Archifau Categori: Diwrnod VQ

Cwmni awyrofod o Lannau Dyfrdwy yn llwyddo ddwywaith yng Ngwobrau VQ

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cafodd Electroimpact UK Ltd, busnes peirianneg awyrofod o Lannau Dyfrdwy, lwyddiant dwbl yn seremoni’r Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) neithiwr (nos Fawrth). Enillodd y cwmni o Benarlâg wobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn ac enillodd Matthew Booth, ei bennaeth … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Y dwsin sydd ar restr fer Gwobrau VQ ar fin darganfod eu ffawd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bydd y deuddeg sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn darganfod nos Fawrth (Mehefin 6) a ydynt wedi ennill un o Wobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) eleni – gwobrau sy’n dathlu’r rheini o bob rhan o Gymru sy’n … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Cyflogwyr a dysgwyr ledled Cymru’n cael eu hannog i gynnig am Wobrau VQ

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae entrepreneur llwyddiannus a sefydlodd bedair meithrinfa i blant yn Ne Cymru’n annog dysgwyr a chyflogwyr ar draws y wlad i gynnig am y Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (Gwobrau VQ) eleni, a lansiodd heddiw (2 Mawrth). Roedd 2015 yn flwyddyn i’w … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Y Dirprwy Weinidog yn ffocws yn ystod ymweliad Diwrnod VQ â Chanolfan Dechnoleg Sony UK

Postiwyd ar gan karen.smith

Roedd y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, mewn ffocws wrth iddi ddechrau Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol (Diwrnod VQ) gydag ymweliad bore i gawr dechnoleg fyd-eang, Canolfan Dechnoleg Sony UK (UKTEC), ym Mhencoed, Pen-y-bont-ar-Ogwr, lle mae camerâu proffesiynol a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Saer dawnus a pherchennog meithrinfeydd ysbrydoledig yn ennill Gwobrau VQ

Postiwyd ar gan karen.smith

Roedd saer o Sgwad Deyrnas Unedig Worldskills a pherchennog ysbrydoledig tair meithrinfa i blant yn dathlu neithiwr (9 Mehefin) ar ôl iddynt ennill y prif Wobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) yng Nghymru. Enwyd cyn fyfyriwr Coleg Sir Gâr, Simon McCall yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Cymwysterau galwedigaethol yn allweddol i lwyddiant y salon gwallt i’r dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

“Bydd ein busnes ond yn ffynnu yn y dyfodol os cadwn ychwanegu gwerth ato trwy hyfforddiant galwedigaethol.” Dyna oedd geiriau Janine O’Callaghan, cydberchennog y salon gwallt proffesiynol, Spirit Hair Team yn Ystrad Mynach, cwmni sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Serena am ad-dalu’r coleg am achub ei bywyd

Postiwyd ar gan karen.smith

Yn ei geiriau ei hun, roedd Serena Torrance unwaith ‘ar goll’. Dioddefai o iselder difrifol yn dilyn marwolaeth ffrind agos mewn damwain car. Prin y gallai godi o’r gwely rai diwrnodau, aeth ei gwaith ysgol ar gyfeiliorn, roedd hi wedi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Datblygiad parhaus yn allweddol i’r cyflawnwr ifanc Paul, sy’n arwain drwy esiampl

Postiwyd ar gan karen.smith

Cred Paul Wiggins yn gadarn mewn arwain drwy esiampl. Dechreuodd y gŵr sy’n gweithio i BPW Insurance yng Nghasnewydd, ei Brentisiaeth mewn Yswiriant Cyffredinol ym mis Tachwedd 2011, a’i gwblhau ymhen 12 mis, gan basio pob arholiad angenrheidiol y tro … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Michael yn cymryd yr awenau wrth weithio gyda cheffylau yng ngyrfa ei freuddwydion

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae cariad Michael Whippey at geffylau wedi mynd ag ef o’i gartref yn Aberdâr trwy ysgol farchogaeth fyd-enwog i ganolfan geffylau yn Swydd Buckingham lle mae newydd gael ei ddyrchafu’n brif hyfforddwr. Mae’r cyn ddysgwr yng Ngholeg Penybont wedi casglu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Jenine yn canolbwyntio ar gyflwyno’r gofal gorau ym meithrinfeydd

Postiwyd ar gan karen.smith

Hanner stori fyddai dweud bod Jenine Gill yn arwain trwy esiampl. Mae hithau ei hunan, sy’n berchennog ar feithrinfeydd Little Inspirations, gyda 55 aelod o staff dan ei harweiniad yn ogystal â bod yn fam i ddau o blant, wedi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ | « Negeseuon Hŷn