Archifau Categori: WorldSkills/Sioe Sgiliau

Cystadleuwyr o Gymru wedi’u henwi yn Nhîm y Du are gyfer Cystadleuaeth Ewropeaidd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae tri o bobl ifanc o Gymru wedi’u dewis i gystadlu yn erbyn goreuon Ewrop yn y prawf sgiliau mawr cyntaf ers Brexit, sef EuroSkills. Y cystadleuwyr o Gymru yw Sam Everton, Phoebe McLavy a Rhys Watts … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Pobl Ifanc o Gymru wedi’u henwi ymysg y gorau yn y byd mewn cystadleuaeth sgiliau ryngwladol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae pobl ifanc dalentog o bob cwr o Gymru wedi’u cydnabod fel arbenigwyr o safon byd yng nghystadleuaeth Worldskills International yn Rwsia. Dyma gystadleuaeth sgiliau mwya’r byd ac fe’i cynhaliwyd dros bedwar diwrnod yn Kazan gyda phobl … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Young skilled apprentices on plane to Russia

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Saesneg yn unig Life-Changing Decision for Skilled Elite The UK’s best and brightest young skilled, apprentices and students have been selected to represent all four nations in Team UK at the ‘Skills Olympics’ in Russia. More than … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Cystadleuwyr Cymraeg wedi’u henwi fel y gorau yn y DU yn rownd derfynol WorldSkills

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bu dros 105 o gystadleuwyr o Gymru yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK, WorldSkills UK Live, ac mae’n bosib y byddant yn mynd ymlaen i gystadlu ar lefel ryngwladol. Enillodd Tîm Cymru 15 medal … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Alex, Prentis yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn mynd i India i gynrychioli Cymru yn Olympiad 2018 i gogyddion ifanc

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bydd Alex James, prentis yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn mynd i India i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol anrhydeddus i gogyddion ifanc – Olympiad Rhyngwladol 2018 i Gogyddion Ifanc. Yn dilyn cystadleuaeth fewnol ymhlith dysgwyr Lletygarwch … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Llwyddiant WorldSkills i fyfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn y Sioe Sgiliau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro ymhlith y rhai gorau yn y DU yn dilyn llu o lwyddiannau yn rowndiau terfynol WorldSkills. Enillodd un fedal aur ac mae dau wedi cael eu dewis i gynrychioli Prydain Fawr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Mae Sophie Hendy

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Sophie Hendy, sy’n brentis trin gwallt, eisoes wedi profi llwyddiant yn ei gyrfa ac mewn cystadlaethau sgiliau. Yn awr, mae’r ferch ddawnus 21 oed o Landudno wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Prentisiaethau Cymru. Bydd yn cystadlu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Tîm Cambria yn Ennill Sawl Fedal yn Rowndiau Terfynol Worldskills UK

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Unwaith eto eleni, daeth myfyrwyr Coleg Cambria â llu o fedalau adref gyda nhw o rowndiau terfynol cenedlaethol Worldskills UK, a gynhaliwyd yn yr NEC yn Birmingham, yn rhoi’r coleg yn ail ar y tabl medalau. Roedd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Arbenigwyr sgiliau Cymru yn cael cydnabyddiaeth yn y Senedd

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae cystadleuwyr o Gymru a ddewiswyd i gynrychioli’r DU yn y gystadleuaeth sgiliau ryngwladol fwyaf yn y byd wedi cael cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau mewn digwyddiad dathlu yn y Senedd. Cafodd pedwar aelod o Dîm y DU, a fydd yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Dathlu llwyddiant dysgwyr o Gymru’n bwysig, medd cadeirydd

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae cadeirydd newydd sefydliad sy’n cynrychioli dros gant o ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru wedi canmol llwyddiant dysgwyr o Gymru a enillodd 45 o fedalau yn rownd derfynol WorldSkills UK. Dywedodd Sarah John, cadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau | « Negeseuon Hŷn