Archifau Categori: Cynhadledd Addysgu Dysgu

Rhowch lais i brentisiaid mewn penderfyniadau am brentisiaethau, meddai’r Gweinidog

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, yn awyddus i brentisiaid gael mwy o lais mewn penderfyniadau am brentisiaethau. Ym mhrif araith yr ail Gynhadledd Addysgu, Dysgu ac Asesu a drefnwyd gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd Addysgu Dysgu |

Gobaith y bydd cynhadledd yn grymuso dysgwyr i sicrhau ffyniant yn y dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Arfogi ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith â’r sgiliau angenrheidiol i ymateb i heriau cymdeithasol ac economaidd cymhleth yr 21ain ganrif fydd nod cynhadledd a gynhelir yng Nghaerdydd yn y gwanwyn. Disgwylir i ryw 250 o ymarferwyr o … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd Addysgu Dysgu |