Archifau Categori: Newyddion

Awdurdod gofal iechyd yn ymateb i’r galw am ddysgu’n ddwyieithog

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae awdurdod sy’n chwarae rhan flaenllaw yn addysg, hyfforddiant, datblygiad a phennu ffurf y gweithlu gofal iechyd yng Nghymru wedi dechrau cynnig prentisiaethau dwyieithog i’w weithwyr. Sefydlwyd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn 2018 i eistedd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Arolwg Sgiliau Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ers lansio Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau PSPRC 2019-22, bu newid enfawr yn y ffordd y mae pobl yn gweithio a’r mathau o swyddi sydd ar gael. Yn bwysicach fyth, bu newid sylweddol yn y sgiliau y mae … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cymru yw’r rhanbarth gorau eto, wrth i dros 130 o gystadleuwyr cael i gyhoeddi ar gyfer rowndiau terfynol Cenedlaethol y DU!

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Gyda Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills UK 2021 rownd y gornel, bydd myfyrwyr o Dîm Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn brwydro i ennill teitl Pencampwyr Sgiliau ar draws 63 disgyblaeth. Ar ol i World Skills … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Gŵyl Sgiliau Digidol Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (PSR) Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio’n galed i ddod â mewnwelediadau sgiliau rhanbarthol at ei gilydd yn barod i lywio’r Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol nesaf (2022 … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Paratoi disgyblion lleol i fod yn weithlu’r dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Yn Sir Benfro, mae prosiect peilot unigryw wedi’i gymeradwyo a fydd yn dod â myfyrwyr a chwmnïau sy’n arbenigo yn y sector ynni adnewyddadwy at ei gilydd. Bydd yn creu fframwaith dan arweiniad y diwydiant ynni adnewyddadwy … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Ymunwch ag ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion y Sefydliad Dysgu a Gwaith

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Gŵyl flynyddol a gaiff ei chydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith (L&W) mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill yw Wythnos Addysg Oedolion. 19 – 25 Medi 2022 Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn chwarae rhan … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Hyrwyddo prentisiaethau wrth gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bu darparwyr hyfforddiant yn cydweithio â sefydliadau eraill i gynnal digwyddiad llwyddiannus i godi ymwybyddiaeth o brentisiaethau ymhlith cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yng Nghasnewydd. Trefnwyd ffair yrfaoedd ar gyfer prentisiaethau, ‘Mae’r Dyfodol yn ein Dwylo’ gan … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

ACT yn penodi Jayne McGill-Harris yn Gyfarwyddwr Datblygu newydd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prif ddarparwr hyfforddiant Cymru, ACT, wedi penodi Jayne McGill-Harris yn Gyfarwyddwr Datblygu newydd. Yn ei swydd newydd, bydd Jayne yn datblygu ac yn hybu strategaethau Marchnata, Cyfathrebu a Datblygu Busnes ar gyfer ACT, trwy fanteisio i’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Angelina a aned yn yr Iseldiroedd yn Ddysgwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae dysgwr iaith brwd o’r Iseldiroedd wedi ennill gwobr fawr am ei medr gyda’r Gymraeg yn y gwaith. Cafodd Angelina Mitchell o ACT, ei henwi yn Ddysgwr Cymraeg Gwaith y Flwyddyn (lefel Ganolradd). Derbyniodd yr anrhydedd fel … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

‘Angen meithrin piblinellau talentau trwy roi cyfle cyfartal i brentisiaethau’

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae un o gyfarwyddwyr Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i “feithrin piblinellau talentau” trwy fabwysiadu polisi o gyfle cyfartal a chynnig cymhellion hirdymor i gyflogwyr er mwyn iddynt gofleidio prentisiaethau. Yn ôl Grant Santos, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion | « Negeseuon Hŷn