Y Coleg a Phartneriaeth Diwydiant i ddatblygu cronfa dalent awyrenegol

Postiwyd ar gan karen.smith

Dafydd Evans (L), CEO of Grwp Llandrillo Menai, with Rowly Fielder (R), Engineering Director of Babcock Aerospace in front of the Apprentice training team and apprentices in the Hawk T2 Hangar

Dafydd Evans (chwith), Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai, gyda Rowly Fielder (dde), Cyfarwyddwr Peirianneg Babcock Aerospace o flaen y tîm hyfforddi prentisiaid a nifer o brentisiaid yn Hangar yr Hawk T2.

Mae Grŵp Llandrillo Menai a Grŵp Rhyngwladol Babcock wedi cyhoeddi’r wythnos hon y byddant yn gweithio gyda’i gilydd i adeiladu cronfa leol o brentisiaid awyrenegol talentog. Bydd y prentisiaid yn hyfforddi gyda Babcock yn RAF Fali ac yn astudio eu cymhwyster Peirianneg Awyrenegol yn adran Beirianneg Coleg Menai.

Mewn memorandwm o ddealltwriaeth a arwyddwyd yn gynharach y flwyddyn hon rhwng Coleg Menai a Babcock, cytunodd y ddau sefydliad i weithio gyda’i gilydd i hyfforddi 33 o beirianwyr awyrenegol dros gyfnod o dair blynedd hyd at 2020. Bydd y cytundeb hwn yn help i dair carfan o bobl ifanc lleol i ennill y cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Perianneg Awyrenegol.

Meddai Bethan McCrohan o Babcock, Nid oes darparwr lleol wedi cynnig y BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrenegol yn lleol o’r blaen ac mae angen i ni gyflogi pobl gyda’r cymhwyster hwn yn y dyfodol. Drwy weithio gyda Choleg Menai rydym yn ymrwymo ein hunain i ddatblygu ffynhonnell o dalent beirianyddol addas.

Bydd y myfyrwyr sydd yn ddigon ffodus i gael eu derbyn ar y cynllun hyfforddi yn cael eu cyflogi ar gynllun Prentisiaeth Technegwyr Awyreneg cwmni Babcock. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cytundeb dwy flynedd a chyflog cystadleuol, serch hynny bydd y broses ddethol yn un caled. Bydd rhaid i’r ymgeiswyr nid yn unig ragori yn Lefel 2 Cyflawni Gweithrediadau Peirianneg a Lefel 3 Diploma Atodol ym maes Perianneg bydd rhaid iddynt hefyd gwblhau cyfnod o brofiad gwaith gyda Babcock yn RAF Valley.

Meddai Dafydd Evans: Rydym wrth ein bodd i fod yn gweithio gyda Babcock ar y cynllun prentisiaeth gyffrous yma, nid yn unig mae’n galluogi Coleg Menai i ehangu eu darpariaeth peirianneg mae hefyd yn golygu bod hyd yn oed mwy o gyfleoedd newydd ar gael ar gyfer pobl ifanc lleol, dwyieithog i ddod yn beirianwyr o safon uchel heb orfod gadael yr ardal.

Mae ymrwymiad Babcock i ddatblygu’r cynllun newydd hwn yn newyddion gwych i Ynys Môn. Mae Coleg Menai ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ddatblygu astudiaethau peirianneg er mwyn sicrhau bod gan bobl leol y sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen i gael gwaith gydag un o ddatblygiadau Ynys Ynni, neu yn y diwydiant peirianneg ehangach yn lleol.

More News Articles

  —