Cystadleuwyr Cymraeg wedi’u henwi fel y gorau yn y DU yn rownd derfynol WorldSkills

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg

Bu dros 105 o gystadleuwyr o Gymru yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK, WorldSkills UK Live, ac mae’n bosib y byddant yn mynd ymlaen i gystadlu ar lefel ryngwladol.

Enillodd Tîm Cymru 15 medal aur, 19 medal arian, 12 medal efydd a 6 o fedaliynau rhagoriaeth yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn NEC Birmingham rhwng 15 a 17 Tachwedd.

Cynlluniwyd WorldSkills UK Live, a arferai gael ei alw yn The Skills Show, i ddathlu cyflawniadau pobl ifanc mewn amrywiaeth o setiau sgiliau o patisserie a gwasanaeth bwyty, i ddylunio gwefannau a weldio.

Eleni, bu dros 450 o gystadleuwyr o bob cwr o Brydain yn cystadlu i ennill medalau i’w gwledydd ac mae ganddynt gyfle i gynrychioli’r DU yn rownd derfynol ryngwladol 2021 yn Shanghai, Tsieina.

Wrth sôn am lwyddiant Tîm Cymru, dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Mae WorldSkills UK Live yn ddigwyddiad gwych ac yn adlewyrchu’r bobl ifanc arbennig sydd gennym ym mhob cwr o Gymru.

“Bob blwyddyn, mae Cymru’n gwthio’r gystadleuaeth ymhellach ac yn darparu amrywiaeth anhygoel o dalent o bob cwr o’r wlad.

“Mae’r cam hwn o’r gystadleuaeth yn gystadleuol iawn, felly mae cyrraedd mor bell â hyn yn dangos pa mor dalentog yw’r bobl ifanc hyn ac mae angen dathlu hynny.

“Mae dychwelyd gyda 52 o fedalau yn gamp heb ei hail y gall Tîm Cymru fod yn falch iawn ohoni”.

Cynhelir WorldSkills International mewn dinasoedd ledled y byd a dyma’r gystadleuaeth sgiliau ryngwladol fwyaf. Bydd y Gystadleuaeth WorldSkills ryngwladol nesaf yn cael ei chynnal yn 2019 yn Kazan, Rwsia ac yna yn 2021 yn Shanghai, Tsieina.

Mae WorldSkills yn derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, i hyrwyddo pwysigrwydd gweithlu hynod fedrus ar gyfer y dyfodol.

More News Articles

  —