Archifau Categori: News

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ysbrydoli sgyrsiau am yrfaoedd lle mae anghydbwysedd rhwng y rhywiau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Er mwyn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (IWD) ar 8 Mawrth, mae sefydliad sy’n cynrychioli darparwyr hyfforddiant ledled Cymru yn bwriadu cynnal tair trafodaeth yn ystod y mis gyda’r nod o sicrhau cydbwysedd rhwng dynion a menywod … Darllen rhagor »

Postiwyd yn News |

Mae dysgu ar-lein yn helpu prentisiaid Cymreig i fwrw ymlaen yn ystod y pandemig

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Er bod llawer o fusnesau ar gau yn ystod pandemig Coronavirus, mae prentisiaid ledled Cymru yn bwrw ymlaen â’u cymwysterau gyda chefnogaeth ar-lein gan eu darparwr dysgu. Mae cyfarwyddwyr a staff y darparwr dysgu Cambrian Training, sydd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn News |