Archifau Categori: Prosiectau NTFW

Abigail yn cwblhau prentisiaeth ddwyieithog mewn meithrinfa lwyddiannus

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Abigail Hathway yn ddiolchgar i’w rhieni am benderfynu rhoi addysg Gymraeg iddi o’r feithrinfa ymlaen. Diolch i’w gallu i siarad Cymraeg, mae ganddi swydd wrth ei bodd ym Meithrinfa Si-Lwli, meithrinfa Gymraeg yn yr Eglwys Newydd, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Ifan y briciwr yn adeiladu at y dyfodol gyda phrentisiaethau dwyieithog

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae briciwr o’r enw Ifan Williams, sydd wedi ennill cyfres o fedalau aur, arian ac efydd mewn cystadlaethau dros y tair blynedd ddiwethaf, yn fodel rôl ac yn llysgennad prentisiaethau dwyieithog gyda’r CITB yng Nghymru. Mae’r bachgen … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Mae siarad yn lles! Staff cymorth Mencap yn gloywi eu Cymraeg

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Mencap yn awyddus i sicrhau bod pobl sy’n siarad Cymraeg yn cael defnyddio’u dewis iaith gyda staff wrth ddefnyddio gwasanaethau’r elusen yn Aberteifi. Mae’r Rheolwr, Charlotte Morgan, wedi trefnu bod un o ddefnyddwyr y gwasanaethau’n arwain … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Tomos yn dewis y Gymraeg wrth weithio tuag at gymhwyster treftadaeth newydd arloesol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Tomos James bron â chwblhau Hyfforddeiaeth arloesol mewn Treftadaeth Ddiwylliannol, yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r dyn ifanc 22 oed o Aberystwyth yn un o’r garfan gyntaf o hyfforddeion Uchelgais Diwylliannol i weithio tuag at … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Jess yn brentis sy’n datblygu gyrfa’i breuddwydion trwy gyfrwng y Gymraeg

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Jess Prince yn brentis sydd wedi cael swydd ei breuddwydion mewn ysgol gynradd yn Ninbych-y-pysgod diolch i addysg a hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Jess, 23 oed, o Saundersfoot, yn paratoi i gychwyn ar ei … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Mamau ifanc yw pencampwyr Cymru yn Her Arian am Oes, Banc Lloyds

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae tîm o famau ifanc o Gaerdydd wedi’u coroni’n bencampwyr Cymru yn Her Arian am Oes y Lloyds Banking Group sy’n ceisio ysbrydoli cymunedau ledled y Deyrnas Unedig i feithrin gwell sgiliau trafod arian. Y tîm Fashion on a Budget … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Dysgwyr o Gasnewydd yn agos at y brig yn rownd derfynol Cymru, Her Arian am Oes, Banc Lloyds

Postiwyd ar gan karen.smith

Roedd tîm o ddysgwyr o Gasnewydd yn agos at y brig yn Rownd Derfynol Cymru, Her Arian am Oes y Lloyds Banking Group sy’n ceisio ysbrydoli cymunedau ledled y Deyrnas Unedig i feithrin gwell sgiliau trafod arian. Roedd tîm Money … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Fforwm Ieuenctid Sir Cynwy yn cyrraedd rownd derfynol Cymru, Her Arian am Oes, Banc Lloyds

Postiwyd ar gan karen.smith

Bu aelodau o Fforwm Ieuenctid a gefnogir gan Gyngor Sir Fynwy yn cystadlu yn rownd derfynol Cymru, Her Arian am Oes y Lloyds Banking Group sy’n ceisio ysbrydoli pobl mewn cymunedau ledled y Deyrnas Unedig i feithrin gwell sgiliau rheoli … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Myfyrwyr Coleg Cambria yn cyrraedd rownd derfynol Cymru, Her Arian am Oes, Banc Lloyds

Postiwyd ar gan karen.smith

Roedd tîm o fyfyrwyr o Goleg Cambria, Wrecsam yn cystadlu yn Rownd Derfynol Cymru, Her Arian am Oes y Lloyds Banking Group sy’n ceisio ysbrydoli cymunedau ledled y Deyrnas Unedig i feithrin gwell sgiliau trafod arian. Daeth y tîm Educating … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Myfyrwyr o Goleg Pen-y-bont yn ennill lle yn Rownd Derfynol Fawreddog y DU yn Her Arian am Oes, Banc Lloyds

Postiwyd ar gan karen.smith

Bydd dwy fyfyrwraig o Goleg Pen-y-bont yn cynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol Fawreddog Her Arian am Oes y Lloyds Banking Group sy’n ceisio ysbrydoli cymunedau ledled y Deyrnas Unedig i feithrin gwell sgiliau trafod arian. Tîm Broke but Beautiful – … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW | « Negeseuon Hŷn