Tîm NTfW

English | Cymraeg

Jeff Protheroe Portrait

Jeff Protheroe

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

E-bost: jeff.protheroe@ntfw.org
Swyddfa: 029 2049 5861 – Ffôn symudol: 07425 621711

 

Karen Smith Portrait

Karen Smith

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

E-bost: karen.smith@ntfw.org
Swyddfa: 029 2049 5861 – Ffôn symudol: 07425 621709

 

Roberta Coward

Roberta Coward

Gweinyddwr Swyddfa

E-bost: roberta.coward@ntfw.org
Swyddfa: 029 2049 5861

 

Ben Richards

Ben Richards

Swyddog Cyllid

E-bost: finance@ntfw.org
Swyddfa: 029 2049 5861

 

Tîm Datblygu Polisi

Kelly Edwards

Kelly Edwards

Pennaeth Ansawdd Dysgu Seiliedig ar Waith

E-bost: kelly.edwards@ntfw.org
Ffôn symudol: 07557 051316

 

Ryan Evans

Ryan Evans

Hyrwyddwr Dwyieithrwydd

E-bost: ryan.evans@ntfw.org
Ffôn symudol: 07425 621710

 

Humie Webbe

Humie Webbe

Arweinydd Strategol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

E-bost: humie.webbe@ntfw.org
Ffôn symudol: 07557 051329

 

Tîm Ymgysylltiad Cyflogwyr NTfW

Catherine Morris

Catherine Morris

Rheolwr Datblygu y Rhaglen Brentisiaethau
Gogledd Cymru

E-bost: catherine.morris@ntfw.org
Ffôn symudol: 07741 656674

 

Joanne O’Keefe

Joanne O’Keefe

Rheolwr Datblygu y Rhaglen Brentisiaethau
De Ddwyrain Cymru

E-bost: joanne.okeefe@ntfw.org
Ffôn symudol: 07741 656652

 

Rhianydd Herdman

Rhianydd Herdman

Rheolwr Datblygu y Rhaglen Brentisiaethau
De Orllewin a Chanolbarth Cymru

E-bost: rhianydd.herdman@ntfw.org
Ffôn symudol: 07741 656678

 

Andrea Sammon

Andrea Sammon

Swyddog Ymgysylltu ar gyfer Prentisiaethau

E-bost: andrea.sammon@ntfw.org
Swyddfa: 03301 228338

 

Samantha Cutlan

Samantha Cutlan

Swyddog Ymgysylltu ar gyfer Prentisiaethau

E-bost: samantha.cutlan@ntfw.org
Swyddfa: 03301 228338