Archifau Categori: Newyddion

Lansio Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru (PSR) wedi lansio ei Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth am y tair blynedd nesaf. Mae’r cynllun yn ceisio amlygu’r cyfeiriad ar gyfer anghenion sgiliau cyflogwyr ar draws prif sectorau. Mae’n nodi rhai … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cydweithio er mwyn newid

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae gan y sector ôl-16 yng Nghymru hanes cryf a chynhyrchiol o gydweithio a pharodrwydd gwirioneddol i gydweithredu er mwyn sicrhau canlyniadau llwyddiannus, cyfle cyfartal a gwasanaeth da. Dros y blynyddoedd diwethaf, bu’r sector yn cydweithio ar … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Prentisiaethau’n rhoi hwb i’ch busnes

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Gemma Kingston, perchennog a sylfaenydd Salon Angels, Caerffili, yn gwerthfawrogi’r rhaglen Brentisiaethau a’r ffordd y mae prentis yn helpu ei busnes harddwch ac estheteg i dyfu. Wrth ddod i wybod mwy am brentisiaethau, sylweddolodd Gemma fod … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

‘Ar Daith’ o gymwysterau Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ar Ddydd Gwener 3 Mawrth, cyhoeddwyd ein adroddiad ar ganfyddiadau ein hadolygiad sector ‘Ar Daith’ o gymwysterau Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo. Nododd ein hadolygiad rai problemau yn strwythur, ystod, cynnwys ac asesiadau’r cymwysterau Lletygarwch ac Arlwyo … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Itec yn rhoi taliad costau byw o £500 i’w gweithwyr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mewn cyfnod o bryder am y cynnydd mewn costau byw, mae Itec Skills and Employment, Caerdydd, darparwr blaenllaw ym maes rhaglenni dysgu seiliedig ar waith, wedi rhoi taliad untro o £500 i helpu eu gweithwyr â’r cynnydd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Antur Waunfawr yn hyrwyddo Prentisiaethau Dwyieithog

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaethau dwyieithog yn helpu dau ddyn i ddatblygu gyrfaoedd addawol mewn menter gymdeithasol flaenllaw yn y gogledd sy’n cynnig swyddi a chyfleoedd am hyfforddiant yn eu cymuned eu hunain i bobl sydd ag anableddau dysgu. Mae … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Addysgwyr Cymru – Ydych chi wedi cofrestru?

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Datblygwyd Addysgwyr Cymru gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) a chaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n cynnig amryw o wasanaethau sy’n dod â chyfleoedd am yrfaoedd, hyfforddiant a swyddi yn sector addysg Cymru at ei gilydd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

ACT a CBAC yn lansio eu cymhwyster llesiant cyntaf ar gyfer pobl ifanc!

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae ACT, darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru wedi cydweithio â CBAC, corff dyfarnu mwyaf Cymru i greu cymhwyster Hunanddatblygiad a Lles wedi’i dargedu at bobl ifanc. Y cymhwyster ‘sector arweiniol’ hwn, yw’r cyntaf o’i fath i ACT … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2023 a gaiff eu cydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill. Mae’r gwobrau yn rhoi sylw i effaith addysg … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Pum prosiect peilot ychwanegol yn cael eu cymeradwyo a fydd yn rhoi sgiliau i baratoi pobl ifanc at waith

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae rhaglen Sgiliau a Thalentau Bargen Ddinesig Bae Abertawe gam arall ymlaen i helpu miloedd o fyfyrwyr lleol i baratoi ar gyfer cyfleoedd swyddi sydd ar y gweill ar draws y rhanbarth. Gyda’r prosiect peilot cyntaf eisoes … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion | « Negeseuon Hŷn