Archifau Categori: Uncategorized

Gwobrau Ysbrydoli! Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru: Galwad am enwebiadau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru yn croesawu enwebiadau ar gyfer Gwobrau Addysg Oedolion Ysbrydoli! a Gwobrau Tiwtoriaid Ysbrydoli!. Trefnir y gwobrau blynyddol gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill. … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol; Neges o Ddiolch ac Edrych Tua’r Dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae eleni wedi bod yn heriol iawn i bob un ohonom, ac fel partneriaeth, mae’n gweithgarwch wedi newid yn sylweddol. Rydym wedi parhau i ymgysylltu â chyflogwyr a’n partneriaid diwydiannol i ddeall yr heriau y maent wedi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Myfyrio, Myfyrio – Dysgu Proffesiynol ac Arfer Myfyriol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Dysgu Proffesiynol yw unrhyw beth sy’n ymestyn eich gwybodaeth, yn datblygu eich sgiliau neu’n newid eich agwedd. Mae’n helpu sicrhau bod eich arfer yn defnyddio’r darganfyddiadau a’r technegau diweddaraf, gan sicrhau eich bod chi – a’ch dysgwyr! … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Darparwr hyfforddiant caredig yn helpu’r digartref y Nadolig hwn

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae cyfarwyddwyr a staff caredig mewn cwmni hyfforddiant arobryn yn helpu’r digartref mewn cymunedau ledled Cymru’r Nadolig hwn. Pan awgrymodd Loz Gaskin, sef y swyddog datblygu staff ac adnoddau ar-lein ym mhencadlys Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Cymwys ar gyfer y dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Cymwysterau Cymru wedi lansio ymdrech ymgynghori fawr i glywed barn y bobl am y cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y cwricwlwm newydd. Mae’r ymgynghoriad 12 wythnos, Cymwys ar gyfer y Dyfodol, yn awgrymu egwyddorion a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Sêr o fyd dysgu seiliedig ar waith yn disgleirio mewn seremoni wobrwyo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cafwyd cyfle i ddathlu llwyddiant dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu ysbrydoledig ac ymroddedig neithiwr (nos Iau) yn seremoni Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2019. Roedd 34 o unigolion a sefydliadau mewn dwsin o ddosbarthiadau yn rownd derfynol y gwobrau … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Uncategorized |

Gobaith am wobr i Melissa sy’n annog ei dysgwyr i anelu’n uchel

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae polisi o annog dysgwyr i beidio â bodloni ar y cyfarwydd yn talu ar ei ganfed i Melissa O’Connor, o gwmni hyfforddi Portal, Caerdydd, sy’n dal i arwain trwy esiampl. Mae Melissa, a fu’n ddarlithydd addysg … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Uncategorized |

Tad-cu’n ysbrydoli prentis yn y dreftadaeth ddiwylliannol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae amgueddfeydd llwyddiannus yn gwneud dysgu’n hwyl, ac mae Esta Lewis yn ymgorfforiad o hwyl. Ysbrydolwyd Esta gan ei diweddar dad-cu ac mae’n credu’n angerddol mewn sicrhau bod hanes ar gael i bawb. Esta yw Prentis cyntaf … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Hoffter o anifeiliaid yn arwain at swydd ddelfrydol i Lois ar fferm laeth

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Lois Jones yw’r ferch gyntaf i wneud Prentisiaeth Sylfaen ddwyieithog mewn Amaethyddiaeth trwy Goleg Meirion-Dwyfor, Campws Glynllifon. Caiff y Rhaglen Brentisiaethau ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop. Oherwydd ei hoffter o anifeiliaid, roedd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |