Digwyddiadau

English | Cymraeg

Sioe Addysg Genedlaethol
16 Mehefin 2023 – Venue Cymru, Llandudno
6 Hydref 2023 – Neuadd Y Ddinas, Caerdyss
Mae’r Sioe Addysg Genedlaethol yn cyflwyno seminarau ysbrydoledig gan arweinwyr sector, a chyfleoedd i gyfarfod amrywiaeth eang o arddangoswyr, yn wir, mae’r Sioe yn ddigwyddiad hanfodol i’r rhai sy’n gweithio o fewn y sector addysg.

Sioe Fusnes Cymru
5 Gorffennaf 2023 – Parc Y Scarlets, Llanelli
10 Hydref 2023 – Stadiwm y Liberty, Abertawe
Sioeau Busnes Cymru yw’r arddangosfa busnes-i-fusnes fwyaf yng Nghymru. Cynhelir tair sioe genedlaethol bob blwyddyn yng Nghaerdydd, Abertawe a Sir Gaerfyrddin. Mae’r sioeau’n llwyfan i fusnesau bach a mawr i arddangos eu cynhyrchion a’u gwasanaethau i’r mynychwyr.

SkillsCymru
5 Hydref 2023 – Venue Cymru, Llandudno
10-11 Hydref 2023 – Cardiff International Arena, Caerdydd
Yn SkillsCymru, gall pobl ifanc a myfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol, arddangosiadau ymarferol a digwyddiadau heriol er mwyn dysgu am yr amrywiaeth mawr o yrfaoedd, hyfforddiant a chyngor sydd ar gael yng Nghymru.

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2024
Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau ledled Cymru.

Maent yn arddangos ac yn dathlu llwyddiant rhai sydd wedi rhagori ar ddisgwyliadau gan ddangos agwedd ddeinamig at hyfforddiant, ynghyd â brwdfrydedd a menter, dyfeisgarwch a chreadigrwydd, dealltwriaeth o’r angen i wella sgiliau er lles economi Cymru ac ymrwymiad i wneud hynny.

yn ôl i’r brig>>