Cynhadledd Flynyddol NTfW 2019

English | Cymraeg

Sgiliau’r Dyfodol ar gyfer Cenhedlaeth y Dyfodol

Ddydd Iau 27 Mehefin 2019
yn Stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Lecwydd, Caerdydd,
CF11 8AZ

Daw’r Gynhadledd ar adeg o newidiadau mawr i ddarparwyr, cyflogwyr ac, wrth gwrs, economi ehangach Cymru.

Yn ogystal â’r newidiadau yn y macro-amgylchedd, mae newidiadau’n digwydd ar lefel sectorau hefyd, nid yn lleiaf yn y ffordd y mae natur y ddarpariaeth yn newid a’r angen i broffesiynoli’r gweithlu’n cynyddu ac, wrth gwrs, gwelir newidiadau yn y systemau a’r strwythurau sy’n sylfaen i waith y sector.

Gan gadw’r newidiadau hyn mewn cof, bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar yr hyn y gellir ei wneud i wella prentisiaethau a’r ddarpariaeth sgiliau yng Nghymru, yn awr ac i’r dyfodol, fel bod y sector yn diwallu anghenion y cenedlaethau sydd i ddod.

L-R: Sarah Harris, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cymwysterau Galwedigaethol) , CBAC; Dr John Graystone, Cadeirydd Gweithredol y Bwrdd, Agored Cymru; Andrea Melvin, Pennaeth y Ddarpariaeth Ddysgu, Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru; Eluned Morgan AM, Anerchiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a Sarah John, Cadeirydd, NTfW.

Cynhadledd NTfW 2018 Ch-De: Sarah Harris, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cymwysterau Galwedigaethol) , CBAC; Dr John Graystone, Cadeirydd Gweithredol y Bwrdd, Agored Cymru; Andrea Melvin, Pennaeth y Ddarpariaeth Ddysgu, Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru; Eluned Morgan AM, Anerchiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a Sarah John, Cadeirydd, NTfW.

Noddwyr 2019

Partner yn y Cyfryngau:

Media Wales Western Mail Wales Online