Gwobrau Prentisiaethau Cymru

English | Cymraeg

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau ledled Cymru.

Gwyliwch seremoni’r Gwobrau yma

Ariannir cystadleuaeth Gwobrau Prentisiaethau Cymru gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a’i threfnu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW).

Bydd y Gwobrau hyn yn dathlu ac yn arddangos llwyddiant y rhai sydd wedi rhagori ar ddisgwyliadau gan ddangos agwedd ddeinamig at hyfforddiant. Byddant hefyd wedi dangos brwdfrydedd a menter, dyfeisgarwch a chreadigrwydd, dealltwriaeth o bwysigrwydd gwella sgiliau er budd economi Cymru ac ymrwymiad i wneud hynny.

Mae’r Gwobrau’n gyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiant yn rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau.

llyw.cymru/gwobrau-prentisiaethau-cymru

 

Enillwyr a theilyngwyr
Darllenwch am y rhai wnaeth gyrraedd y brig gyda Gwobrau Prentisiaethau Cymru o’r blaen