Digwyddiadau

English | Cymraeg

Fe welwch isod digwyddiadau a chyrsiau yn ymwneud â’r sector addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Wythnos Addysg Oedolion
20-26 Medi 2021
Wythnos Addysg Oedolion yw’r ymgyrch fwyaf ym myd addysg oedolion yng Nghymu. Caiff ei chydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith (L&W) yng Nghymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a phartneriaid eraill.

Nod yr ymgyrch yw ysbrydoli ac annog miloedd o oedolion bob blwyddyn i barhau i ddysgu a datblygu sgiliau mewn llu o wahanol ffyrdd. Mae hefyd yn helpu i godi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion trwy ddathlu llwyddiant dysgwyr a darparwyr ac ysbrydoli rhagor o bobl i ganfod sut y gall dysgu newid eu bywydau er gwell.

WorldSkills UK LIVE online – Spotlight Talks
13-14 October 2021
Inspiring careers excellence – The next Spotlight Talk will focus on digital skills and careers – Over 2 days discussions will take place on how digital skills are key to enabling success in future careers. With digital skills becoming ever more vital it’s an event not to be missed. Register here. Listen to previous Spotlight Talks

WorldSkills Conference 2021 – The Road Ahead: Skills for a Resilient Future
25-29 October 2021
A year ahead of WorldSkills Shanghai 2022, experts and officials from international organisations and government, leaders of business and industry, as well as skills organizations and youth will meet to discuss the key topics in the global skills conversation.

The five-day hybrid event will take place in Shanghai and online to allow as many international participants as possible to join.

skillsCymru
17 Tachwedd 2021
Yn skillsCymru, gall pobl ifanc a myfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol, arddangosiadau ymarferol a digwyddiadau heriol er mwyn dysgu am yr amrywiaeth mawr o yrfaoedd, hyfforddiant a chyngor sydd ar gael yng Nghymru, cael cipolwg ar yr yrfa y gallent ei dilyn yn y dyfodol a gwireddu eu potensial. Cynhelir digwyddiadau yn Llandudno a Chaerdydd.

Sioe Fusnes Cymru
5 Ebrill 2022 – Stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Caerdydd
1 Mehefin 2022 – Cae Rasio Ffos Las, Llanelli
4 Hydref 2022 – Stadiwm y Liberty, Abertawe

Sioeau Busnes Cymru yw’r arddangosfa busnes-i-fusnes fwyaf yng Nghymru. Cynhelir tair sioe genedlaethol bob blwyddyn yng Nghaerdydd, Abertawe a Sir Gaerfyrddin. Mae’r sioeau’n llwyfan i fusnesau bach a mawr i arddangos eu cynhyrchion a’u gwasanaethau i’r mynychwyr.

WorldSkills Shanghai
12-17 October 2022
Young people around the world will come to Shanghai to compete in 63 skill competitions.