Archifau Categori: Uncategorized

Bwrdd iechyd a wobrwywyd yn annog prentisiaid i “anelu am yr entrychion”

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae un o fyrddau iechyd Cymru, sy’n annog staff i “anelu am yr entrychion” trwy fuddsoddi mewn recriwtio a datblygu gyrfaoedd, wedi ennill gwobr brentisiaeth genedlaethol uchel ei bri. Enillodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wobr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Prentisiaethau yn rhan annatod o dwf darparwr gofal plant yn y De

Postiwyd ar gan Events Team

English | Cymraeg Mae rhaglen brentisiaethau Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhan annatod o dwf llwyddiannus Little Inspirations, darparwr gofal plant yn y de sydd wedi ennill sawl gwobr. Ers ei ffurfio 20 mlynedd yn ôl, mae’r cwmni o Bontyclun … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Dros 60 o gyflogwyr yn lleisio pryder ynghylch toriadau posibl i brentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae dros 60 o gyflogwyr o bob rhan o Gymru wedi dod ynghyd i alw am ddiogelu cyllid ar gyfer rhaglen brentisiaethau flaenllaw Llywodraeth Cymru, er mwyn sicrhau ffyniant economaidd Cymru. Mewn llythyr agored, mae cyflogwyr yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Dysgwr yn creu argraff ar y teulu brenhinol gyda pherfformiad cerddorol yn Abaty Westminster

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae dysgwr o ACT wedi bod yn creu sŵn yn y byd cerddorol – yn ymddangos ar This Morning a hyd yn oed berfformio yn Abaty Westminster. Mae Cameron Chapman, sy’n mynychu Canolfan Sgiliau Aberdâr ACT ac … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |