Archifau Categori: Newyddion

Cydweithio’n allweddol er mwyn sicrhau’r sgiliau angenrheidiol i Gymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg gan Sarah John, cadeirydd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru. Bydd darparwyr dysgu seiliedig ar waith o bob rhan o Gymru’n dod at ei gilydd yn Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd heddiw (27 Mehefin) ar gyfer cynhadledd flynyddol Ffederasiwn Hyfforddiant … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Dwy Anrhydedd i Arweinydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth NTfW

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae’r ymgyrchydd cydraddoldeb ac amrywiaeth Humie Webbe wedi treulio’i bywyd yn helpu pobl o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) i ddweud eu dweud – ac fe gafodd ei hymdrechion diflino eu cydnabod wrth … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Datblygiadau Newydd Cyffrous mewn Addysg Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog Ôl-16

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg   Strategaeth Newydd Yn ddiweddar, lansiodd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ei Strategaeth o’r enw ‘Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr – Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaeth cyfrwng Cymraeg ‘. Gweledigaeth y strategaeth hon yw galluogi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cefnogi taith ddysgu broffesiynol y gweithlu DSW

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bu’r blynyddoedd diwethaf yn gyfnod cyffrous i ddysgu seiliedig ar waith (DSW). Cafwyd nifer o ddatblygiadau allweddol ar daith broffesiynoli ymarferwyr DSW yng Nghymru: o gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ym mis Ebrill 2017, i lansio’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Llwyddiant i bawb yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Yn ystod y mis, bydd Cystadleuaeth Sgiliau Cymru’n dod i ben ac mae myfyrwyr, prentisiaid a phobl ifanc ar hyd a lled y genedl wedi cael llwyddiant yn ei sgil. Fe wnaeth 1200 a mwy o fyfyrwyr … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Chwalu Rhwystrau i Brentisiaethau trwy Fentora!

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ym mis Mai 2018, bron i flwyddyn yn ôl, helpodd y Tîm Cymorth Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig (EYST) i gydgynhyrchu un o’n Digwyddiadau Ymgysylltu â Phrentisiaid (AEE) cyntaf i dargedu menywod o gymunedau Pobl Dduon ac Asiaidd a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol ar gyfer De-orllewin a Chanolbarth Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae’r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol yn brysur yn cwblhau fersiwn 2019 o’r Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol ar gyfer De-orllewin a Chanolbarth Cymru. Eleni, gwelir newid sylweddol yn y sefyllfa wleidyddol ac economaidd ac felly mae’n … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

PSR Gogledd Cymru – Arolwg Sgiliau i Gyflogwyr Cyfle i ddweud eich dweud

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ydych chi’n gallu denu a chadw pobl sydd â’r sgiliau iawn ar gyfer eich busnes chi? Hoffech chi chwarae rhan yn newid tirwedd sgiliau’r rhanbarth? Hoffai Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Gogledd Cymru wahodd busnesau o bob rhan o’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

SkillsCymru – Hydref 2019

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ymhen dim ond chwe mis, bydd SkillsCymru yn ôl yn Arena Motorpoint, Caerdydd ac yn Venue Cymru, Llandudno. Anelir y ddau ddigwyddiad at bobl ifanc 14-21 oed, eu hathrawon, eu rhieni a phobl eraill ddylanwadol yn eu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Daeth yn bryd ymgeisio am Wobrau Prentisiaethau Cymru 2019

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cynhelir y noson wobrwyo fawreddog nos Iau 24 Hydref 2019 yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol newydd, Casnewydd pryd y bydd cyfle i ddathlu llwyddiant eithriadol unigolion, cyflogwyr ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith sydd wedi rhagori yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion | « Negeseuon Hŷn