Dolenni

English | Cymraeg

Cyrff Llywodraeth  
Busnes Cymru Porth Sgiliau businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy
Addysg a Sgiliau - Cymru llyw.cymru/addysg-a-sgiliau
Cymru'n Gweithio cymrungweithio.llyw.cymru
Cynghorau Sgiliau Sector (Saesneg) fisss.org/sector-skills-council-body
Adran Addysg (Saesneg) www.education.gov.uk
Adran Gwaith a Phensiynau www.dwp.gov.uk
Cynulliad Cenedlaethol Cymru www.assembly.wales/cy
Llywodraeth Cymru www.wales.gov.uk
Llywodraeth Cymru: Dysgu seiliedig ar waith: contractau llyw.cymru/dysgu-seiliedig-ar-waith-contractau
Llywodraeth Cymru - Prentisiaethau, sgiliau a hyfforddiant llyw.cymru/prentisiaethau-sgiliau-a-hyfforddiant
Prentisiaethau - Cyflogwyr businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-hyfforddiant/prentisiaethau
Prentisiaethau - Dysgwyr llyw.cymru/prentisiaethau-dewis-doeth


Sefydliadau Dyfarnu  
Cyfeiriadur Corff Dyfarnu - Cymwysterau Cymru www.qualificationswales.org/cymraeg
Agored www.agored.cymru
Bagloriaeth Cymru wjec.co.uk/qualifications/welsh-baccalaureate
CBAC www.wjec.co.uk
City & Guilds www.cityandguilds.com
Pearson qualifications.pearson.com
Institute of Leadership & Management www.i-l-m.com
OCR www.ocr.org.uk
SQA www.sqa.org.uk
VTCT www.vtct.org.uk


Sefydliadau Eraill  
Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Cymru www.arsyllfadysgu.com
Association of Employment and Learning Providers www.aelp.org.uk
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru www.northwaleseab.co.uk
Cyngor y Gweithlu Addysg www.ewc.wales
Gyrfa Cymru www.careerswales.com
Cymwysterau Cymru www.qualificationswales.org/cymraeg
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - Cofrestru Cystadleuwyr www.skillscompetitionwales.ac.uk
ColegauCymru www.colegaucymru.ac.uk
Estyn www.estyn.gov.uk
Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) www.hefcw.ac.uk
JISC Wales www.jisc.ac.uk/wales
Jobcentre Plus www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
Learn Direct www.learndirect.co.uk
NACRO Cymru www.nacro.org.uk
Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol De Orllewin Cymru www.rlpsww.org.uk
Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi www.lskip.cymru
Sefydlaid Dysgu a Gwaith www.sefydliaddysguagwaith.cymru
Tribal www.tribalgroup.com
UK Commission for Employment & Skills www.ukces.org.uk
WorldSkills worldskillsuk.org
WorldSkills Wales worldskillswales.org