Digwyddiadau

English | Cymraeg

Fe welwch isod digwyddiadau a chyrsiau yn ymwneud â’r sector addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Wythnos Prentisiaethau
7 – 13 February 2022

Prentisiaethau i Bawb!
Cynhelir cyfres o dri digwyddiad yn ystod yr Wythnos Prentisiaeth, gan ddangos pa mor amrywiol yw Prentisiaethau. Ni chodir tâl am ddod i’r digwyddiadau ac fe’u cynhelir ar lein ar MS Teams.

Bydd pob digwyddiad yn cynnwys gwybodaeth am brentisiaethau sydd ar gael; y gefnogaeth sydd ar gael i ddysgwyr; astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog; ynghyd ag astudiaethau achos am gyflogwyr; a bydd yn dod i ben â sesiwn holi ac ateb.

Tuesday 8 Chwefror 2022 – Cefnogi Pobl Anabl i fynd yn Brentisiaid
Wednesday 9 Chwefror 2022 – Cefnogi Merched i fynd i’r Diwydiant Adeiladu
Thursday 10 Chwefror 2022 – Cefnogi Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i fynd yn Brentisiaid

Sioe Fusnes Cymru
5 Ebrill 2022 – Stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Caerdydd
1 Mehefin 2022 – Cae Rasio Ffos Las, Llanelli
4 Hydref 2022 – Stadiwm y Liberty, Abertawe
Sioeau Busnes Cymru yw’r arddangosfa busnes-i-fusnes fwyaf yng Nghymru. Cynhelir tair sioe genedlaethol bob blwyddyn yng Nghaerdydd, Abertawe a Sir Gaerfyrddin. Mae’r sioeau’n llwyfan i fusnesau bach a mawr i arddangos eu cynhyrchion a’u gwasanaethau i’r mynychwyr.

WorldSkills Shanghai
12-17 October 2022
Bydd pobl ifanc o bedwar ban byd yn dod i Shanghai i gystadlu mewn 63 o gystadlaethau sgiliau.