Archifau Categori: WorldSkills

Tîm Cymru yn Serennu mewn Cystadleuaeth Sgiliau Cenedlaethol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Tîm Cymru wedi rhagori yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills y DU eleni, gan hawlio cyfanswm o 51 o fedalau. Allan o’r 115 o gystadleuwyr o Gymru a gymerodd ran, enillodd Tîm Cymru 8 medal aur, 21 … Darllen rhagor »

Postiwyd yn News, WorldSkills |

Dros 100 yn chwifio’r faner dros Gymru yng nghystadleuaeth sgiliau DU

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bydd gan Gymru dîm o 112 o fyfyrwyr ifanc a phrentisiaid yn cystadlu i fod ar y brig yn rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK. O’r 442 ar draws y DU, cafodd y 112 aelod o dîm Cymru … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, Newyddion, WorldSkills |

Gŵyl Sgiliau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cynhelir Gŵyl Sgiliau Datblygu Rhagoriaeth am wythnos, 16-20 Hydref 2023. Cyflwynir cyfres o ddigwyddiadau DPP cyffrous sy’n rhan o brosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru. Y nod fydd gwella sgiliau, safonau a gwybodaeth ym myd addysg a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, Newyddion, WorldSkills |

Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru i Lansio Ŵyl Sgiliau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae’r GŵylSgiliau Datblygu Rhagoriaeth yn gyfres o ddigwyddiadau DPP cyffrous sy’n anelu at godi’r sgiliau, y safonau a’r wybodaeth ar draws addysg a diwydiant yng Nghymru. Bydd y digwyddiad wythnos o hyd sy’n cael ei lansio ym … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, Newyddion, WorldSkills |

Dros 100 yn chwifio’r faner dros Gymru yng nghystadleuaeth sgiliau DU

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Dros 100 o bobl ifanc yn chwifio’r faner dros Gymru yng nghystadleuaeth sgiliau mwyaf y DU Bydd gan Gymru dîm o 112 o fyfyrwyr ifanc a phrentisiaid yn cystadlu i fod ar y brig yn rowndiau terfynol … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, Newyddion, WorldSkills |

Sut mae Elidyr Communities Trust yn ymgorffori Cystadlaethau Sgiliau mewn dysgu bob dydd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ym mis Mai 2023, penderfynodd Ymddiriedolaeth Cymunedau Elidyr fynd un cam ymhellach a lansio eu Cystadlaethau Sgiliau mewnol eu hunain, gyda chefnogaeth Ysbrydoli Sgiliau a Llywodraeth Cymru. Felly pam mae Cystadlaethau Sgiliau mor werthfawr iddyn nhw? Mae … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, Newyddion, WorldSkills |

Tim Cymru ar y brig eto yng Ngemau Olympaidd Sgiliaur’r Du

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Enillodd 59 o gystadleuwyr o Gymru fedalau am eu llwyddiannau yn Rownd Derfynol Genedlaethol WorldSkills UK Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, mae Tîm Cymru wedi hawlio’r teitl fel y rhanbarth sy’n perfformio orau yn Rownd Derfynol … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills |

Cystadleuwyr o Gymru benbaladr yn dathlu llwyddiant wrth i 267 o bobl ifanc ennill gwobrau sgiliau o fri

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae 89 o gystadleuwyr wedi ennill medalau aur am eu llwyddiannau yn dilyn gwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ddydd Iau. Daw’r cyhoeddiad yn dilyn cyfres o gystadlaethau rhanbarthol a gynhaliwyd o Fôn i Fynwy, a ddenodd llu o … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, Newyddion, WorldSkills |

Cystadleuwyr o Gymru wedi’u henwi yn Nhîm y Du are gyfer Cystadleuaeth Ewropeaidd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae tri o bobl ifanc o Gymru wedi’u dewis i gystadlu yn erbyn goreuon Ewrop yn y prawf sgiliau mawr cyntaf ers Brexit, sef EuroSkills. Y cystadleuwyr o Gymru yw Sam Everton, Phoebe McLavy a Rhys Watts … Darllen rhagor »

Postiwyd yn WorldSkills |

Cyrraedd cam nesaf prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru wedi bod yn cynnig cyfle i bobl ifanc ledled Cymru archwilio llwybrau gyrfa a gwella a datblygu eu sgiliau trwy ddulliau anarferol. Mae tair elfen i’r fenter a ariannir gan … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, Newyddion, WorldSkills | « Negeseuon Hŷn