Archifau'r Awdur: karen.smith

Abby – merch ifanc sy’n dilyn ôl olwynion ei theulu wrth yrru bysiau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Abby Griffiths yn dilyn yn ôl olwynion ei thad a’i brawd gan ddod yn un o ferched ieuengaf y wlad i ennill cymwysterau gyrru bysiau a choetsys a hithau’n dal yn eu harddegau. Ychydig o ferched … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Gwobrwyo myfyrwyr a darlithwyr fel rhan o ddathliadau deng-mlwyddiant y Coleg Cymraeg

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ar ddechrau blwyddyn o ddathliadau i nodi deng mlynedd ers sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cyflwynir Gwobrau Blynyddol y Coleg heno (5 Hydref) i rai o’r myfyrwyr Cymraeg disgleiriaf ac mwyaf ymroddedig ac i ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg sydd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Llysgennad Prentisiaethau’n gwireddu breuddwyd wrth weithio gydag anifeilaid

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Celyn Jones wedi gwireddu breuddwyd wrth gwblhau Prentisiaeth Sylfaen yn gweithio gydag anifeiliaid ac adar gyda’r nod, yn y pen draw, o fod yn nyrs filfeddygol arbenigol. Bydd Celyn, 17, o Aberystwyth, yn symud ymlaen i … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

William yn Brentis y Flwyddyn ar ôl arbed £20,000 y flwyddyn i’w gyflogwr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bu llwyddiant William Davies i arbed £20,000 y flwyddyn i’w gyflogwr trwy awtomeiddio system cydosod cynnyrch yn help iddo ennill gwobr Prentis y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2021. Mae William Davies yn gweithio i Kautex Textron … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Taith ddysgu ysbrydoledig Thibaud yn ennill gwobr genedlaethol iddo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae dyn ifanc wedi ennill gwobr genedlaethol o bwys am ei ddatblygiad ysbrydoledig ers iddo gyrraedd Cymru o Ffrainc yn fachgen swil 16 oed ar ôl i’w fam farw o ganser. Bum mlynedd yn ôl, ychydig o … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gwobr o bwys i Sophie sy’n credu’n gryf yng ngwerth maethu

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Sophie Williams, a benderfynodd newid cwrs ei gyrfa ar ôl gweld y lles y mae maethu’n gallu ei wneud, wedi ennill gwobr Doniau’r Dyfodol yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2021. Bwriad Sophie, 24, sy’n byw yn Hirwaun, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Cyngor yn ennill gwobr genedlaethol am ei Raglen Brentisiaethau lwyddiannus

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Enillodd awdurdod lleol o’r de wobr o bwys yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2021 ar ôl i’w Raglen Brentisiaethau a lansiwyd naw mlynedd yn ôl greu argraff ar y beirniaid. Gyda chyfradd cwblhau prentisiaethau o 94%, enwyd Cyngor … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Matt, yr asesydd prensiaethau yn ennill gwobr genedlaethol o bwys

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae dyn sydd wedi treulio dros 20 mlynedd yn gweithio ar flaen y gad ym myd y diwydiannau creadigol wedi ennill gwobr Asesydd y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru. Cyhoeddwyd y newyddion am lwyddiant Matt … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gwobr genedlaethol yn cyfrif i Karen, y tiwtor cyfrifeg

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Karen Richards, sy’n ysbrydoli ac yn cefnogi ei dysgwyr cyfrifeg i gyflawni eu potensial, wedi ennill gwobr Tiwtor y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru. Karen, 54, o’r Coed-duon, yw tiwtor a chydlynydd cyfrifeg ACT, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gwobr genedlaethol i ddysgwraig a symudodd o Affrica i gychwyn bywyd newydd yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae merch ifanc sy’n anelu at yrfa fel athrawes ar ôl symud o Affrica i gychwyn bywyd newydd yn ne Cymru wedi ennill gwobr genedlaethol o bwys. Jessica Apps, 19, o Forgeside, Blaenafon, a enillodd wobr Dysgwr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru | « Negeseuon Hŷn