‘Ar Daith’ o gymwysterau Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo

Postiwyd ar gan karen.smith


English | Cymraeg

Ar Ddydd Gwener 3 Mawrth, cyhoeddwyd ein adroddiad ar ganfyddiadau ein hadolygiad sector ‘Ar Daith’ o gymwysterau Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo.

Image of the sector review of Travel, Tourism, Hospitality and Catering.

Nododd ein hadolygiad rai problemau yn strwythur, ystod, cynnwys ac asesiadau’r cymwysterau Lletygarwch ac Arlwyo a gaiff eu cynnig yng Nghymru ar hyn o bryd.

Felly, rydyn ni’n gwneud cynigion ar gyfer cymwysterau Lletygarwch ac Arlwyo newydd, wedi’u Gwneud-i-Gymru, a hoffem glywed eich barn chi mewn ymgynghoriad sy’n cael ei lansio ar yr un diwrnod.

I gael rhagor o wybodaeth am yr adolygiad ‘Ar Daith’ a’r ymgynghoriad, ymunwch â’n gweminar ddydd Mercher 15 Mawrth am 1600.

Bydd y weminar hon yn rhoi gwybodaeth am ganfyddiadau’r adroddiad a rhagor o fanylion am ein cynigion ar gyfer cymwysterau Lletygarwch ac Arlwyo.

Os hoffech chi gael gwybod rhagor a gofyn cwestiynau, cofrestrwch ar gyfer y weminar nawr.

Cymwys ar Gyfer y Dyfodol

School children from Llanishen High

Fel rhan o’n gwaith diwygio Cymwys ar gyfer y dyfodol, rydyn ni’n ail-ddychmygu’r ystod lawn o gymwysterau sydd ar gael i ddysgwyr rhwng 14aci 16 oed yng Nghymru.

Ochr yn ochr â chyd-greu’r cynnig TGAU at y dyfodol, rydyn ni wedi bod yn edrych ar beth arall sydd ei angen i sicrhau cynnig cymwysterau cydlynol a chynhwysol a fydd yn cefnogi uchelgeisiau’r Cwricwlwm i Gymru.

Mae’r cynigion yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer cymwysterau sy’n darparu cyfle cyfartal, ac yn galluogi pob dysgwr i gyflawni, wneud cynnydd, a mwynhau ei addysg. Mae’r ymgynghoriad hwn yn gyfle i chi Ddweud Eich Dweud ar ein cynigion a bod yn rhan o’r sgwrs genedlaethol ar sut y gall dysgwyr ddod yn Gymwys ar gyfer y dyfodol.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth neu ofyn cwestiynau am ein cynigion ar gyfer y Cynnig 14-16 Llawn, ymunwch â’n gweminar ddydd Mercher 29 Mawrth am 1600.

Cymwysterau Cymru

yn ôl i’r brig>>

More News Articles

  —