Archifau Categori: Uncategorized

Bydd toriadau dwfn i’r rhaglen brentisiaeth yn tanseilio cenhadaeth economaidd newydd ac yn lleihau’r gronfa o dalent sydd ar gael i gyflogwyr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cenhadaeth Economaidd newydd, gyda phwyslais ar gefnogi sectorau allweddol i dyfu a blaenoriaethu pobl ifanc. Ar yr un pryd rydym yn disgwyl i doriadau sylweddol gael eu gwneud i’r rhaglen brentisiaethau blaengar, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Grŵp Hyfforddi Educ8 yn lansio Prosiect Cymunedol a gefnogir gan Lywodraeth y DU i wella Sgiliau Rhifedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Yn dilyn grant a ddyfarnwyd o dan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU gan y llywodraeth fel rhan o’i menter ‘Levelling Up’, mae Educ8 Training Group, darparwr addysg arobryn, wedi lansio ‘Multiply.’ Mae’r prosiect cymunedol hwn wedi’i ddatblygu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |