Archifau Categori: Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Dyddiad Cau Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn Agosáu

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Dydi hi ddim yn rhy hwyr i fod yn rhan o’r dathliad blynyddol o lwyddiant eithriadol mewn hyfforddiant a phrentisiaethau yng Nghymru – Gwobrau Prentisiaethau Cymru. Rhaid ymgeisio cyn 12 (ganol dydd), 3 Mai, ac mae’r ffurflenni … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Chwilio am y sêr – Gwobrau Prentisiaethau Cymru – Mae’n bryd Ymgeisio

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Heddiw (11 Mawrth) yw diwrnod lansio Gwobrau Prentisiaethau Cymru – dathliad blynyddol o lwyddiant eithriadol ym myd hyfforddiant a phrentisiaethau yng Nghymru. Bwriad y gwobrau yw tynnu sylw at lwyddiant dysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr sydd wedi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Sêr Cymru ym maes dysgu seiliedig ar waith yn disgleirio mewn seremoni wobrwyo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Welsh Roedd sêr o blith dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu Cymru yn disgleirio pan gyhoeddwyd enwau enillwyr Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2018 neithiwr (Tachwedd 9). Cafwyd cyfle i ddathlu llwyddiant ysbrydoledig unigolion ac agwedd ddeinamig cyflogwyr a darparwyr dysgu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Prentisiaeth yn trawsnewid bywyd peiriannydd prosiectau

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae Daren Chesworth, peiriannydd cynnal, yn profi y gall prentisiaethau newid bywydau Aeth Daren, 30 oed, sy’n byw yn Garden Village, Wrecsam, i weithio gyda Transcontinental AC UK Ltd yn y dref ar ôl i’w swydd fel … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Lynnette yn rhoi sgiliau Arwain a Rheoli ar waith yn y gweithle

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae gwybodaeth a sgiliau a ddysgodd Lynnette Davies ar Brentisiaeth Uwch yr ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Lefel 5) wedi’i helpu i sicrhau gwelliannau sylweddol yn y DVLA yn Abertawe. Bu Lynnette, 51 oed, o Gastell-nedd, mor … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gobaith am wobr i Thomas sydd â’i fryd ar y byd amlgyfrwng

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae Thomas Watkins yn benderfynol o gael gyrfa yn y cyfryngau er bod anhwylder ar y sbectrwm awtistig yn amharu ar ei leferydd. Llwyddodd Thomas, 26 oed, o Ddraenen Pen-y-graig, Caerdydd, i gwblhau Prentisiaeth Uwch (Lefel 4) … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gobaith am wobr i Sally sy’n esiampl i ferched ym myd gwyddoniaeth

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae Sally Hughes yn edrych ymlaen at yrfa ddifyr gyda Tata Steel ym Mhort Talbot ac yn gobeithio ysbrydoli merched eraill i ddilyn gyrfa wyddonol. Sally oedd yr unig ferch mewn grŵp o brentisiaid technegol a gychwynnodd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Ryan, prentis gyda Ford, ar restr fer gwobr genedlaethol

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Roedd Ryan Brown yn weithredydd cynhyrchu ac arweinydd tîm gyda chwmni Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr a phan ddaeth ei swydd i ben, gwelodd hyn fel cyfle euraid i ailhyfforddi. Llwyddodd i gael prentisiaeth ar raglen hyfforddi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gobaith am wobr i brentis peiriannydd sifil sy’n anelu at ei nod

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Bod yn Beiriannydd Sifil Siartredig yw nod Russell Beale ac mae eisoes wedi ennill gwobr yn y maes. Mae’r dyn ifanc 21 oed o Bont-y-pŵl, a enillodd wobr Prentis y Flwyddyn 2017 gan y CITB yng Nghymru, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Lauren yn batrwm i eraill ac yn llysgennad dros brentisiaethau cyfrwng Cymraeg

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Daeth Lauren Richards, 20 oed, yn batrwm i eraill ac yn llysgennad dros Urdd Gobaith Cymru, dros brentisiaethau cyfrwng Cymraeg a thros annog plant a phobl ifanc yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr i wneud mwy o ymarfer … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru | « Negeseuon Hŷn