Digwyddiadau

English | Cymraeg

Sioe Fusnes Cymru
4 Hydref 2022 – Stadiwm y Liberty, Abertawe
Sioeau Busnes Cymru yw’r arddangosfa busnes-i-fusnes fwyaf yng Nghymru. Cynhelir tair sioe genedlaethol bob blwyddyn yng Nghaerdydd, Abertawe a Sir Gaerfyrddin. Mae’r sioeau’n llwyfan i fusnesau bach a mawr i arddangos eu cynhyrchion a’u gwasanaethau i’r mynychwyr.

Y Sioeau Addysg Cenedlaethol
7 Hydref 2022 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd
16 Mehefin 2023 yn Venue Cymru, Llandudno
Dyma lwyfan arbennig i arddangos eich cynhyrchion a’ch gwasanaethau i dros 2,000 o benderfynwyr. Cynigir llu o gyfleoedd yn ein digwyddiad wyneb-yn-wyneb, yn gynnwys stondinau, nawdd, cyfleoedd i hysbysebu a chyflwyniadau.

WorldSkills
7 Medi – 26 Tachwedd 2022
Cynhelir 62 o gystadlaethau sgiliau dros 12 wythnos mewn 15 o wledydd a rhanbarthau. Ar 1 – 4 Tachwedd cynhelir dwy gystadleuaeth yng Nghymru. Cynnal a Chadw Awyrennau yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a Her Tîm Gweithgynhyrchu yng Ngholeg Cambria.

SkillsCymru
19 – 20 Hydref yn Arena Motorpoint, Caerdydd
Dewch i arddangos yn SkillsCymru – digwyddiad sgiliau, gyrfaoedd a phrentisiaethau mwyaf Caerdydd. Y fantais unigryw i arddangoswyr yn SkillsCymru yw y gallwch gael sgyrsiau wyneb yn wyneb pwysig gyda chyfran sylweddol o’ch marchnad darged. Mae SkillsCymru yn rhoi cyfle i chi drafod yr holl lwybrau gyrfa sydd ar gael yn eich diwydiant chi.

Gwobrau Prentisiaethau Cymru
Cynhelir seremoni wobrwyo rithwir ar 10 Tachwedd 2022
Mae’r Gwobrau’n cynnig cyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled, eu cyflawniadau a’u llwyddiant yn Rhaglenni Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau Llywodraeth Cymru.

yn ôl i’r brig>>