Dolenni

English | Cymraeg

Cyrff Llywodraeth  
Alliance Sector Skills Councils www.sscalliance.org
Adran Plant, Addysg, Dysgu gydol Oes a Sgiliau (APADGOS) www.wales.gov.uk
Department for Education www.education.gov.uk
Dysgu Cymru learning.wales.gov.uk
Adran Gwaith a Phensiynau www.dwp.gov.uk
Cynulliad Cenedlaethol Cymru www.cynulliadcymru.org
Llywodraeth Cymru www.wales.gov.uk
Llywodraeth Cymru - Y Fanyleb Safonau Prentisiaeth ar gyfer Cymru (SASW) www.wales.gov.uk
Llywodraeth Cymru - Ddarparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith www.wales.gov.uk
Llywodraeth Cymru - Rhaglen Cyflogeion Ifanc www.wales.gov.uk


Sefydliadau Dyfarnu  
Agored www.agored.cymru
City & Guilds www.cityandguilds.com
Edexcel www.edexcel.com
Institute of Leadership & Management www.i-l-m.com
OCR www.ocr.org.uk
SQA www.sqa.org.uk
VTCT www.vtct.org.uk
Welsh Baccalaureate www.wbq.org.uk
WJEC www.wjec.co.uk


Sefydliadau Eraill  
Apprenticeships gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/
Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Cymru www.arsyllfadysgu.com
Association of Employment and Learning Providers www.aelp.org.uk
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru www.northwaleseab.co.uk
Gyrfa Cymru www.careerswales.com
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - Cofrestru Cystadleuwyr www.skillscompetitionwales.ac.uk
ColegauCymru www.colegaucymru.ac.uk
Estyn www.estyn.gov.uk
Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) www.hefcw.ac.uk
JISC Wales www.jisc.ac.uk/wales
Jobcentre Plus www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
Learn Direct www.learndirect.co.uk
NACRO Cymru www.nacro.org.uk
Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol De Orllewin Cymru www.rlpsww.org.uk
Partneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi www.lskip.cymru
Sefydlaid Dysgu a Gwaith www.sefydliaddysguagwaith.cymru
Tribal www.tribalgroup.com
UK Commission for Employment & Skills www.ukces.org.uk
WorldSkills worldskillsuk.org
WorldSkills Wales worldskillswales.org