwyr hyfforddiant yn wynebu gofynion newydd.

Thema cynhadledd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) oedd ‘Adeiladu economi hynod fedrus ar sylfeini cadarn’ a bu cryn dipyn o edrych i mewn i’r belen risial i weld sut olwg fydd ar y dyfodol. Darllenwch fwy >>>

Gallwch weld a lawrlwytho’r lluniau i gyd trwy ddilyn y ddolen hon: https://www.flickr.com

Noddwyr 2018

Prif Noddwr:

cognisoft    

Noddwyr:

Agored Cymru Pearson SQA
cognisoft Qualifications Wales Skills Cymru
ISEiW RLSPSWW Jisc
Get Yourself Noticed Education Workforce Council EHRC
Cymreag Alliance Manchester Business School Cardiff Capital Region Skills Partnership
North Wales Economic Ambitions Board Alliance Manchester Business School Citizens Wales
Action on Hearing Loss    

Partner yn y Cyfryngau:

Media Wales Western Mail Wales Online