Archifau'r Awdur: karen.smith

Cefnogaeth yn arwain at Lwyddiant: Stori Karys Stephens

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ceisiodd Karys, sy’n 18 oed, wella ei sgiliau a chael profiad gwaith ymarferol i gryfhau ei CV ar gyfer rhagolygon gwaith yn y dyfodol. Fodd bynnag, deliodd ag ansicrwydd ynghylch y llwybr cywir ymlaen, a waethygwyd gan … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cyhoeddwyd y rhestr fer ar gyfer gwobrau blynyddol y cwmni hyfforddi blaenllaw

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bydd cyflogwyr a dysgwyr o bob rhan o Gymru sydd wedi rhagori mewn rhaglenni prentisiaeth a ddarperir gan Hyfforddiant Cambrian a’i his-gontractwyr ar gyfer Llywodraeth Cymru yn cael eu dathlu mewn noson wobrwyo y mis hwn. Bydd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Llywio heriau a chyfleoedd Deallusrwydd Artiffisial i ddysgwyr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Roedd Tachwedd 2022 yn drobwynt yng nghanfyddiad y cyhoedd o ddeallusrwydd artiffisial (AI), gan greu cymaint o gyffro ag o bryder. Mae pethau wedi symud yn gyflym dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf (ac yn enwedig yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW, Newyddion |

Cawr pecynnu yn edrych o’r newydd ar gynaliadwyedd gyda chymorth dysgu seiliedig ar waith

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae gan Lywodraeth Cymru gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru Sero Net, gan dynnu sylw at addysg ac uwchsgilio fel ffactorau allweddol sydd eu hangen i gyflawni’r nod hwn erbyn 2050. O safbwynt busnes, mae hyn yn golygu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Ddarparwr hyfforddiant Cymru yn dod yn Arweinydd mewn Amrywiaeth

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae ACT wedi derbyn achrediad Arweinwyr mewn Amrywiaeth gan y Ganolfan Amrywiaeth Genedlaethol (National Centre for Diversity). Mae’r teitl yn cydnabod ymrwymiad y sefydliad i feithrin diwylliant teg, parchus, cyfartal, amrywiol, cynhwysol a deniadol (neu FREDIE yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Tîm casglu sbwriel yn clirio 39 bag o sbwriel o strydoedd Caerdydd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Casglwyd 39 bag o sbwriel mewn ardal o ddau gilomedr mewn ymgyrch casglu sbwriel cymunedol yn ardaloedd Sblot ac Adamsdown yng Nghaerdydd. Trefnwyd y grŵp o tua 60 o wirfoddolwyr gan y darparwr hyfforddiant, ACT, gan gynnwys … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Gweithdai trin gwallt yn rhoi hwb hyder i ddysgwyr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Nod cynllun Twf Swyddi Cymru+ ACT yw arfogi dysgwyr ifanc, rhwng 16 a 19 oed, â’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Nid oes cyrchfan benodol ar gyfer dysgwyr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Llythrennedd digidol yn dod yn sgil hanfodol i gyflogwyr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae llythrennedd digidol wedi ennill ei blwyf fel un o’r sgiliau pwysicaf y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Yn ddiweddar, mae Forbes wedi ei osod yn ail ar ei restr o briodoleddau proffesiynol sydd eu hangen i … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Bwrdd iechyd a wobrwywyd yn annog prentisiaid i “anelu am yr entrychion”

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae un o fyrddau iechyd Cymru, sy’n annog staff i “anelu am yr entrychion” trwy fuddsoddi mewn recriwtio a datblygu gyrfaoedd, wedi ennill gwobr brentisiaeth genedlaethol uchel ei bri. Enillodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wobr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Anne ysbrydoledig yn cael ei henwi’n Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith y Flwyddyn

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae ymarferydd dysgu seiliedig ar waith ysbrydoledig a ddisgrifiwyd gan ei chyflogwr fel “ymgorfforiad dysgu gydol oes” wedi ennill gwobr genedlaethol am ei gwaith rhagorol. Ychwanegodd Anne Reardon-James, 46, sy’n byw yn Y Barri, wobr Ymarferydd Dysgu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Newyddion | « Negeseuon Hŷn