Archifau Categori: Cynhadledd NTfW

Cadeirydd NTfW yn galw am fwy o arian ar gyfer prentisiaethau i gwrdd â’r galw yn y dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae corff sy’n cynrychioli darparwyr dysgu seiliedig ar waith ledled Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r gyllideb ar gyfer prentisiaethau dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn ateb y galw yn y dyfodol. Daeth yr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Cynhadledd NTfW yn Canolbwyntio ar y Genhedlaeth nesaf o Sgiliau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Paratoi cyflogwyr ac unigolion at y ffaith y bydd gan weithlu Cymru wahanol sgiliau ac anghenion yn y dyfodol fydd y mater dan sylw mewn cynhadledd yng Nghaerdydd fis nesaf. Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) wedi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Cynhadledd yn gyfle i ddatgelu dyfodol y sector dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bydd arweinwyr y maes a rheolwyr dysgu seiliedig ar waith o bob rhan o Gymru’n dod ynghyd yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor, Casnewydd fis nesaf i ganfod beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig iddynt wrth … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Partneriaeth sgiliau’n allweddol er mwyn sicrhau llwyddiant economaidd i Gymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Er mwyn cael llwyddiant economaidd, mae’n hanfodol sicrhau partneriaeth rhwng pob sefydliad sy’n ymwneud â chyflenwi sgiliau seiliedig ar waith yng Nghymru, clywodd digwyddiad o bwys yng Nghaerdydd ddoe (dydd Iau). Daeth dros 180 o gynadleddwyr, yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Cynhadledd genedlaethol yn targedu cyflogwyr a darparwyr prentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Recriwtio Prentisiaid ac uwchsgilio’r gweithlu fydd prif bwnc cynhadledd genedlaethol a gynhelir yng Nghaerdydd ddiwedd y mis gan ddwyn ynghyd gyflogwyr a darparwyr dysgu o bob rhan o Gymru. Ers cyflwyno’r ardoll brentisiaethau, mae cyflogwyr yng Nghymru’n … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn dylanwadu ar gyfeiriad dysgu seiliedig ar waith

Postiwyd ar gan karen.smith

Anogwyd darparwyr dysgu seiliedig ar waith ledled Cymru i sicrhau bod eu strategaeth ar gyfer y dyfodol yn cael ei dylanwadu gan gynlluniau sgiliau cyflogaeth wedi’u paratoi gan dair Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Cymru, sy’n pennu’r sectorau blaenoriaeth ar gyfer buddsoddi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Cynhadledd yn rhoi pwyslais ar ddiogelu dyfodol dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

Diogelu dyfodol rhaglenni dysgu seiliedig ar waith mewn cyfnod o newid fydd thema heriol cynhadledd o bwys yng Nghaerdydd fis nesaf. Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), sy’n cynrychioli dros 100 o sefydliadau sy’n ymwneud â dysgu yn y gweithle … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Darparwyr hyfforddiant yn clywed am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgu seiliedig ar waith

Postiwyd ar gan karen.smith

Cafodd cynlluniau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgu seiliedig ar waith eu hamlinellu wrth darparwyr hyfforddiant y genedl yn eu cynhadledd flynyddol. Dywedodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wrth aelodau Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) yng Ngwesty … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Cynhadledd i sôn am adeiladu system sgiliau gyda’r gorau yn y byd yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

Bydd cynhadledd flynyddol darparwyr dysgu seiliedig ar waith yn ceisio gweld beth y gellir ei wneud i sicrhau bod system sgiliau Cymru gyda’r gorau yn y byd. Bydd siaradwyr rhyngwladol o fri yn cyfrannu at y mater yn y gynhadledd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Gofyn i gyflogwyr Cymru gyd-fuddsoddi mewn prentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

Yn ôl y darlun a baentiwyd mewn cynhadledd bwysig yn ddiweddar, mae gostyngiad mewn cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru yn mynd i effeithio ar brentisiaethau ar gyfer pobl dros 25 oed ac mae angen i gyflogwyr gyd-fuddsoddi yn y maes. … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW | « Negeseuon Hŷn