Y daith i ennill y Wobr Gwirfoddolwr Pobl Ifanc: Cwrdd a Kirsten Watkins

Postiwyd ar gan karen.smith


English | Cymraeg

Ymunodd Kirsten Watkins, 17 oed, ag Itec heb unrhyw hunanhyder. Roedd hi’n dawel iawn ond roedd eisiau datblygu ei sgiliau cyfathrebu ynghyd â’i CV a chael ei chyflwyno i amgylchedd gwaith manwerthu.

Kirsten Watkins

Kirsten Watkins, Dysgwr Strand Dyrchafiad Itec

Fodd bynnag, roedd ei diffyg car a’i phryderon am drafnidiaeth gyhoeddus yn tanseilio ei hyder ymhellach ac yn rhoi’r argraff iddi nad oedd ganddi unrhyw gyfeiriad ar gyfer gyrfa bosibl.

Llwyddodd Ruth Sainsbury, Arweinydd Tîm Swyddog Cyflogadwyedd Itec i ddod o hyd i leoliad gwaith lleol i Kirsten yn siop elusen Barnardo’s, dim ond taith gerdded fer i ffwrdd o’i chartref. Dyma pryd y dechreuodd hyder Kirsten flodeuo. Ar ôl dechrau ei gwaith yn yr ystafell stoc, enillodd Kirsten hyder a datblygodd ei sgiliau rhyngbersonol.

Cyn hir, bu’n goruchwylio’r gofrestr, gan gwblhau cofrestriad TAW ac adroddiadau diwedd dydd a chau’r siop ar ddiwedd y dydd. Yn y bôn, roedd hyder a sgiliau Kirsten wedi gwella cymaint roedd dyletswyddau rheolwr y siop yn ymddiried ynddo.

Yn fuan wedyn, cyflwynwyd Kirsten i’r amgylchedd gwaith manwerthu trwy gyflawni rôl ran-amser ym Matalan ochr yn ochr â’i lleoliad gwaith. Nod Kirsten yw cynyddu ei horiau gwaith unwaith y bydd wedi cwblhau ei chymhwyster Lefel 1 Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif gydag Itec.

Oherwydd twf rhyfeddol Kirsten ar lefel bersonol a phroffesiynol, dyfarnwyd y Wobr Gwirfoddolwr Person Ifanc lleol iddi. Mae hi bellach wedi’i henwebu ar gyfer Gwobr Genedlaethol Gwirfoddolwr Person Ifanc 2023 lle bydd yn cystadlu yn erbyn pump arall yn y rownd derfynol ledled y wlad.

Dywedodd Kirsten: “Mae Itec wedi fy helpu i fagu hyder ac wedi rhoi’r cyfeiriad yr oedd ei angen arnaf i ddilyn gyrfa ym maes manwerthu. Ers dechrau fy lleoliad gwaith yn Barnardo’s, rwyf wedi derbyn gwobr Gwirfoddolwr Person Ifanc 2023 yn yr Ardal ac yn y Rhanbarth ac rwyf wedi cael fy enwebu ar gyfer Gwobr Genedlaethol Gwirfoddolwr Person Ifanc 2023.”

Mae rhaglen Twf Swyddi Cymru+ Itec yn newid bywydau er gwell trwy gynorthwyo pobl ifanc gyda’u hyder a’u nodau gyrfa.

I ddarganfod mwy am rhaglen Twf Swyddi Cymru+ Itec:
Cyfranogwr
Cyflogwr

Itec Skills and Employment

yn ôl i’r brig>>

More News Articles

  —