Archifau Categori: WorldSkills/Sioe Sgiliau

Cystadleuwyr Cymraeg wedi’u henwi fel y gorau yn y DU yn rownd derfynol WorldSkills

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bu dros 105 o gystadleuwyr o Gymru yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK, WorldSkills UK Live, ac mae’n bosib y byddant yn mynd ymlaen i gystadlu ar lefel ryngwladol. Enillodd Tîm Cymru 15 medal … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Alex, Prentis yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn mynd i India i gynrychioli Cymru yn Olympiad 2018 i gogyddion ifanc

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bydd Alex James, prentis yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn mynd i India i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol anrhydeddus i gogyddion ifanc – Olympiad Rhyngwladol 2018 i Gogyddion Ifanc. Yn dilyn cystadleuaeth fewnol ymhlith dysgwyr Lletygarwch … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Llwyddiant WorldSkills i fyfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn y Sioe Sgiliau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro ymhlith y rhai gorau yn y DU yn dilyn llu o lwyddiannau yn rowndiau terfynol WorldSkills. Enillodd un fedal aur ac mae dau wedi cael eu dewis i gynrychioli Prydain Fawr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Mae Sophie Hendy

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Sophie Hendy, sy’n brentis trin gwallt, eisoes wedi profi llwyddiant yn ei gyrfa ac mewn cystadlaethau sgiliau. Yn awr, mae’r ferch ddawnus 21 oed o Landudno wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Prentisiaethau Cymru. Bydd yn cystadlu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Tîm Cambria yn Ennill Sawl Fedal yn Rowndiau Terfynol Worldskills UK

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Unwaith eto eleni, daeth myfyrwyr Coleg Cambria â llu o fedalau adref gyda nhw o rowndiau terfynol cenedlaethol Worldskills UK, a gynhaliwyd yn yr NEC yn Birmingham, yn rhoi’r coleg yn ail ar y tabl medalau. Roedd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Arbenigwyr sgiliau Cymru yn cael cydnabyddiaeth yn y Senedd

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae cystadleuwyr o Gymru a ddewiswyd i gynrychioli’r DU yn y gystadleuaeth sgiliau ryngwladol fwyaf yn y byd wedi cael cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau mewn digwyddiad dathlu yn y Senedd. Cafodd pedwar aelod o Dîm y DU, a fydd yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Dathlu llwyddiant dysgwyr o Gymru’n bwysig, medd cadeirydd

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae cadeirydd newydd sefydliad sy’n cynrychioli dros gant o ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru wedi canmol llwyddiant dysgwyr o Gymru a enillodd 45 o fedalau yn rownd derfynol WorldSkills UK. Dywedodd Sarah John, cadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Pencampwr o Gymru’n gofyn i ymgeiswyr yn yr etholiad ddangos eu cefnogaeth i brentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae Elijah Sumner, 21 oed, prentis gyda Molotec yng Nghaerdydd sydd wedi ennill medal ryngwladol, wedi gofyn i holl ymgeiswyr etholiad y Cynulliad Cenedlaethol ddangos eu cefnogaeth i brentisiaethau trwy lofnodi Adduned WorldSkills UK. TrwyTrwy lofnodi’r Adduned, bydd yr ymgeiswyr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Y cystadleuwyr sgiliau gorau yng Nghymru yn cael cydnabyddiaeth gan y Dirprwy Weinidog

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae llwyddiannau dysgwyr, myfyrwyr a phrentisiaid Cymru a fu’n cystadlu mewn dwy gystadleuaeth sgiliau fawr wedi’u dathlu mewn digwyddiadau arbennig yng Nghaerdydd. Ymgasglodd y cystadleuwyr yn y Senedd a Neuadd y Ddinas i gael eu hanrhydeddu am eu camp yng … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, WorldSkills/Sioe Sgiliau |

Enillydd medal o Gymru wedi sicrhau ei swydd ddelfrydol yn y Caribî diolch i WorldSkills UK

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae Llywodraeth Cymru yn annog prentisiaid, dysgwyr a gweithwyr Cymru i gystadlu yn WorldSkills y DU 2016, cystadleuaeth sgiliau galwedigaethol fwyaf Prydain. Cafodd menter i recriwtio cystadleuwyr o bob cwr o Gymru i fynd benben â rhai o bobl ifanc … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills/Sioe Sgiliau | « Negeseuon Hŷn