Archifau'r Awdur: NTfW Admin

Cydnabod ymrwymiad Grŵp Bancio Lloyds i brentisiaethau

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae Grŵp Bancio Lloyds (LBG) wedi ymrwymo i gefnogi 8,000 o brentisiaethau ledled Prydain erbyn 2020 a dywed bod y nod hwn mewn golwg ar ôl iddo greu dros 700 yng Nghymru yn unig ers 2012. Cred … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Prentisiaethau’n helpu Bwrdd Iechyd i sicrhau dyfodol iach

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Does dim lle i gamgymeriadau wrth ddarparu gofal iechyd i 390,000 o bobl ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe o’r farn bod ei raglen brentisiaethau’n datblygu gweithle newydd, dyfeisgar a deallus ar gyfer y dyfodol. Ers … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gyrfa’n paentio ac addurno’n dod â lliw i fywyd Shannon sydd â’i golwg ar wobr

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Celf oedd hoff bwnc Shannon Harding, 18 oed, o Ferthyr Tudful, yn yr ysgol a dyna sydd wedi’i harwain at yrfa yn paentio ac addurno. Bu’n llwybr anodd i Shannon ei ddilyn, wrthi iddi adael gofal plant … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Sgiliau miniog gan Marcio’r model sydd ar y rhestr fer am wobr!

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae Marcio Paixo yn torri ei gwys ei hunan wrth ddatblygu gyrfa fel barbwr a model. Ond er bod y dyfodol i’w weld yn ddisglair i’r bachgen ifanc o Ferthyr Tudful erbyn hyn, nid felly y bu … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Humie’r ymgyrchwraig yw cadeirydd newydd grŵp cynghori ar anableddau dysgu

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, am elwa ar bron 30 mlynedd o brofiad o ymgyrchu dros grwpiau pobl ddifreintiedig trwy benodi Humie Webbe yn gadeirydd y Grŵp Gweinidogol Ymgynghorol ar Anabledd Dysgu (GGYAD). Mae’r grŵp yn cynghori … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Rachel ar y rhestr fer am wobr ar ôl gwneud gwelliannau mawr yn ei choleg

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae Rachel Lewis yn cael y prif glod am wella gwaith cyflenwi cymwysterau sgiliau hanfodol yn Uned Brentisiaethau Coleg Pen-y-bont dros y ddwy flynedd ddiwethaf. A hithau’n awyddus iawn i barhau â’i datblygiad proffesiynol, dywed Rachel mai … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Lynn ar y rhestr fer am wobr ar ôl troi anhawster yn fantais

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae Lynn Matthews yn gwybod mwy na’r rhan fwyaf o bobl am y gefnogaeth y mae ar lawer o ddysgwyr ei hangen. Oherwydd dyslecsia, roedd Lynn yn cael anawsterau yn yr ysgol, ond gwrthododd ildio ac mae … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Shane sy’n “batrwm o brentis” yn barod am her gyda Tata Steel

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae Shane Ash, sy’n brentis peirianneg, yn defnyddio’i hyfforddiant a’i sgiliau i arbed amser ac arian i’w gyflogwr, Tata Steel. Mae Shane, 26 oed, sy’n dod o Risga, eisoes wedi rhoi ei fys ar newidiadau a arbedod … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Prentisiaeth yn helpu Rebekah i droi hobi’n swydd lawn amser

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg “Os oes gennych dân yn eich bol am rywbeth, does dim yn y byd a all chwalu’r awydd i lwyddo,” meddai Rebekah Chatfield, pobydd ifanc dawnus yn Brød (The Danish Bakery Ltd) yng Nghaerdydd. Trodd Rebekah, 24 … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Ei diweddar ŵr yn ysbrydoli Lee i gwblhau ei Phrentisiaeth Uwch

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Dim ond mis ar ôl iddi gychwyn ar ei Phrentisiaeth Uwch, roedd rhaid i Lee Price ymdopi â marwolaeth Rob, ei gŵr ers 36 o flynyddoedd. Cafodd anogaeth a chefnogaeth i barhau â’r hyfforddiant gan ei chydweithwyr, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru | « Negeseuon Hŷn