Archifau Categori: Gwobrau Prentisiaethau Cymru

William yn Brentis y Flwyddyn ar ôl arbed £20,000 y flwyddyn i’w gyflogwr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bu llwyddiant William Davies i arbed £20,000 y flwyddyn i’w gyflogwr trwy awtomeiddio system cydosod cynnyrch yn help iddo ennill gwobr Prentis y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2021. Mae William Davies yn gweithio i Kautex Textron … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Taith ddysgu ysbrydoledig Thibaud yn ennill gwobr genedlaethol iddo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae dyn ifanc wedi ennill gwobr genedlaethol o bwys am ei ddatblygiad ysbrydoledig ers iddo gyrraedd Cymru o Ffrainc yn fachgen swil 16 oed ar ôl i’w fam farw o ganser. Bum mlynedd yn ôl, ychydig o … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gwobr o bwys i Sophie sy’n credu’n gryf yng ngwerth maethu

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Sophie Williams, a benderfynodd newid cwrs ei gyrfa ar ôl gweld y lles y mae maethu’n gallu ei wneud, wedi ennill gwobr Doniau’r Dyfodol yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2021. Bwriad Sophie, 24, sy’n byw yn Hirwaun, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Cyngor yn ennill gwobr genedlaethol am ei Raglen Brentisiaethau lwyddiannus

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Enillodd awdurdod lleol o’r de wobr o bwys yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2021 ar ôl i’w Raglen Brentisiaethau a lansiwyd naw mlynedd yn ôl greu argraff ar y beirniaid. Gyda chyfradd cwblhau prentisiaethau o 94%, enwyd Cyngor … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Matt, yr asesydd prensiaethau yn ennill gwobr genedlaethol o bwys

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae dyn sydd wedi treulio dros 20 mlynedd yn gweithio ar flaen y gad ym myd y diwydiannau creadigol wedi ennill gwobr Asesydd y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru. Cyhoeddwyd y newyddion am lwyddiant Matt … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gwobr genedlaethol yn cyfrif i Karen, y tiwtor cyfrifeg

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Karen Richards, sy’n ysbrydoli ac yn cefnogi ei dysgwyr cyfrifeg i gyflawni eu potensial, wedi ennill gwobr Tiwtor y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru. Karen, 54, o’r Coed-duon, yw tiwtor a chydlynydd cyfrifeg ACT, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gwobr genedlaethol i ddysgwraig a symudodd o Affrica i gychwyn bywyd newydd yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae merch ifanc sy’n anelu at yrfa fel athrawes ar ôl symud o Affrica i gychwyn bywyd newydd yn ne Cymru wedi ennill gwobr genedlaethol o bwys. Jessica Apps, 19, o Forgeside, Blaenafon, a enillodd wobr Dysgwr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Rhaglen Brentisiaethau’n ennill gwobr genedlaethol i gwmni cyfreithiol sy’n tyfu

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Enillodd cwmni cyfreithwyr Convey Law o Gasnewydd un o Wobrau Prentisiaethau Cymru 2021 ar ôl plesio’r beirniaid â’i gynlluniau uchelgeisiol i dyfu hyd at 50% eleni gyda help Rhaglen Brentisiaethau ddyfeisgar. Y cwmni hwn, sy’n bwriadu dysgu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Cwmni gêrs arbenigol o’r Canolbarth yn ennill gwobr genedlaethol o bwys

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae cwmni peirianneg o’r Canolbarth, sydd wedi datblygu gweithlu hyblyg â sgiliau amrywiol gan ddod yn enw blaenllaw yn y diwydiant gêrs arbenigol ers dros hanner canrif, wedi ennill gwobr genedlaethol o bwys. Enillodd Compact Orbital Gears, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Un o Wobrau Prentisiaethau Cymru i Bethany, swyddog gwasanaethau profedigaeth

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentis swyddog gwasanaethau profedigaeth o’r enw Bethany Mason wedi ennill gwobr genedlaethol o bwys oherwydd ei pharodrwydd i ddysgu sgiliau newydd ac i gymryd mwy o gyfrifoldeb o dan amgylchiadau anodd. Mae Bethany, 21, o Llantrisant, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru | « Negeseuon Hŷn