Archifau Categori: Prosiectau NTFW

Abby – merch ifanc sy’n dilyn ôl olwynion ei theulu wrth yrru bysiau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Abby Griffiths yn dilyn yn ôl olwynion ei thad a’i brawd gan ddod yn un o ferched ieuengaf y wlad i ennill cymwysterau gyrru bysiau a choetsys a hithau’n dal yn eu harddegau. Ychydig o ferched … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Gwobrwyo myfyrwyr a darlithwyr fel rhan o ddathliadau deng-mlwyddiant y Coleg Cymraeg

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ar ddechrau blwyddyn o ddathliadau i nodi deng mlynedd ers sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cyflwynir Gwobrau Blynyddol y Coleg heno (5 Hydref) i rai o’r myfyrwyr Cymraeg disgleiriaf ac mwyaf ymroddedig ac i ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg sydd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Llysgennad Prentisiaethau’n gwireddu breuddwyd wrth weithio gydag anifeilaid

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Celyn Jones wedi gwireddu breuddwyd wrth gwblhau Prentisiaeth Sylfaen yn gweithio gydag anifeiliaid ac adar gyda’r nod, yn y pen draw, o fod yn nyrs filfeddygol arbenigol. Bydd Celyn, 17, o Aberystwyth, yn symud ymlaen i … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Woramon ac Omar yn datblygu gyrfaoedd yn y GIG diolch i brentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Woramon Davies ac Omar Bojang, sy’n brentisiaid yn y GIG, yn datblygu gyrfaoedd newydd diolch i Raglen Brentisiaethau Llywodraeth Cymru, ar ôl dod i Gymru o Wlad Thai a Gambia yn y drefn honno. Mae’r ddau’n … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Llysgennad Prentisiaethau’n cynghori disgyblion i ymchwilio i bob opsiwn cyn dewis gyrfa

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Gweinyddes feithrin yw Annwen Roberts ac mae’n cynghori disgyblion ysgol i ymchwilio i’w holl opsiynau cyn penderfynu ar yrfa. Dewisodd Annwen, 28, o Gwm-ann, ger Llambed, wneud gradd mewn Datblygiad Plentyndod ar ôl gadael yr ysgol ond … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Llysgennad Prentisiaethau wedi newid gyrfa o fyd argraffu i fod yn blymer

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ar ôl 12 mlynedd yn yr un swydd gyda chwmni argraffu, penderfynodd Gethin Evans newid ei yrfa er mwyn cael gwell dyfodol iddo ef a’i deulu gan fod ei wraig yn disgwyl eu hail blentyn. Fodd bynnag, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Tom, y Llysgennad Prentisiaethau, yn cael swydd ei freuddwydion gyda’r Urdd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Bu Tom Acreman yn cynrychioli Cymru mewn gornestau athletau pan oedd yn yr ysgol. Yn awr, mae wedi sicrhau swydd ei freuddwydion yn darparu gweithgareddau chwaraeon mewn ysgolion a chymunedau yng nghymoedd Gwent a Chaerffili, diolch i … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Prentis yn goresgyn anabledd gan anelu at fod yn hyfforddwr personol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae’r prentis poblogaidd Zach Chapman yn gwrthod gadael i’w anabledd ei rwystro rhag dilyn ei uchelgais o fod yn hyfforddwr personol. Mae parlys yr ymennydd atacsig yn amharu ar gydsymudiad, cydbwysedd a lleferydd Zach, 20, o Gei … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Michelle yn datblygu gyrfa lwyddiannus ar ôl ffoi rhag cam-drin domestig

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae menyw sydd wedi datblygu gyrfa lwyddiannus a magu pedwar mab ar ei phen ei hunan ar ôl dioddef cam-drin domestig yn gobeithio y bydd ei stori’n ysbrydoli menywod eraill i gredu ynddyn nhw eu hunain. Roedd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Poppy’r Llysgennad yn gwneud iawn am amser a gollwyd trwy ddilyn Prentisiaeth Uwch

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae gan Poppy Evans yrfa addawol mewn llywodraeth leol diolch i Brentisiaeth Uwch. Ar ôl astudio’r gyfraith yn y brifysgol am ddwy flynedd, penderfynodd Poppy, 24, o Gaerfyrddin nad hwnnw oedd y cwrs iddi hi ac aeth … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW | « Negeseuon Hŷn