Bwrdd Rheoli

English | Cymraeg

 

Sarah John

Sarah John – Cadeirydd Cenedlaethol NTfW

ALS Training

E-bost: sarah@alstraining.org.uk
Ffôn: 02922 677020

 

John Nash Portrait

John Nash – Is-gadeirydd

TSW

E-bost : john.nash@tsw.co.uk
Ffôn: 01656 644300

 

Alan Roberts Portrait

Alan Roberts
Trysorydd/Ysgrifennydd Cwmni NTfW

Hyfforddiant Arfon Dwyfor Cyf

E-bost: alan@adt-ltd.com
Ffôn: 01286 677275

 

Gogledd Cymru

Swydd Gwag– Cadeirydd

E-bost:
Ffôn:

 

Swydd Gwag– Is-gadeirydd

E-bost:
Ffôn:

 

De Ddwyrain Cymru

Swydd Gwag – Cadeirydd

E-bost:
Ffôn:

 

Neil Tamplin

Neil Tamplin – Is-gadeirydd

Aspiration Training

E-bost : ntamplin@aspirationtraining.com
Ffôn: 029 2117 5352

 

Rhanbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru

Swydd Gwag – Cadeirydd

E-bost:
Ffôn:

 

Faith O'Brien

Faith O’Brien – Is-gadeirydd

Hyfforddiant Cambrian

E-bost: faith@cambriantraining.com
Ffôn: 01938 555893

 

Aelodau Cyfetholedig or Bwrdd

Andrew Cooksley Portrait

Andrew Cooksley
Cadeirydd – Traineeships

ACT

E-bost: ac@acttraining.org.uk
Ffôn: 029 20408 408

 

Gareth Matthews Portrait

Gareth Matthews

ITEC Skills & Employment

E-bost: g.matthews@itecskills.co.uk
Ffôn: 029 2066 3800

 

Grant Santos Portrait

Grant Santos

Educ8

E-bost: grants@educ8training.co.uk
Ffôn: 01443 749000

 

Ruth Collinge Portrait

Ruth Collinge

North Wales Training

E-bost: CollingeR@nwtraining.co.uk
Ffôn: 01492 543431