Digwyddiadau

English | Cymraeg

Mental Health & Wellbeing Show 2023
11 Mai 2023
Bydd y sioe’n cynnwys nifer o seminarau’n rhoi sylw i bynciau fel ymdopi â salwch meddwl, ffyrdd o hybu iechyd meddwl da, a sut i gefnogi pobl o’ch cwmpas sy’n dioddef o broblem iechyd meddwl. Yn ogystal, bydd arddangosfa gyda dros 60 o elusennau, sefydliadau a chwmnïau’n hyrwyddo adnoddau, gwasanaethau a chynlluniau defnyddiol sydd wedi’u cynllunio i hybu iechyd meddwl a llesiant.

Sioe Addysg Genedlaethol
16 Mehefin 2023 yn Venue Cymru, Llandudno
Mae’r Sioe Addysg Genedlaethol yn cyflwyno seminarau ysbrydoledig gan arweinwyr sector, a chyfleoedd i gyfarfod amrywiaeth eang o arddangoswyr, yn wir, mae’r Sioe yn ddigwyddiad hanfodol i’r rhai sy’n gweithio o fewn y sector addysg.

yn ôl i’r brig>>