Defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg

Penodwyd deuddeg Llysgennad Prentisiaethau gyda’r nod o ysbrydoli prentisiaid eraill a darpar brentisiaid i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg yn y gweithle, ac i ystyried gwneud rhan o’u prentisiaeth neu eu prentisiaeth gyfan trwy gyfrwng y Gymraeg.

Apprentice electrician testing light fitting

Ifan Phillips – Prentis mewn Gosod Trydanol Lefel 3

Mae’r Llysgenhadon yn cynrychioli amryw o sectorau galwedigaethol, gan gynnwys sectorau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer prentisiaethau Cymraeg a dwyieithog – Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Blynyddoedd Cynnar, Adeiladu ac Amaethyddiaeth.

Mae’r prosiect, sydd bellach yn ei drydedd flwyddyn, yn cael ei ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae dau o’n llysgenhadon yn dychwelyd am dymor ychwanegol – Gethin am ail flwyddyn, ac Ifan am drydedd flwyddyn.

Bu’r Llysgenhadon mewn sesiwn hyfforddi rithwir lle cawsant wrando ar siaradwyr ysbrydoledig. Yn ystod eu cyfnod fel llysgenhadon i NTfW a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, byddant yn cael creu negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol a rhannu eu profiadau er mwyn ysbrydoli eraill. Byddant hefyd yn ysgrifennu blogiau, yn ffilmio vlogiau, ac yn cyfrannu at drafodaethau ar y radio a/neu’r teledu.

Cafodd llawer o’r Llysgenhadon Prentisiaethau gyfle i gymryd y llyw ar gyfrif Instagram rhwng 25 a 29 Hydref 2021.

Dangosodd Gethin, sy’n brentis plymer gydag Aber Heating Engineers Ltd, sut mae’n defnyddio’r Gymraeg ar safleoedd gwaith gyda’i gydweithwyr. Rhannodd Jack, sy’n brentis cogydd yn Sage Kitchen, Porthaethwy, glipiau ohono’i hun yn gwneud croquettes cig oen a phroffiterolau; a chyflwynodd Cedron, sy’n brentis cyfieithydd, y fersiwn Gymraeg o ‘Careersville’ (Tregyrfa) ar wefan AaGIC. Mae Tregyrfa’n ‘dref’ ryngweithiol lle cewch ddysgu mwy am yr holl wahanol fathau o yrfaoedd yn y Sector Gofal, a sut y gallwch ennill cymwysterau ar gyfer y gwahanol swyddi.

Cewch weld eu straeon yn yr uchafbwyntiau ‘Prentisiaethau’.

Dilynwch #CymraegYnYGweithle #WelshAtWork ar Twitter ac Instagram i gael y newyddion diweddaraf gan y Llysgenhadon.

Llysgenhadon Prentisiaid 2021 – 2022

Enw

Prentisiaeth

Cyflogwr

Darparwyr Hyfforddiant

Ben Pittaway

Saer Coed, Galwedigaethau Pren 
Lefel 3

D C Carpentry
Aberafan

Catrin Morgan

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
Lefel 3

Cylch Meithrin Eglwys Gymunedol Bont
Pontarddulais

Cedron Sion

Dehongli a Chyfieithu
Lefel 4

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)
Nantgarw

Elen Lewis

Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lefel 2

Blaenmarlais Care Home
Arberth

Ella Davies

Arwain Gweithgareddau Lefel 2

Urdd Gobaith Cymru
Caerdydd

Gethin Evans

Plymio a Gwresogi
Lefel 3

Aber Heating Engineers Ltd
Aberystwyth

Ifan Phillips

Gosod Trydanol
Lefel 3

D.E. Phillips & Son Ltd
Crymych

Jack Quinney

Coginio Proffesiynol
Lefel 2

Sage Kitchen
Menai Bridge

Kameron Harrhy

Dysgu a Datblygu
Lefel 3

ACT Ltd
Caerdydd

Ryan Williams

Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lefel 4

Gellinudd Recovery Centre
Abertawe

Sion Jones

Galwedigaethau Pren
Lefel 3

Owen Evans Carpentry
Aberystwyth

Sioned Williams

Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
Lefel 5

Meithrinfa Twtlol
Pentrefoelas

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

More News Articles

  —