Archifau Categori: Uncategorized

Young skilled apprentices on plane to Russia

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Saesneg yn unig Life-Changing Decision for Skilled Elite The UK’s best and brightest young skilled, apprentices and students have been selected to represent all four nations in Team UK at the ‘Skills Olympics’ in Russia. More than … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Cylchlythyr NTfW – Ebrill 2017

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cynnwys y Cylchlythyr Dechrau chwilio am sêr Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2017 Sicrhau rhagoriaeth trwy ddatblygiad proffesiynol Tair merch ifanc yn nofio yn erbyn y llif wrth ddewis gyrfa Dathlu Sgiliau Dwyieithog yn y Gweithle Ysbrydoli sgiliau a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion, Uncategorized |

Llywio dyfodol polisi prentisiaethau Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

Gan Sarah John, cadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru Mae byd sgiliau a phrentisiaethau yng Nghymru, ac yn wir yng ngweddill y Deyrnas Unedig, yn mynd trwy gyfnod o newid mawr ac mae’n wych gweld bod Llywodraeth Cymru wedi mynegi ei … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Y Coleg a Phartneriaeth Diwydiant i ddatblygu cronfa dalent awyrenegol

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae Grŵp Llandrillo Menai a Grŵp Rhyngwladol Babcock wedi cyhoeddi’r wythnos hon y byddant yn gweithio gyda’i gilydd i adeiladu cronfa leol o brentisiaid awyrenegol talentog. Bydd y prentisiaid yn hyfforddi gyda Babcock yn RAF Fali ac yn astudio eu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Sefydlu System Gyda’r Gorau yn y Byd ar gyfer Prentisiaethau yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae darparwyr hyfforddiant o bob rhan o Gymru’n cyrraedd Gwesty Hamdden y Celtic Manor, Casnewydd heddiw ar gyfer cynhadledd flynyddol Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru. Yma, mae’r Cadeirydd, Peter Rees, yn sôn am yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu dysgu seiliedig … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |

Llwyddiant yn dilyn trallod wrth i Ashley feithrin gyrfa gyda chwmni cyfreithiol

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae gŵr ifanc o Gaerdydd, sydd wedi dangos ymroddiad syfrdanol i greu bywyd gwell iddo ei hun ar ôl dechrau caled iawn, wedi’i gynnwys ar restr fer ar gyfer gwobr prentisiaeth genedlaethol fawreddog. Mae Ashley Coleman, 18 oed, yn rownd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Uncategorized |