Archifau'r Awdur: admin

Gwobrau Blynyddol y Gynghrair Ansawdd Sgiliau 2019 yn dathlu prentisiaid gorau’r rhanbarth

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae gwaith caled ac ymrwymiad pedwar ar bymtheg o’r prentisiaid gorau sy’n gweithio yng Nghymru wedi cael eu dathlu mewn seremoni wobrwyo arbennig. Hefyd cafodd cyflogwyr ac ymarferwyr sydd wedi mynd yr ail filltir yn eu hymrwymiad … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Cyflogwyr yn cydweithio i roi cyfleoedd i Brentisiaid

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae tua 180 o gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu yn ne-orllewin Cymru yn cefnogi Rhaglen Rhannu Prentisiaethau sy’n rhedeg ers 11 mlynedd ac sydd wedi ennill gwobrau. Mae Sgiliau Adeiladu Cyfle o Rydaman yn cyflogi 125 o … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

BBC Cymru yn lansio cyfleoedd Prentisiaethau newydd mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae BBC Cymru Wales wedi lansio tri chynllun hyfforddiant a phrentisiaeth newydd er mwyn taflu’r rhwyd yn ehangach nag erioed o’r blaen wrth edrych am staff newydd. Mae’r darlledwr hefyd yn cynnig cefnogaeth amrywiol i’r rhai sydd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Rheolwr Agored Cymru yn cipio Gwobr Clodfawr y Diwydiant

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Jo Creeden, Rheolwr Rheoleiddio a Chymwysterau yw enillydd Cyfraniad Eithriadol y Flwyddyn yng Ngwobrau cenedlaethol FAB 2018. Mae cydweithwyr Jo yn ei disgrifio hi fel “y glud sy’n ein dal ni at ein gilydd” ac fel rhywun … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Prentis yn cael ei anrhydeddu gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mewn seremoni ddiweddar yng Ngholeg Menai, Dafydd Morris Jones o Fôn dderbyniodd wobr 2018 Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE) i’r “Prentis sydd wedi Gwella Fwyaf”. Prentis yng nghwmni Orthios Eco Parks Ltd ym Môn yw Dafydd a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Newyddion |

Prentisiaeth yn trawsnewid bywyd peiriannydd prosiectau

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae Daren Chesworth, peiriannydd cynnal, yn profi y gall prentisiaethau newid bywydau Aeth Daren, 30 oed, sy’n byw yn Garden Village, Wrecsam, i weithio gyda Transcontinental AC UK Ltd yn y dref ar ôl i’w swydd fel … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Lynnette yn rhoi sgiliau Arwain a Rheoli ar waith yn y gweithle

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae gwybodaeth a sgiliau a ddysgodd Lynnette Davies ar Brentisiaeth Uwch yr ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Lefel 5) wedi’i helpu i sicrhau gwelliannau sylweddol yn y DVLA yn Abertawe. Bu Lynnette, 51 oed, o Gastell-nedd, mor … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gobaith am wobr i Thomas sydd â’i fryd ar y byd amlgyfrwng

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae Thomas Watkins yn benderfynol o gael gyrfa yn y cyfryngau er bod anhwylder ar y sbectrwm awtistig yn amharu ar ei leferydd. Llwyddodd Thomas, 26 oed, o Ddraenen Pen-y-graig, Caerdydd, i gwblhau Prentisiaeth Uwch (Lefel 4) … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gobaith am wobr i Sally sy’n esiampl i ferched ym myd gwyddoniaeth

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae Sally Hughes yn edrych ymlaen at yrfa ddifyr gyda Tata Steel ym Mhort Talbot ac yn gobeithio ysbrydoli merched eraill i ddilyn gyrfa wyddonol. Sally oedd yr unig ferch mewn grŵp o brentisiaid technegol a gychwynnodd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Ryan, prentis gyda Ford, ar restr fer gwobr genedlaethol

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Roedd Ryan Brown yn weithredydd cynhyrchu ac arweinydd tîm gyda chwmni Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr a phan ddaeth ei swydd i ben, gwelodd hyn fel cyfle euraid i ailhyfforddi. Llwyddodd i gael prentisiaeth ar raglen hyfforddi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru | « Negeseuon Hŷn