Archifau Categori: Cynhadledd NTfW

A ninnau ar drothwy cynhadledd flynyddol Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru yn y Celtic Manor yfory (31 Hydref), dyma’r prif weithredwr, Arwyn Watkins, yn sôn am faterion sy’n amlwg ym meddyliau darparwyr dysgu seiliedig ar waith.

Postiwyd ar gan karen.smith

Ni fydd yn syndod i ddarllenwyr glywed bod byd cyflenwi sgiliau a dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru yn newid yn barhaus. Felly, mae’n hollbwysig i aelodau NTfW, fel rhwydwaith, barhau i symud gyda’r oes ac addasu i’r newidiadau yn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Cynhadledd i ganolbwyntio ar rôl allweddol dysgu seiliedig ar waith mewn adfywio economaidd

Postiwyd ar gan karen.smith

Bydd cynrychiolwyr mewn cynhadledd bwysig yn cael gwybod yn nes ymlaen y mis hwn ei bod hi’n bryd i’r sector dysgu seiliedig ar waith gymryd ei le’n hyderus yng nghanol yr agenda adfywio economaidd yng Nghymru. Thema cynhadledd flynyddol Ffederasiwn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Arweinydd ffederasiwn hyfforddiant yn rhybuddio am anawsterau cyllido ar y gorwel

Postiwyd ar gan admin

Mae’n rhaid i ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru fod yn barod i chwilio am gyllid o lefydd heblaw Llywodraeth Cymru ac Ewrop yn y dyfodol, gan gydweithio i sicrhau swyddi a darparu sgiliau. Dyna fydd neges y prif … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Arweinydd ffederasiwn hyfforddiant yn rhybuddio am anawsterau cyllido ar y gorwel

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae’n rhaid i ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru fod yn barod i chwilio am gyllid o lefydd heblaw Llywodraeth Cymru ac Ewrop yn y dyfodol, gan gydweithio i sicrhau swyddi a darparu sgiliau. Dyna fydd neges y prif … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Ydi Cymru wedi colli cyfle?

Postiwyd ar gan karen.smith

A ninnau ar drothwy cynhadledd flynyddol Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru yn y Celtic Manor ar 18 Hydref, dyma’r prif weithredwr, Arwyn Watkins, yn sôn am fater dadleuol sy’n amlwg ym meddyliau darparwyr dysgu seiliedig ar waith. Ydi Cymru wedi colli … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Her I Ddarparwyr Hyfforddiant I Lunio Gweithlu Ar Gyfer Dyfodol Cymru

Postiwyd ar gan karen.smith

HER I DDARPARWYR HYFFORDDIANT I LUNIO GWEITHLU AR GYFER DYFODOL CYMRU Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, sef rhwydwaith o 116 o ddarparwyr dysgu yn y gweithle, wedi cael her i gyflwyno gweledigaeth glir o’r ffordd y mae am gyflenwi’r sgiliau … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Darparwyr Hyfforddiant Cymru yn Canolbwyntio ar Lunio Gweithlu’r Dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

Cynyddu’r galw am brentisiaethau, annog mwy o gyflogwyr i fuddsoddi mewn hyfforddiant a chyflwyno gweledigaeth glir am y ffordd y bydd darparwyr hyfforddiant yn cyflenwi sgiliau angenrheidiol ar gyfer economi Cymru – dyna oedd prif themâu cynhadledd bwysig a gynhaliwyd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Darparwyr Hyfforddiant Cymru yn Canolbwyntio ar Lunio Gweithlu’r Dyfodol

Postiwyd ar gan karen.smith

Cynyddu’r galw am brentisiaethau, annog mwy o gyflogwyr i fuddsoddi mewn hyfforddiant a chyflwyno gweledigaeth glir am y ffordd y bydd darparwyr hyfforddiant yn cyflenwi sgiliau angenrheidiol ar gyfer economi Cymru – dyna oedd prif themâu cynhadledd bwysig a gynhaliwyd … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Comisiynydd am Alw ar Gyflogwyr Cymru i Fuddsoddi mewn Sgiliau

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae gan Scott Waddington, Comisiynydd Cymru i Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau, genhadaeth bwysig: annog rhagor o gyflogwyr i fuddsoddi yn sgiliau eu gweithwyr er mwyn hybu menter, swyddi a thwf. Bydd Mr Waddington, sydd hefyd yn brif … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW |

Cyflogwyr Cymru’n helpu i flaenoriaethu sgiliau

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae cyflogwyr ledled Cymru’n helpu i benderfynu ar flaenoriaethau buddsoddi Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn cael ennill cymwysterau a fydd yn eu helpu i gael gwaith. Dyna’r neges mewn cynhadledd yn ddiweddar. Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Cynhadledd NTfW | « Negeseuon Hŷn Sylwadau mwy newydd »