Cynhadledd NTFW 2024


English | Cymraeg

Dyddiad: Dydd Gwener 22 Mawrth 2024
Lleoliad: ICC Cymru, Casnewydd
Amser: 09:30 – 16:15

Y prif siaradwyr fydd Philip Blaker, prif weithredwr Cymwysterau Cymru a Rhian Edwards, cyfarwyddwr gweithredol addysg bellach a phrentisiaethau yn Llywodraeth Cymru.

Y siaradwyr eraill fydd cyfarwyddwr strategol NTFW Lisa Mytton, rheolwr polisi, rhanddeiliaid a phartneriaethau City & Guilds (y Cenhedloedd ac Iwerddon) Angharad Lloyd Beynon, a phrif weithredwr Agored Cymru Darren Howells. City & Guilds yw noddwr pennaf y gynhadledd.

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar “fynd ati heddiw i adeiladu llwyddiant yfory” a bydd yn cynnwys trafodaeth gan banel o gyflogwyr. Bydd y cynadleddwyr yn trafod sut i gyflawni potensial trwy brentisiaethau, grymuso pobl ar gyfer y dyfodol, grymuso cyflogwyr a sbarduno ffyniant economaidd.

Cynhelir gweithdai gan Cymwysterau Cymru, Estyn, Cyngor y Gweithlu Addysg, Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru, Jisc Cymru ac Amser i Newid Cymru.

Bydd y gynhadledd hefyd yn gyfle gwych i rwydweithio ag unigolion a chwmnïau o bob rhan o’r sector hyfforddi yng Nghymru.

Rhaglen

Gweithdai

Noddi’r Gynhadledd

Cost:

Aelod o’r NTFW – £234.00
Rhai nad ydynt yn Aelodau – £390.00

Y dyddiad cau ar gyfer bwcio yw dydd Mercher 6 Mawrth 2024.

Bargen gynnar os byddwch wedi bwcio erbyn dydd Gwener 29 Chwefror 2024.

Aelod o’r NTFW

  • Gostyngiad o 10% i’r ddau gynadleddwr cyntaf.
  • Y trydydd cynadleddwr ac unrhyw gynadleddwyr eraill yn cael dod am hanner pris.

Rhai nad ydynt yn Aelodau

  • Gostyngiad o 10%.

Bwcio Nawr

Sylwch: Rydym yn sylweddoli y bydd rhaglen y gynhadledd yn newid weithiau. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i’r holl bobl berthnasol.

Polisi Bwcio a Chanslo

Noddwr Pennaf

yn ôl i’r brig>>