Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)

English | Cymraeg

Nod Prosiect Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) oedd canfod effaith a gofynion Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith, er mwyn cyflwyno’r Fframwaith yn llwyddiannus.

Gwelwyd bod angen i aelodau’r NTfW fod yn ymwybodol o’r effaith a’r gofynion er mwyn mynd i’r afael â goblygiadau’r Fframwaith ar y trefniadau presennol ar gyfer cyflenwi a rheoli cynlluniau oedd yn cael eu hariannu. Cafodd NTfW gyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i “ddatblygu a chyflawni cynllun gweithredu i gyflwyno FfCChC yn sector yr darparwyr hyfforddiant yng Nghymru.”

Dilynwch y ddolen isod i weld yr adnodd a ddatblygwyd o ganlyniad i’r prosiect hwn.

Os oes gennych ragor o gwestiynau, cysylltwch â Jeff Protheroe, Rheolwr Gweithrediadau
E-bost: jeff.protheroe@ntfw.org
Ffôn: 07425 621711