Archifau Categori: Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Prentisiaeth yn helpu Rebekah i droi hobi’n swydd lawn amser

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg “Os oes gennych dân yn eich bol am rywbeth, does dim yn y byd a all chwalu’r awydd i lwyddo,” meddai Rebekah Chatfield, pobydd ifanc dawnus yn Brød (The Danish Bakery Ltd) yng Nghaerdydd. Trodd Rebekah, 24 … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Ei diweddar ŵr yn ysbrydoli Lee i gwblhau ei Phrentisiaeth Uwch

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Dim ond mis ar ôl iddi gychwyn ar ei Phrentisiaeth Uwch, roedd rhaid i Lee Price ymdopi â marwolaeth Rob, ei gŵr ers 36 o flynyddoedd. Cafodd anogaeth a chefnogaeth i barhau â’r hyfforddiant gan ei chydweithwyr, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Hayley sydd â dull “cryf ond cefnogol” wedi’i henwebu am wobr

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Hayley Lewis wedi llwyddo i gadw ar flaen y gad ym maes dysgu seiliedig ar waith yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) trwy fod un cam ar y blaen mewn diwydiant … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Jamie’n codi eto gydag Airbus ar ôl ei wneud yn ddi-waith

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae Jamie Stenhoff sy’n beiriannydd dylunio wedi codi eto i serennu gyda’r cwmni awyrofod Airbus ar ôl cael ei wneud yn ddi-waith. Collodd Jamie, sy’n 24, ei waith pan gaewyd safle Marshall Aviation Services ym Mrychdyn gerllaw. … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Diagnosis o ddyslecsia’n trawsnewid bywyd Melanie, y Prentis Uwch

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Roedd diagnosis o ddyslecsia yn fan cychwyn ar gyfer “taith ddysgu ryfeddol” a welodd Melanie Davis yn cwblhau Prentisiaeth Uwch mewn Gwasanaethau Cyflogaeth ac yn gallu gwneud gwell cyfraniad at ei gwaith. Mae Melanie, 56 oed, o … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gobaith am wobr i Melissa sy’n annog ei dysgwyr i anelu’n uchel

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mae polisi o annog dysgwyr i beidio â bodloni ar y cyfarwydd yn talu ar ei ganfed i Melissa O’Connor, o gwmni hyfforddi Portal, Caerdydd, sy’n dal i arwain trwy esiampl. Mae Melissa, a fu’n ddarlithydd addysg … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru, Uncategorized |

Lara wedi datblygu’n gyflym ym myd dysgu seiliedig ar waith

Postiwyd ar gan NTfW Admin

English | Cymraeg Mewn dim ond tair blynedd, mae Lara Baldwin wedi datblygu o fod yn hyfforddai i fod yn asesydd uchel ei pharch â dros 40 o ddysgwyr yn ei gofal. Ym maes gofal plant y mae cefndir Lara, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Rhaglen Rhannu Prentisiaethau ar y rhestr fer am wobr genedlaethol

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Fis nesaf, caiff gwaith Anelu’n Uchel Blaenau Gwent ei gydnabod yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru, y dathliad blynyddol o lwyddiant eithriadol mewn hyfforddiant a phrentisiaethau. Ar ôl gweld bod prinder gweithwyr medrus, aeth Anelu’n Uchel Blaenau Gwent ati … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Legal and General, sydd ar y rhestr fer am wobr, yn creu diwylliant o ddysgu

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Anelu’n uchel, cyrraedd y nod a thyfu yw ethos cwmni Legal and General Investment Management (LGIM) ar gyfer datblygu ac maent wedi creu Rhaglen Brentisiaethau lwyddiannus sy’n gosod sylfeini cadarn at y dyfodol. O ganlyniad i’w buddsoddiad … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Prentisiaid cwmni o Gaerdydd yn anelu’n uchel

Postiwyd ar gan karen.smith

English | Cymraeg Mae prentisiaid British Airways Maintenance Cardiff (BAMC) yn anelu’n uchel yn y diwydiant awyrennau. Bu’r cwmni’n addasu ei drefniadau dysgu seiliedig ar waith dros y blynyddoedd diwethaf ac erbyn hyn mae ei raglen brentisiaethau’n creu llif o … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru | « Negeseuon Hŷn Sylwadau mwy newydd »