Archifau Categori: Newyddion

Cwmni hyfforddiant yn dechrau degawd newydd gydag arolygiad disglair gan Estyn

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae’r cwmni dysgu yn y gwaith blaengar, sy’n cyflwyno prentisiaethau ar draws Cymru, wedi dechrau’r degawd newydd a’i 25ain mlwyddyn o gyflwyno sgiliau gydag arolygiad disglair gan Estyn. Derbyniodd Hyfforddiant Cambrian, sydd â swyddfeydd yn y Trallwng, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn PeoplePlus Cymru 2019 – Dathlu Llwyddiant ledled Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Yn ddiweddar bu PeoplePlus Cymru yn dathlu llwyddiant ac ymroddiad dysgwyr, cyflogwyr a phartneriaid am y 6ed gwaith yn ei Wobrau Dysgwr y Flwyddyn blynyddol. Cafodd y digwyddiad ei gynnal yn Adeilad Pen-y-Pier Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

#CymraegYnYGweithle

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Lansiwyd ymgyrch newydd yn ddiweddar i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle. Ar ôl lansio’r Modelau Rôl Dwyieithog yn gynharach eleni, rydym wedi creu chwe fideo yn tynnu sylw at bwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgil … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cystadleuwyr o Gymru yn ennill 55 medal yn rownd derfynol WorldSkills UK

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cynrychiolwyd Cymru gan fwy na 100 o gystadleuwyr yn WorldSkills UK Live, rownd derfynol genedlaethol cystadlaethau WorldSkills UK. Enillodd Tîm Cymru gyfanswm o 14 medal aur, 15 medal arian, 17 medal efydd a naw cymeradwyaeth uchel yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

RomArchive yn ennill gwobr bwysig yng Ngwobrau Treftadaeth Ewrop

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cafwyd cyfle i ddathlu gydag enillwyr Gwobrau Treftadaeth Ewrop / Gwobrau Europa Nostra 2019, prif anrhydedd Ewrop ym maes treftadaeth, mewn Grande Soirée du Patrimoine Européen yn y Théâtre du Châtelet, Paris, ar ei newydd wedd. RomArchive … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Mae eich Pasbort Dysgu Proffesiynol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Dyfais ar-lein sy’n rhoi cyfle i chi gofnodi’ch gwaith proffesiynol, myfyrio arno ac ymchwilio er mwyn ei wella yw’ch Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP). Yn y bôn, fersiwn ddigidol o’r ffeils lever arch ‘na oedd yn llawn papurau … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Strwythur ar gyfer Fframweithiau Prentisiaethau Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Strwythur ar gyfer Fframweithiau Prentisiaethau Cymru Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori ledled Cymru fis diwethaf mewn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Strwythur ar gyfer Fframweithiau Prentisiaethau Cymru. Mae’r ymgynghoriad yn holi barn pobl am strwythur … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Ein Sgiliau, Ein Dyfodol: Cynllunio ar gyfer Yfory

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cafodd cynllun uchelgeisiol sy’n canolbwyntio ar y sgiliau y mae ar bobl a busnesau eu hangen yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru ei lansio’n swyddogol ddiwedd Hydref yn nigwyddiad blynyddol y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol. Nod y … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Chwalu ffiniau a gwella’r cysylltiad rhwng cyflenwad a galw yn y sectorau allweddol sydd ymhlith nodau Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth newydd Gogledd Cymru.

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Dyna eiriau David Roberts, cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, yn ystod lansiad y Cynllun a fydd yn weithredol rhwng 2019 a 2022, lle gwelwyd siaradwyr gwadd, addysgwyr, cyflogwyr ac arweinwyr busnesau yn dod ynghyd. Roedd Gweinidog … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Ysbyty yn cyrraedd carreg filltir trwy gyflawni 100fed prentisiaeth

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Ysbyty Cyffredinol Bronglais yn Aberystwyth yn elwa ar gyflawni ei 100fed prentisiaeth wedi’i darparu gan y darparwr dysgu sydd wedi ennill gwobrau, Hyfforddiant Cambrian. Dechreuodd y bartneriaeth ddysgu rhwng yr ysbyty a Hyfforddiant Cambrian 15 mlynedd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion | « Negeseuon Hŷn