Cynhadledd Flynyddol NTfW 2019

English | Cymraeg

Sgiliau’r Dyfodol ar gyfer Cenhedlaeth y Dyfodol

Ddydd Iau 27 Mehefin 2019
yn Stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Lecwydd, Caerdydd,
CF11 8AZ

Daw’r Gynhadledd ar adeg o newidiadau mawr i ddarparwyr, cyflogwyr ac, wrth gwrs, economi ehangach Cymru.

Yn ogystal â’r newidiadau yn y macro-amgylchedd, mae newidiadau’n digwydd ar lefel sectorau hefyd, nid yn lleiaf yn y ffordd y mae natur y ddarpariaeth yn newid a’r angen i broffesiynoli’r gweithlu’n cynyddu ac, wrth gwrs, gwelir newidiadau yn y systemau a’r strwythurau sy’n sylfaen i waith y sector.

Gan gadw’r newidiadau hyn mewn cof, bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar yr hyn y gellir ei wneud i wella prentisiaethau a’r ddarpariaeth sgiliau yng Nghymru, yn awr ac i’r dyfodol, fel bod y sector yn diwallu anghenion y cenedlaethau sydd i ddod.

L-R: Sarah Harris, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cymwysterau Galwedigaethol) , CBAC; Dr John Graystone, Cadeirydd Gweithredol y Bwrdd, Agored Cymru; Andrea Melvin, Pennaeth y Ddarpariaeth Ddysgu, Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru; Eluned Morgan AM, Anerchiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a Sarah John, Cadeirydd, NTfW.

Cynhadledd NTfW 2018 Ch-De: Sarah Harris, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Cymwysterau Galwedigaethol) , CBAC; Dr John Graystone, Cadeirydd Gweithredol y Bwrdd, Agored Cymru; Andrea Melvin, Pennaeth y Ddarpariaeth Ddysgu, Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru; Eluned Morgan AM, Anerchiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a Sarah John, Cadeirydd, NTfW.

Noddwyr 2019

Agored Cymru SQA  
Skills Cymru Skillwise  
Anabledd Cymru 
Cyngor y Gweithlu Addysg Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Inspiring Skills Excellence in Wales Mind Cymru FSB
Qualifications Wales JISC Wales Regional Learning Partnership South Wales and Mid Wales
Cardiff Capital Region Skills Partnership Careers Wales WJEC
North Wales Economic Ambition Board Future Generations Commisioner for Wales  

Partner yn y Cyfryngau:

Media Wales Western Mail Wales Online