Archifau Categori: Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Sêr o fyd dysgu seiliedig ar waith yn disgleirio mewn seremoni wobrwyo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cafwyd cyfle i ddathlu llwyddiant dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu ysbrydoledig ac ymroddedig neithiwr (nos Iau) yn seremoni Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2019. Roedd 34 o unigolion a sefydliadau mewn dwsin o ddosbarthiadau yn rownd derfynol y gwobrau … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Uncategorized |

Cydnabod ymrwymiad Grŵp Bancio Lloyds i brentisiaethau

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae Grŵp Bancio Lloyds (LBG) wedi ymrwymo i gefnogi 8,000 o brentisiaethau ledled Prydain erbyn 2020 a dywed bod y nod hwn mewn golwg ar ôl iddo greu dros 700 yng Nghymru yn unig ers 2012. Cred … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Prentisiaethau’n helpu Bwrdd Iechyd i sicrhau dyfodol iach

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Does dim lle i gamgymeriadau wrth ddarparu gofal iechyd i 390,000 o bobl ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe o’r farn bod ei raglen brentisiaethau’n datblygu gweithle newydd, dyfeisgar a deallus ar gyfer y dyfodol. Ers … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gyrfa’n paentio ac addurno’n dod â lliw i fywyd Shannon sydd â’i golwg ar wobr

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Celf oedd hoff bwnc Shannon Harding, 18 oed, o Ferthyr Tudful, yn yr ysgol a dyna sydd wedi’i harwain at yrfa yn paentio ac addurno. Bu’n llwybr anodd i Shannon ei ddilyn, wrthi iddi adael gofal plant … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Sgiliau miniog gan Marcio’r model sydd ar y rhestr fer am wobr!

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae Marcio Paixo yn torri ei gwys ei hunan wrth ddatblygu gyrfa fel barbwr a model. Ond er bod y dyfodol i’w weld yn ddisglair i’r bachgen ifanc o Ferthyr Tudful erbyn hyn, nid felly y bu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Kane ar y rhestr fer am wobr genedolaethol diolch i’w Hyfforddeiaeth

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Diolch i’w brofiad yn helpu ar gynllun cymunedol, profiad gwaith mewn archfarchnad a lleoliad gwaith ar orsaf radio, mae Kane Laver McMahon wedi datblygu sgiliau cyfathrebu a gwaith tîm. Roedd y bachgen 19 oed yn unig ac … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Rachel ar y rhestr fer am wobr ar ôl gwneud gwelliannau mawr yn ei choleg

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae Rachel Lewis yn cael y prif glod am wella gwaith cyflenwi cymwysterau sgiliau hanfodol yn Uned Brentisiaethau Coleg Pen-y-bont dros y ddwy flynedd ddiwethaf. A hithau’n awyddus iawn i barhau â’i datblygiad proffesiynol, dywed Rachel mai … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Lynn ar y rhestr fer am wobr ar ôl troi anhawster yn fantais

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae Lynn Matthews yn gwybod mwy na’r rhan fwyaf o bobl am y gefnogaeth y mae ar lawer o ddysgwyr ei hangen. Oherwydd dyslecsia, roedd Lynn yn cael anawsterau yn yr ysgol, ond gwrthododd ildio ac mae … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Prentisiaeth yn helpu i wireddu breuddwyd Katie am fusnes trin gwallt

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ar ôl gadael yr ysgol, dewisodd Katie Parry geisio gwireddu ei breuddwyd o redeg busnes trin gwallt llwyddiannus. Bedair blynedd yn ddiweddarach, mae wedi datblygu’r sgiliau i redeg ei busnes ei hun, KT’s Salon Ladies & Gents, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Shane sy’n “batrwm o brentis” yn barod am her gyda Tata Steel

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae Shane Ash, sy’n brentis peirianneg, yn defnyddio’i hyfforddiant a’i sgiliau i arbed amser ac arian i’w gyflogwr, Tata Steel. Mae Shane, 26 oed, sy’n dod o Risga, eisoes wedi rhoi ei fys ar newidiadau a arbedod … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru | « Negeseuon Hŷn