Cyflwyniadau’r Gynhadledd 2018

English | Cymraeg

Ch-Dd: Kelly Edwards, Pennaeth Ansawdd Dysgu Seiliedig ar Waith NTfW; Sarah John, Cadeirydd Cenedlaethol NTfW; Eluned Morgan Gweinidog yr Iaith Gymraeg a Dysgu Gydol Oes; Peter Munday, Ymgynghorydd, Education and Training Foundation; Alex Rollason Dirprwy Lywydd UCM Cymru, Cymdeithas Genedlaethol y Prentisiaid a Dr Esther Barrett, Arbenigwr Pwnc (Addysgu, Dysgu ac Asesu), Jisc.

Ch-Dd: Kelly Edwards, Pennaeth Ansawdd Dysgu Seiliedig ar Waith NTfW; Sarah John, Cadeirydd Cenedlaethol NTfW; Eluned Morgan Gweinidog yr Iaith Gymraeg a Dysgu Gydol Oes; Peter Munday, Ymgynghorydd, Education and Training Foundation; Alex Rollason Dirprwy Lywydd UCM Cymru, Cymdeithas Genedlaethol y Prentisiaid a Dr Esther Barrett, Arbenigwr Pwnc (Addysgu, Dysgu ac Asesu), Jisc.

Dilynwch y ddolen i weld lluniau a dynnwyd yn y Gynhadledd www.flickr.com

Mae Cyflwyniadau’r Siaradwyr a’r Gweithdai i’w gweld isod: