Archifau'r Awdur: karen.smith

Jonathan Davies, OBE yn cyflwyno sesiynau fel rhan o Ddiwrnod Agored Rhithiol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Yn ystod y mis, bydd awdurdodau lleol Cymru, ysgolion, colegau a darparwyr dysgu seiliedig ar waith yn cynnal cyfres o Ddiwrnodau Agored Rhithiol am y tro cyntaf erioed ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11. Jonathan Davies OBE fydd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Dafydd yn parhau â’i daith ddysgu yn ystod y pandemig

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Dafydd Eryl o Gaernarfon yn gwneud prentisiaeth Arwain Gweithgareddau Lefel 2 gyda’r Urdd yn ardal Eryri. Mae ganddo angerdd tuag at chwaraeon, a felly roedd yr opsiwn o wneud prentisiaeth yn y maes hwn yn berffaith … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Zoe Evans, prentis CITB, yn llwyddo wrth baentio

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Dechreuodd Zoe Evans o Lanelli brentisiaeth gyda’r CITB ym mis Medi 2017, gan ddilyn rhaglen Lefel 2, paentio ac addurno, cyn symud ymlaen i gwblhau rhaglen Lefel 3 yn haf 2019. Roedd agwedd a phroffesiynoldeb Zoe yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Fiona’n barod i hyrwyddo ansawdd dysgu seiliedig ar waith

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae menyw sy’n credu’n gryf mewn dysgu seiliedig ar waith wedi’i phenodi i swydd allweddol gyda Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW). Penodwyd Fiona Argent, 51 oed, o Hengoed, Caerffili, yn bennaeth ansawdd dysgu seiliedig ar waith ar … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Mahima’n lansio’i gyrfa gyda phrentisiaeth yn Senedd Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae ei phenderfyniad i lansio’i gyrfa â phrentisiaeth yng Nghymru yn hytrach na gradd brifysgol yn talu ar ei ganfed i Fwslim ifanc sydd eisoes wedi ennill gwobrau. Mae Mahima Khan, 20 oed, o Gaerdydd, wedi cwblhau … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Daw Courtney â phelydr o heulwen i Pembroke Haven

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Courtney Purser o Monkton, Penfro ar hyn o bryd yn cyflawni Hyfforddeiaeth Lefel 1 gyda PRP Training, Doc Penfro ac mae ar leoliad yn Pembroke Haven, amgylchedd gofal i oedolion yn Sir Benfro. Daeth Courtney i … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Gweithdy ar-lein yn dysgu teuluoedd dan glo am gynaliadwyedd bwyd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae plant a rhieni sy’n cael eu cloi lawr ledled Cymru yn dysgu sut y gallant chwarae eu rhan wrth ofalu am y blaned diolch i weithdy ar-lein, arwyr bwyd rhyngweithiol. Mae’r gweithdy dwyieithog 30 munud am … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Dysgwyr yng Nghymru’n goresgyn rhwystrau’r cyfnod clo gyda help darparwyr hyfforddiant

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaid a hyfforddeion ledled Cymru’n llwyddo i barhau â’u rhaglenni dysgu er gwaethaf cyfyngiadau symud Coronafeirws, diolch i newidiadau sydyn a dyfeisgar a wnaed gan eu darparwyr hyfforddiant, yn cynnwys cefnogaeth ar-lein a chymorth ymarferol. Sefyllfa’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Cefnogaeth hyfforddwyr yn ysbrydoli dysgwyr yng Nghymru i oresgyn rhwystrau’r cyfnod clo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaid a hyfforddeion ledled Cymru’n llwyddo i barhau â’u rhaglenni dysgu er gwaethaf cyfyngiadau symud Coronafeirws, diolch i newidiadau sydyn a dyfeisgar a wnaed gan eu darparwyr hyfforddiant, yn cynnwys cefnogaeth ar-lein a chymorth ymarferol. Sefyllfa’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol |

Darparwyr hyfforddiant yn helpu dysgwyr yng Nghymru i oresgyn rhwystrau’r cyfnod clo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaid a hyfforddeion ledled Cymru’n llwyddo i barhau â’u rhaglenni dysgu er gwaethaf cyfyngiadau symud y Coronafeirws, diolch i newidiadau sydyn a dyfeisgar a wnaed gan eu darparwyr hyfforddiant, yn cynnwys cefnogaeth ar-lein a chymorth ymarferol. … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Amrywiol | « Negeseuon Hŷn