Archifau Categori: Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Prentisiaeth yn rhoi hwb i sgiliau a hyder Corinna

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Dywed Corinna Roberts fod cwblhau ei phrentisiaeth wedi rhoi hwb mawr i’w hyder a’i sgiliau ac wedi dod â gwerth a syniadau newydd i’r Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) yng Nghasnewydd lle mae’r fam ifanc yn gweithio. Llwyddodd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gobaith am wobr i gogydd ifanc wrth iddo geisio ennill bri yng Nghymru

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae’r prentis cogydd Thomas Martin wrth ei fodd yn coginio ac mae eisoes wedi cael profiad o weithio yn rhai o fwytai gorau Llundain. Ac yntau’n 22 oed, mae’n gobeithio y bydd ei lwybr gyrfa’n ei arwain … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Gobaith am wobr i Mariska ar ôl goresgyn rhwystrau i gychwyn ar lwybr gyrfa

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae merch ifanc sydd wedi goresgyn llawer o rwystrau a heriau yn ei bywyd wedi defnyddio rhaglen Hyfforddeiaeth Lefel 1 Llywodraeth Cymru fel man cychwyn ar gyfer ei llwybr gyrfa. Gadawodd Mariska Hutton, 20 oed, o Dwynyrodyn, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Hyfforddeiaeth yn helpu i drawsnewid bywyd bachgen ifanc pryderus

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae bachgen ifanc a fu’n nerfus a phryderus wedi “dod allan o’i gragen” diolch i gymorth Ymddiriedolaeth y Tywysog a’r darparwr hyfforddiant The People Business-Wales. Am gyfnod byddai Neil Jones, 18 oed, o Drebefered, Llanilltud Fawr, yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Stella sy’n brentis gwaith coed yn gwrthod gadael i ganlyniadau arholiadau ei diffinio

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae merch ifanc o’r de wedi dangos nad oes raid llwyddo mewn arholiadau ysgol er mwyn serennu yn eich gyrfa. Mae Stella Vasiliou, 19 oed, o’r Barri, yn saernïo gyrfa addawol fel saer gyda Chyngor Bro Morgannwg … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Hyfforddeiaeth yn helpu James i godi eto ar ôl cyrraedd y gwaelod

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae James Carter, 18 oed, yn cael trefn ar ei fywyd eto ar ôl cyfnod gwael pryd y bu’n ddigartref am saith wythnos, camddefnyddio sylweddau a threulio diwrnod yn y carchar. Y trobwynt i James, 18 oed, … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Kirsty, sy’n ‘drysor o diwtor’ ar y rhestr fer am wobr genedlaethol

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg ‘Trysor o diwtor’ yw disgrifiad ACT Limited o Kirsty Keane ac mae’n hawdd gweld pam y mae hi mor uchel ei pharch. Bu Kirsty’n gweithio gyda phobl ifanc 16-18 oed fel tiwtor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Rhaglen Hyfforddeiaeth: Ymgysylltu yn trawsnewid bywyd Josie

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae rhaglen Hyfforddeiaeth: Ymgysylltu gyda Hyfforddiant Llwybrau, adran dysgu seiliedig ar waith Grŵp Colegau NPTC, wedi trawsnewid bywyd Josie Pether. Mae awtistiaeth ar Josie, 19 oed, o Lyn-nedd a gall unrhyw newidiadau yn ei bywyd, yn enwedig … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Cyn-brentis yn ymroi i helpu dysgwyr i wireddu eu potensial

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae Michael Ramsden, a fu’n brentis ei hunan, yn ymroi i sicrhau bod ei ddysgwyr yn gwireddu eu potensial ac yn symud ymlaen yn eu gyrfa trwy fanteisio ar y llu o gyfleoedd a geir trwy brentisiaethau. … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru |

Brwdfrydedd heintus Carly dros ddysgu yn cael ei gydnabod

Postiwyd ar gan admin

English | Cymraeg Mae Carly Murray wrth ei bodd yn cyflenwi cymwysterau seiliedig ar waith sy’n creu argraff ar yr unigolyn yn ogystal ag ar y dysgwyr y byddant yn eu cefnogi. Ers pum mlynedd, bu Carly, 35 oed, yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Gwobrau Prentisiaethau Cymru | « Negeseuon Hŷn Sylwadau mwy newydd »