Archifau Categori: Prosiectau NTFW

Cyfieithydd yn cyfuno Prentisiaeth Uwch a gwaith actio

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Cedron Sion wedi cytuno i fod yn Llysgennad Prentisiaethau wrth iddo gyfuno’i waith fel cyfieithydd a’i uchelgais ym myd actio. Rai misoedd ar ôl cwblhau Gradd mewn Actio, cafodd Cedron, 26, o Borthmadog, ei dderbyn i … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Llysgennad Prentisiaethau’n symud o’r dosbarth i ddysgu seiliedig ar waith

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ar ôl pum mlynedd yn athro mewn ysgolion Cymraeg, cynradd ac uwchradd, mae Kameron Harrhy yn defnyddio’i wybodaeth a’i brofiad yn ei swydd newydd fel prentis gydag ACT, darparwr dysgu seiliedig ar waith yng Nghaerdydd. Mae Kameron, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Yr iaith Gymraeg yn bwysig i Lysgennad Prentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaethau Cymraeg a dwyieithog yn hollbwysig er mwyn hybu’r iaith ledled Cymru, yn ôl y prentis trydanwr, Ifan Wyn Phillips. Mae Ifan, 21 oed, o Grymych, Sir Benfro, yn gweithio tuag at Brentisiaeth mewn Gosodiadau Trydan … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Agor meithrinfa yw breuddwyd Catrin sy’n Llysgennad Prentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Wrth wneud prentisiaeth ddwyieithog, mae Catrin Morgan yn gwireddu ei huchelgais o weithio gyda phlant bach a hoffai agor ei meithrinfa ei hunan rhyw ddiwrnod. Mae Catrin, 18, o Bontarddulais, yn gweithio tuag at Brentisiaeth ddwyieithog Lefel … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Llysgennad Prentisiaethau’n cael swydd ei breuddwydion gyda’r Urdd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Ella Davies wedi cael swydd ei breuddwydion yn darparu gweithgareddau chwaraeon ar gyfer ysgolion a chymunedau yng Nghwm Rhondda, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr, diolch i brentisiaeth gydag Urdd Gobaith Cymru. Mae’r ferch 19 oed, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Colli swydd yn hwb annisgwyl i Lysgennad Prentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae’r Llysgennad Prentisiaethau Cymraeg, Sion Jones, yn mwynhau ei waith fel prentis saer coed. Pan gafodd Sion Jones ei wneud yn ddi-waith yn 2020 ar ôl bod yn gabolwr yn y diwydiant argraffu am 19 o flynyddoedd, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Sioned yn Llysgennad sy’n frwd o blaid prentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Sioned Williams yn Brentis Uwch sy’n annog dysgwyr yng Nghymru i ddatblygu eu sgiliau a’u gyrfaoedd trwy gychwyn ar brentisiaeth. Sioned, 41, o Drawsfynydd, yw dirprwy reolwr Meithrinfa Twt Lol, Pentrefoelas ger Betws-y-coed, lle bu’n gweithio … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Llysgennad Prentisiaethau dwyieithog yn saernïo gyrfa mewn gwaith coed

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Ben Pittaway yn gwneud Prentisiaeth ddwyieithog mewn Gwaith Coed gyda’r nod o gael gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Cafodd Ben, 21, o Bort Talbot, brofiad fel plastrwr ar ôl gadael yr ysgol ond penderfynodd ar ôl … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Elen, y Llysgennad Prentisiaethau, yn teimlo galwad i ofalu

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Elen Lewis yn datblygu gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, diolch i Brentisiaeth Sylfaen ddwyieithog yng Nghartref Gofal Blaenmarlais, Arberth. Mae Elen, 19, sy’n byw yn Arberth, yn teimlo galwad i ofalu a gallai ystyried … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Hysbyseb deledu’n dod ag enwogrwydd i Gethin, y Llysgennad Prentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Gethin Evans, sy’n brentis plymer, wedi dod i amlygrwydd ledled Cymru diolch i hysbyseb ar S4C yn hyrwyddo prentisiaethau. Gan ei fod mor frwd dros brentisiaethau a’r iaith Gymraeg, mae Gethin, 33, o Aberystwyth, wedi’i benodi’n … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW | « Negeseuon Hŷn