Prentisiaethau

English | Cymraeg

Prentisiaethau

Trwy gynnig Prentisiaethau, yn ogystal â helpu eu busnes eu hunain i dyfu, mae busnesau’n gwneud cyfraniad amhrisiadwy at hybu ein heconomi a sicrhau bod gweithlu’r dyfodol yn cael y sgiliau angenrheidiol i sicrhau bod Cymru’n dal yn gystadleuol.

I gael gwybod sut y gallai eich busnes elwa

Cofrestrwch eich diddordeb yma

Ffôn 03301 228 338 am fwy o wybodaeth.

Register your interest here and find out how your business could benefit.
Cofrestrwch eich diddordeb yma i gael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.

Nod Llywodraeth Cymru yw creu o leiaf 100,000 o brentisiaethau pob oed dros y pum mlynedd nesaf er mwyn sicrhau bod sgiliau pobl yn cyfateb i anghenion yr economi.

Beth yw Prentisiaeth?

Mae Prentisiaethau’n darparu’r gweithwyr crefftus y mae ar gyflogwyr eu hangen ar gyfer y dyfodol. Mae prentisiaid yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr profiadol i feithrin sgiliau wrth weithio, ond yn cael manteisio hefyd ar hyfforddiant allanol gan goleg neu ddarparwr hyfforddiant cymeradwy. Chi fydd yn talu eu cyflogau ond bydd Llywodraeth Cymru’n cynnig helpu gyda rhai o’r costau hyfforddi.

Bydd prentisiaid yn ennill wrth ddysgu ac yn gweithio at ennill cymwysterau cenedlaethol ar 1 o 4 lefel: Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2), Prentisiaeth (Lefel 3), Prentisiaeth Uwch (Lefel 4/5) a Phrentisiaeth Gradd (Lefel 6).

Mae prentisiaethau ar Lefel 4 ac uwch yn golygu datblygu sgiliau cryfach a dynfach i’n gweithlu a rhoi’r staff crefftus sydd eu hangen ar gyflogwyr i gynyddu cynhyrchiant ac arloesedd a gwella perfformiad y busnes.

Pam y dylwn i recriwtio prentis?

Mae prentisiaethau’n cael eu cynllunio o gwmpas anghenion y cyflogwr a gallant helpu i weddnewid eich busnes trwy gynnig ffordd i fanteisio ar dalent newydd ffres.

Trwy recriwtio prentis, gallwch:

  • leihau costau
  • creu cronfa o dalent a gweithlu galluog
  • ehangu’ch busnes
  • meithrin talent i wella’ch gwasanaethau
  • llenwi’r bylchau sgiliau yn eich busnes
  • rhoi hwb creadigol i’ch busnes
  • cryfhau sylfeini’ch busnes
  • ysbrydoli cenhedlaeth y dyfodol

Cofrestrwch eich diddordeb yma i gael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.

Dysgwch fwy heddiw!

Ffôn 03301 228 338 am fwy o wybodaeth.

Os ydych yn ddysgwr sy’n ystyried gwneud prentisiaeth neu’n rhiant/gofalwr sy’n chwilio am ragor o wybodaeth, ewch www.llyw.cymru/prentisiaethaucymru