Digwyddiadau

English | Cymraeg

Supporting learners’ digital identity and wellbeing
7 Rhagfyr 2023 10:00 – 12:00
23 Mai 2024 10:00 – 12:00

Digifest 2024 – Imagine the future
12-13 Mawrth 2024 – Birmingham ICC neu ar-lein

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2024
22 Mawrth 2024 – ICC Wales, Casnewydd
Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau ledled Cymru.

Maent yn arddangos ac yn dathlu llwyddiant rhai sydd wedi rhagori ar ddisgwyliadau gan ddangos agwedd ddeinamig at hyfforddiant, ynghyd â brwdfrydedd a menter, dyfeisgarwch a chreadigrwydd, dealltwriaeth o’r angen i wella sgiliau er lles economi Cymru ac ymrwymiad i wneud hynny.

Cyfle i fod yn Noddwr Pennaf!
Gallech fod yn Noddwr Pennaf prif achlysur y calendr Dysgu Seiliedig ar Waith. Cyfle i godi ymwybyddiaeth o’ch brand, nid yn unig yn y seremoni wobrwyo ond hefyd yn y cyfnod cyn y gwobrau.

Cysylltwch â Karen Smith yn Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru ar karen.smith@ntfw.org neu ffoniwch 07425 621709.

yn ôl i’r brig>>