Archifau'r Awdur: karen.smith

“Mae fy Mhrentisiaeth digidol wedi cael effaith gadarnhaol arnaf fi, fy nysgwyr a fy nghydweithwyr.”

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Roedd y Tiwtor ac Asesydd Craig Wiltshire, o Goleg QS, Cwmbrân, yn awyddus i wella ei sgiliau technoleg er mwyn uniaethu’n well â’i ddysgwyr, ond nid oedd yn gwybod yn iawn ble i ddechrau. Diolch i’w Brentisiaeth … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Sêr o fyd dysgu seiliedig ar waith yn disgleirio mewn seremoni wobrwyo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cafwyd cyfle i ddathlu llwyddiant dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu ysbrydoledig ac ymroddedig neithiwr (nos Iau) yn seremoni Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2019. Roedd 34 o unigolion a sefydliadau mewn dwsin o ddosbarthiadau yn rownd derfynol y gwobrau … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Uncategorized |

Kane ar y rhestr fer am wobr genedolaethol diolch i’w Hyfforddeiaeth

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Diolch i’w brofiad yn helpu ar gynllun cymunedol, profiad gwaith mewn archfarchnad a lleoliad gwaith ar orsaf radio, mae Kane Laver McMahon wedi datblygu sgiliau cyfathrebu a gwaith tîm. Roedd y bachgen 19 oed yn unig ac … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Prentisiaeth yn helpu i wireddu breuddwyd Katie am fusnes trin gwallt

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ar ôl gadael yr ysgol, dewisodd Katie Parry geisio gwireddu ei breuddwyd o redeg busnes trin gwallt llwyddiannus. Bedair blynedd yn ddiweddarach, mae wedi datblygu’r sgiliau i redeg ei busnes ei hun, KT’s Salon Ladies & Gents, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Hayley sydd â dull “cryf ond cefnogol” wedi’i henwebu am wobr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Hayley Lewis wedi llwyddo i gadw ar flaen y gad ym maes dysgu seiliedig ar waith yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) trwy fod un cam ar y blaen mewn diwydiant … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Jamie’n codi eto gydag Airbus ar ôl ei wneud yn ddi-waith

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Jamie Stenhoff sy’n beiriannydd dylunio wedi codi eto i serennu gyda’r cwmni awyrofod Airbus ar ôl cael ei wneud yn ddi-waith. Collodd Jamie, sy’n 24, ei waith pan gaewyd safle Marshall Aviation Services ym Mrychdyn gerllaw. … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Rhaglen Rhannu Prentisiaethau ar y rhestr fer am wobr genedlaethol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Fis nesaf, caiff gwaith Anelu’n Uchel Blaenau Gwent ei gydnabod yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru, y dathliad blynyddol o lwyddiant eithriadol mewn hyfforddiant a phrentisiaethau. Ar ôl gweld bod prinder gweithwyr medrus, aeth Anelu’n Uchel Blaenau Gwent ati … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Legal and General, sydd ar y rhestr fer am wobr, yn creu diwylliant o ddysgu

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Anelu’n uchel, cyrraedd y nod a thyfu yw ethos cwmni Legal and General Investment Management (LGIM) ar gyfer datblygu ac maent wedi creu Rhaglen Brentisiaethau lwyddiannus sy’n gosod sylfeini cadarn at y dyfodol. O ganlyniad i’w buddsoddiad … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Prentisiaid cwmni o Gaerdydd yn anelu’n uchel

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaid British Airways Maintenance Cardiff (BAMC) yn anelu’n uchel yn y diwydiant awyrennau. Bu’r cwmni’n addasu ei drefniadau dysgu seiliedig ar waith dros y blynyddoedd diwethaf ac erbyn hyn mae ei raglen brentisiaethau’n creu llif o … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Carrie-Anne yn blodeuo er gwaetha’i thrafferthion a’n cyrraedd y rhestr fer am Wobr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Carrie-Anne Anthony wedi byw gydag epilepsi ers blynyddoedd. Pan oedd yn tyfu i fyny, ger Aberdâr, byddai’n gorfod mynd i’r ysbyty’n rheolaidd oherwydd y ffitiau cyson a rhoddwyd hi mewn coma unwaith am bedwar mis. Gan … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru | « Negeseuon Hŷn