Archifau Categori: Uncategorized

Darparwr hyfforddiant caredig yn helpu’r digartref y Nadolig hwn

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae cyfarwyddwyr a staff caredig mewn cwmni hyfforddiant arobryn yn helpu’r digartref mewn cymunedau ledled Cymru’r Nadolig hwn. Pan awgrymodd Loz Gaskin, sef y swyddog datblygu staff ac adnoddau ar-lein ym mhencadlys Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Cymwys ar gyfer y dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Cymwysterau Cymru wedi lansio ymdrech ymgynghori fawr i glywed barn y bobl am y cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y cwricwlwm newydd. Mae’r ymgynghoriad 12 wythnos, Cymwys ar gyfer y Dyfodol, yn awgrymu egwyddorion a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Sêr o fyd dysgu seiliedig ar waith yn disgleirio mewn seremoni wobrwyo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cafwyd cyfle i ddathlu llwyddiant dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu ysbrydoledig ac ymroddedig neithiwr (nos Iau) yn seremoni Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2019. Roedd 34 o unigolion a sefydliadau mewn dwsin o ddosbarthiadau yn rownd derfynol y gwobrau … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Uncategorized |

Gobaith am wobr i Melissa sy’n annog ei dysgwyr i anelu’n uchel

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae polisi o annog dysgwyr i beidio â bodloni ar y cyfarwydd yn talu ar ei ganfed i Melissa O’Connor, o gwmni hyfforddi Portal, Caerdydd, sy’n dal i arwain trwy esiampl. Mae Melissa, a fu’n ddarlithydd addysg … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Uncategorized |

Tad-cu’n ysbrydoli prentis yn y dreftadaeth ddiwylliannol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae amgueddfeydd llwyddiannus yn gwneud dysgu’n hwyl, ac mae Esta Lewis yn ymgorfforiad o hwyl. Ysbrydolwyd Esta gan ei diweddar dad-cu ac mae’n credu’n angerddol mewn sicrhau bod hanes ar gael i bawb. Esta yw Prentis cyntaf … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Hoffter o anifeiliaid yn arwain at swydd ddelfrydol i Lois ar fferm laeth

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Lois Jones yw’r ferch gyntaf i wneud Prentisiaeth Sylfaen ddwyieithog mewn Amaethyddiaeth trwy Goleg Meirion-Dwyfor, Campws Glynllifon. Caiff y Rhaglen Brentisiaethau ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop. Oherwydd ei hoffter o anifeiliaid, roedd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |