Archifau'r Awdur: karen.smith

Cadeirydd NTfW yn galw am fwy o arian ar gyfer prentisiaethau i gwrdd â’r galw yn y dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae corff sy’n cynrychioli darparwyr dysgu seiliedig ar waith ledled Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r gyllideb ar gyfer prentisiaethau dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn ateb y galw yn y dyfodol. Daeth yr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Cydweithio’n allweddol er mwyn sicrhau’r sgiliau angenrheidiol i Gymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg gan Sarah John, cadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru. Bydd darparwyr dysgu seiliedig ar waith o bob rhan o Gymru’n dod at ei gilydd yn Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd heddiw (27 Mehefin) ar gyfer cynhadledd flynyddol Ffederasiwn Hyfforddiant … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cynhadledd NTfW yn Canolbwyntio ar y Genhedlaeth nesaf o Sgiliau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Paratoi cyflogwyr ac unigolion at y ffaith y bydd gan weithlu Cymru wahanol sgiliau ac anghenion yn y dyfodol fydd y mater dan sylw mewn cynhadledd yng Nghaerdydd fis nesaf. Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) wedi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Dyddiad Cau Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn Agosáu

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Dydi hi ddim yn rhy hwyr i fod yn rhan o’r dathliad blynyddol o lwyddiant eithriadol mewn hyfforddiant a phrentisiaethau yng Nghymru – Gwobrau Prentisiaethau Cymru. Rhaid ymgeisio cyn 12 (ganol dydd), 3 Mai, ac mae’r ffurflenni … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Dwy Anrhydedd i Arweinydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth NTfW

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae’r ymgyrchydd cydraddoldeb ac amrywiaeth Humie Webbe wedi treulio’i bywyd yn helpu pobl o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) i ddweud eu dweud – ac fe gafodd ei hymdrechion diflino eu cydnabod wrth … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Datblygiadau Newydd Cyffrous mewn Addysg Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog Ôl-16

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg   Strategaeth Newydd Yn ddiweddar, lansiodd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ei Strategaeth o’r enw ‘Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr – Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaeth cyfrwng Cymraeg ‘. Gweledigaeth y strategaeth hon yw galluogi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cefnogi taith ddysgu broffesiynol y gweithlu DSW

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bu’r blynyddoedd diwethaf yn gyfnod cyffrous i ddysgu seiliedig ar waith (DSW). Cafwyd nifer o ddatblygiadau allweddol ar daith broffesiynoli ymarferwyr DSW yng Nghymru: o gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ym mis Ebrill 2017, i lansio’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Llwyddiant i bawb yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Yn ystod y mis, bydd Cystadleuaeth Sgiliau Cymru’n dod i ben ac mae myfyrwyr, prentisiaid a phobl ifanc ar hyd a lled y genedl wedi cael llwyddiant yn ei sgil. Fe wnaeth 1200 a mwy o fyfyrwyr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Chwalu Rhwystrau i Brentisiaethau trwy Fentora!

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ym mis Mai 2018, bron i flwyddyn yn ôl, helpodd y Tîm Cymorth Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig (EYST) i gydgynhyrchu un o’n Digwyddiadau Ymgysylltu â Phrentisiaid (AEE) cyntaf i dargedu menywod o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol ar gyfer De-orllewin a Chanolbarth Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae’r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol yn brysur yn cwblhau fersiwn 2019 o’r Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol ar gyfer De-orllewin a Chanolbarth Cymru. Eleni, gwelir newid sylweddol yn y sefyllfa wleidyddol ac economaidd ac felly mae’n … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion | « Negeseuon Hŷn