Archifau Categori: Newyddion

Gweithdai ar-lein yn helpu hyfforddwyr i roi gwell cymorth i ddysgwyr awtistig

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae darparwyr dysgu seiliedig ar waith ledled Cymru’n dilyn gweithdai ar-lein yn ystod pandemig COVID-19 er mwyn gwella’r cymorth a roddir i ddysgwyr awtistig. Cofrestrodd 90 o bobl sy’n gweithio i 18 o ddarparwyr dysgu seiliedig ar … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Jonathan Davies, OBE yn cyflwyno sesiynau fel rhan o Ddiwrnod Agored Rhithiol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Yn ystod y mis, bydd awdurdodau lleol Cymru, ysgolion, colegau a darparwyr dysgu seiliedig ar waith yn cynnal cyfres o Ddiwrnodau Agored Rhithiol am y tro cyntaf erioed ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11. Jonathan Davies OBE fydd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Dafydd yn parhau â’i daith ddysgu yn ystod y pandemig

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Dafydd Eryl o Gaernarfon yn gwneud prentisiaeth Arwain Gweithgareddau Lefel 2 gyda’r Urdd yn ardal Eryri. Mae ganddo angerdd tuag at chwaraeon, a felly roedd yr opsiwn o wneud prentisiaeth yn y maes hwn yn berffaith … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Zoe Evans, prentis CITB, yn llwyddo wrth baentio

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Dechreuodd Zoe Evans o Lanelli brentisiaeth gyda’r CITB ym mis Medi 2017, gan ddilyn rhaglen Lefel 2, paentio ac addurno, cyn symud ymlaen i gwblhau rhaglen Lefel 3 yn haf 2019. Roedd agwedd a phroffesiynoldeb Zoe yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Fiona’n barod i hyrwyddo ansawdd dysgu seiliedig ar waith

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae menyw sy’n credu’n gryf mewn dysgu seiliedig ar waith wedi’i phenodi i swydd allweddol gyda Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW). Penodwyd Fiona Argent, 51 oed, o Hengoed, Caerffili, yn bennaeth ansawdd dysgu seiliedig ar waith ar … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Mahima’n lansio’i gyrfa gyda phrentisiaeth yn Senedd Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae ei phenderfyniad i lansio’i gyrfa â phrentisiaeth yng Nghymru yn hytrach na gradd brifysgol yn talu ar ei ganfed i Fwslim ifanc sydd eisoes wedi ennill gwobrau. Mae Mahima Khan, 20 oed, o Gaerdydd, wedi cwblhau … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Daw Courtney â phelydr o heulwen i Pembroke Haven

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Courtney Purser o Monkton, Penfro ar hyn o bryd yn cyflawni Hyfforddeiaeth Lefel 1 gyda PRP Training, Doc Penfro ac mae ar leoliad yn Pembroke Haven, amgylchedd gofal i oedolion yn Sir Benfro. Daeth Courtney i … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Gweithdy ar-lein yn dysgu teuluoedd dan glo am gynaliadwyedd bwyd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae plant a rhieni sy’n cael eu cloi lawr ledled Cymru yn dysgu sut y gallant chwarae eu rhan wrth ofalu am y blaned diolch i weithdy ar-lein, arwyr bwyd rhyngweithiol. Mae’r gweithdy dwyieithog 30 munud am … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Arolwg i gasglu gwybodaeth am y ffordd y mae COVID-19 yn effeithio ar sectorau a busnesau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ar hyn o bryd, mae Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru’n cydweithio’n agos â’r chwe Awdurdod Lleol i hyrwyddo arolwg newydd a sefydlwyd i gasglu gwybodaeth am y ffordd y mae COVID-19 yn effeithio … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Gweithgareddau rhithwir yn Wythnos Addysg Oedolion 2020!

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Wythnos Addysg Oedolion yw’r ymgyrch fwyaf ym myd addysg oedolion yng Nghymu. Caiff ei chydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith (L&W) yng Nghymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ac eraill. Nod yr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion | « Negeseuon Hŷn