Archifau Categori: Newyddion

Llythrennedd digidol yn dod yn sgil hanfodol i gyflogwyr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae llythrennedd digidol wedi ennill ei blwyf fel un o’r sgiliau pwysicaf y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Yn ddiweddar, mae Forbes wedi ei osod yn ail ar ei restr o briodoleddau proffesiynol sydd eu hangen i … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Anne ysbrydoledig yn cael ei henwi’n Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith y Flwyddyn

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae ymarferydd dysgu seiliedig ar waith ysbrydoledig a ddisgrifiwyd gan ei chyflogwr fel “ymgorfforiad dysgu gydol oes” wedi ennill gwobr genedlaethol am ei gwaith rhagorol. Ychwanegodd Anne Reardon-James, 46, sy’n byw yn Y Barri, wobr Ymarferydd Dysgu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Newyddion |

Trafnidiaeth Cymru yn codi stêm i ennill gwobr brentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae rhaglen brentisiaeth arloesol i yrwyr trenau wedi rhoi cyfle gwych i Trafnidiaeth Cymru ennill gwobr genedlaethol y mae pawb am ei hennill. Trafnidiaeth Cymru a enillodd y categori Cyflogwr Mawr y Flwyddyn yn seremoni wobrwyo Gwobrau … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Newyddion |

Busnes adeiladu teuluol o Orllewin Cymru yn ennill gwobr brentisiaeth uchel ei bri

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cafodd busnes adeiladu teuluol llwyddiannus TRJ Cyf, a sefydlwyd gan y cyn-brentis T. Richard Jones yn 1935, ei enwi’n Gyflogwr Canolig y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2024. Tua 89 mlynedd ar ôl i Mr Jones lansio’r … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Newyddion |

Entrepreneur clustogwaith o Ganolbarth Cymru yn ychwanegu gwobr prentisiaeth at ei chasgliad

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae’r entrepreneur Dr Ali J. Wright, sy’n awyddus i sefydlu academi hyfforddi clustogwaith yn y Canolbarth, wedi ychwanegu gwobr brentisiaeth o fri at ei chasgliad cynyddol o wobrau. Cafodd Needle Rock, sef cwmni Ali sydd wedi ei … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Newyddion |

Gwobr Talent Yfory yn mynd i Heledd sy’n ‘chwa o awyr iach’

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cafodd gwobr Talent Yfory yng ngornest Gwobrau Prentisiaethau Cymru eleni ei hennill gan y Prentis Uwch Heledd Roberts, sydd wedi’i disgrifio gan ei chyflogwr fel “chwa o awyr iach”. Mae Heledd, sy’n 24 oed o Gaerfyrddin, wedi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Newyddion |

Siaradwyr yn galw am gydweithredu er mwyn ateb anghenion prentisiaid a chyflogwyr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Cydweithredu er mwyn ateb anghenion prentisiaid a chyflogwyr wrth iddynt ddatblygu oedd thema gyffredin y prif siaradwyr mewn cynhadledd a oedd yn canolbwyntio ar brentisiaethau, sgiliau a thwf economaidd yng Nghymru. Mewn cyfnod pan mae Llywodraeth Cymru’n … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW, Newyddion |

Panel yn trafod ffyrdd newydd o wireddu potensial pobl ifanc er budd BBaChau yng Nghymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ffyrdd newydd o roi plant ysgolion cynradd ac uwchradd mewn cysylltiad â chyflogwyr a darparwyr prentisiaethau er mwyn llenwi bylchau sgiliau oedd o dan sylw gan banel o arbenigwyr yr wythnos ddiwethaf. Bu’r panel yn ceisio ateb … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW, Newyddion |

Pennaeth Cymwysterau Cymru’n galw am fwy o gydweithio er budd dysgwyr

Postiwyd ar gan Events Team

English | Cymraeg Bydd prif weithredwr Cymwysterau Cymru yn nodi bod angen i bartneriaid ledled Cymru gydweithio i gryfhau’r system gymwysterau a diogelu gwerth cymwysterau i ddysgwyr. Bydd Philip Blaker yn gwneud yr alwad yn un o brif areithiau cynhadledd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Pobl Ifanc Cymru yn Fuddugol yn y Gystadleuaeth Sgiliau Genedlaethol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae dros 280 o bobl ifanc dalentog o bob cwr o Gymru wedi cael cydnabyddiaeth am eu sgiliau galwedigaethol rhagorol yng ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru eleni, gan ennill 96 o fedalau aur, 92 o fedalau arian a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, Newyddion | « Negeseuon Hŷn