Archifau Categori: Prosiectau NTFW

Jack, y Llysgennad Prentisiaethau, wedi gwneud dewis doeth am yrfa fel cogydd

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Yn ôl y prentis cogydd, Jack Quinney, roedd gadael cwrs gradd prifysgol mewn peirianneg sifil a mynd yn brentis cogydd yn ystod cyfnod clo pandemig Covid-19 yn ddewis doeth. Mae Jack, 22, sy’n gweithio fel commis chef … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Clod i fenter gymdeithasol o’r gogledd am ei gweithle dwyieithog

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae menter gymdeithasol flaenllaw o’r gogledd sy’n cynnig swyddi a hyfforddiant i bobl ag anableddau dysgu yn eu cymunedau yn cael clod am hybu gweithle dwyieithog. Mae Antur Waunfawr, sydd â safleoedd yn y Waunfawr a Chaernarfon, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Prentisiaethau dwyieithog yn cyfrannu at lwyddiant cwmni peirianneg sifil

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaethau dwyieithog yn chwarae rhan allweddol yn llwyddiant busnes blaenllaw o’r gogledd sy’n un o gwmnïau peirianneg sifil mwyaf Prydain Mae dros 500 o bobl yn gweithio i Jones Bros Civil Engineering UK, sydd â’i bencadlys … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol yn galw am ragor o brentisiaid ethnig leiafrifol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae ffederasiwn o dros 70 o ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith gyda sicrwydd ansawdd, sydd â chysylltiadau â miloedd o gyflogwyr ledled Cymru, wedi croesawu Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd aelodau Ffederasiwn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Ffermwr llaeth arobryn yn gweld gwerth prentisiaethau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Yn ôl ffermwr llaeth arobryn o Fôn, prentisiaethau yw’r ffordd orau i bobl ifanc ennill cyflog wrth ddysgu eu crefft. Mae William Williams yn ffermio tua 450 o erwau gyda’i ddau fab, Rhys a Tom, yng Nghlwch … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Ffarm Ofal Clynfyw yn anelu at fod yn ddwyieithog

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae cwmni buddiannau cymunedol arobryn yn y gorllewin sy’n cefnogi oedolion ag anableddau dysgu a rhai sy’n gwella ar ôl anhwylder meddwl yn anelu at ddarparu gwasanaeth dwyieithog. Mae gan Ffarm Ofal Clynfyw yn Aber-cuch, ger Boncath, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Cwmni adeiladu’n gweld gwerth cyflogi staff sy’n siarad Cymraeg

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae cwmni adeiladu teuluol sy’n gweithio’n bennaf yn y gogledd-orllewin yn elwa o gyflogi staff dwyieithog. Mae TIR Construction Ltd, o Benrhyndeudraeth, yn cyflogi 18 o staff, yn cynnwys tri phrentis sy’n gweithio ar Brentisiaethau Lefel 2 … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Meithrinfa’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg a phrentisiaethau dwyieithog

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae meithrinfa ddydd lwyddiannus yng Nghaerdydd yn frwd o blaid rhoi cyfleoedd a chefnogaeth i’r staff, y plant a’r rhieni i ddefnyddio’r Gymraeg. Enillodd meithrinfa Si-Lwli, yn yr Eglwys Newydd, wobr Meithrinfa’r Flwyddyn yng Nghymru yn 2018. … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Abby – merch ifanc sy’n dilyn ôl olwynion ei theulu wrth yrru bysiau

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Abby Griffiths yn dilyn yn ôl olwynion ei thad a’i brawd gan ddod yn un o ferched ieuengaf y wlad i ennill cymwysterau gyrru bysiau a choetsys a hithau’n dal yn eu harddegau. Ychydig o ferched … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW |

Gwobrwyo myfyrwyr a darlithwyr fel rhan o ddathliadau deng-mlwyddiant y Coleg Cymraeg

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Ar ddechrau blwyddyn o ddathliadau i nodi deng mlynedd ers sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cyflwynir Gwobrau Blynyddol y Coleg heno (5 Hydref) i rai o’r myfyrwyr Cymraeg disgleiriaf ac mwyaf ymroddedig ac i ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg sydd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Prosiectau NTFW | « Negeseuon Hŷn Sylwadau mwy newydd »