Digwyddiadau

English | Cymraeg

Fe welwch isod digwyddiadau a chyrsiau yn ymwneud â’r sector addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Sioe Fusnes Cymru
5 Ebrill 2022 – Stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Caerdydd
1 Mehefin 2022 – Cae Rasio Ffos Las, Llanelli
4 Hydref 2022 – Stadiwm y Liberty, Abertawe
Sioeau Busnes Cymru yw’r arddangosfa busnes-i-fusnes fwyaf yng Nghymru. Cynhelir tair sioe genedlaethol bob blwyddyn yng Nghaerdydd, Abertawe a Sir Gaerfyrddin. Mae’r sioeau’n llwyfan i fusnesau bach a mawr i arddangos eu cynhyrchion a’u gwasanaethau i’r mynychwyr.

WorldSkills Shanghai
12-17 October 2022
Bydd pobl ifanc o bedwar ban byd yn dod i Shanghai i gystadlu mewn 63 o gystadlaethau sgiliau.