Ffurflen i Gadw Lle a Rhaglen y Gynhadledd
Dydd Iau 27 Mehefin 2019

English | Cymraeg

Archebwch Nawr

Pris:

Aelod o’r NTfW, y CBI neu’r South Wales HR Forum: £195.00
Dim yn Aelod: £325.00

Amser

Digwyddiad

09:30 - 10:30

Cofrestru, Paned a'r Arddangosfa

Croeso gan Sarah John, Cadeirydd Cenedlaethol NTfW

Anerchiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth,
Ken Skates AC

Yr Athro David James - Cyfarwyddwr, Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Kevern Kerswell, Prif Weithredwr, Agored Cymru
Noddwr Cyswllt

11:30 - 12:00

Egwyl a'r Arddangosfa

Gweithdy (Sesiwn 1af)

13:00 - 14:00

Cinio, Rhwydweithio a'r Arddangosfa

Gweithdy (Ail Sesiwn)

15:00 - 15:25

Huw Morris Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes (SAUDGO), Llywodraeth Cymru

Heledd Morgan, Ysgogwr Newid,
Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Sesiwn Holi ac Ateb

Sylwadau

16:30

Y Gynhadledd yn Dod i Ben

Sylwch: Rydym yn cydnabod y gallai rhaglen y gynhadledd newid. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i’r holl bobl berthnasol.

Y dyddiad cau ar gyfer cadw lle yw dydd Gwener 14 Mehefin 2019

Lleoliad

Gallwch gyrraedd Stadiwm Dinas Caerdydd trwy adael yr M4 yng nghyffordd 33 a dilyn yr A4232 i gyfeiriad Caerdydd/y Barri. Dilynwch y ddolen i gael gwybod rhagor: cardiffcityconferenceandevents.co.uk/location/

Llety

Os hoffech aros cyn, yn ystod neu ar ôl y gynhadledd, gallwch fynd i wefan Croeso Cymru Croeso Cymru i chwilio am lety yn yr ardal.

Os oes gennych ryw ymholiad arall, gallwch gysylltu â Karen Smith:
Ebost: karen.smith@ntfw.org
Ffôn: 029 2049 5861
Ffôn: 07425 621709

Polisi ar gadw lle a chanslo