Archifau Categori: Diwrnod VQ

Cwmni bwyd sy’n tyfu’n medi gwobrau cymwysterau galwedigaethol

Postiwyd ar gan karen.smith

Gellir priodoli twf y cynhyrchwr bwyd Dailycer UK yng Nglannau Dyfrdwy yn helaeth i’w cydweithrediad hyfforddi staff yn llwyddiannus gyda Choleg Cambria. Bedair blynedd ar ôl llofnodi cytundeb partneriaeth gyda’r coleg, mae’r cynhyrchwr bariau grawnfwyd a grawnfwydydd safon uchel wedi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Miss Wales yn cyfnewid swydd deledu am feithrinfa arobryn er mwyn hyrwyddo cymwysterau

Postiwyd ar gan karen.smith

Newidiodd Miss Wales, sef Emma Jenkins, ei swydd bob dydd yn gweithio fel ymchwilydd i’r rhaglenni teledu materion cyfoes Cymraeg Prynhawn Da a Heno i ddysgu sgiliau gofal plant mewn meithrinfa arobryn. Cytunodd Emma, 22 oed, o Lanelli, sy’n gweithio … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

James a’i gwmni’n elwa ar gymwysterau galwedigaethol

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae theori’n wych, ond gall profiad ymarferol sy’n gysylltiedig â datblygiad parhaus a chymwysterau fynd tipyn ymhellach, yn ôl James Pepper, cyfarwyddwr a chyfranddaliwr Vista Retail yng Nghaerdydd. Mae James wedi codi trwy rengoedd y busnes sy’n tyfu sy’n arbenigo … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Simon yn perffeithio’i sgiliau gwaith coed i gystadlu yn erbyn goreuon y byd

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae’r saer ifanc o Orllewin Cymru, Simon McCall, yn gobeithio y bydd ei ymroddiad a’i ymrwymiad i gyflawni perffeithrwydd yn ennill lle iddo yn nhîm y DU er mwyn cystadlu yn WorldSkills International ym Mrasil ym mis Awst. Ymroddiad ac … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Blwyddyn gofiadwy i Matthew’r cigydd o Gymru

Postiwyd ar gan karen.smith

Bu’n flwyddyn gofiadwy i’r cigydd ifanc o Gymru, Matthew Edwards, ers iddo gyrraedd rownd derfynol y Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (Gwobrau VQ) yng Nghymru yn 2014. Mae Matthew, 23 oed, sy’n gweithio i S.A. Vaughan Family Butchers, Penyffordd, ger Caer, wedi … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Trin gwallt yn agor y drws i fyd o gyfleoedd i’r cyfarwyddwr artistig Casey

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae trin gwallt yn fwy na megis swydd o naw i bump, yn ôl Casey Coleman, y cyfarwyddwr artistig yn Ocean Hairdressing yng Nghaerdydd. Esbonia Casey sut mae a wnelo’r diwydiant llawer mwy â chreadigedd gyda’r cyfle am yrfa mewn … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Siân yn cyfnewid y sgrin deledu i fod yn gogydd bwyta mewn steil am ddiwrnod

Postiwyd ar gan karen.smith

Cymerodd Siân Lloyd, y cyflwynydd teledu sydd wedi bod yn teithio’r byd, egwyl o ffilmio mewn mannau egsotig er mwyn dysgu sgiliau coginio newydd yng nghegin bwyd llawn steil gwesty gwledig arobryn yng Nghymru. Cytunodd y cyn gyflwynydd tywydd ar … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Moon yn ateb yr her pobi er mwyn hyrwyddo cymwysterau galwedigaethol

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae Rupert Moon, cyn seren rygbi Cymru a chyflwynydd teledu yn ddyn sydd wastad yn barod am her a manteisiodd ar y cyfle i ddysgu sgiliau newydd o gael ei wahodd i fod yn bobydd am y diwrnod yn y … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Cymwysterau’n rhoi’r triniwr gwallt Josh ar ben ffordd i weithio gyda’r enwogion

Postiwyd ar gan karen.smith

Mae cymwysterau galwedigaethol wedi arwain at yrfa ddisglair i’r triniwr gwallt dawnus o Gymru, Josh Rees Hole, sydd â phobl enwog a chyfoethog ymhlith ei restr gleientiaid erbyn hyn. Mae Josh, 26 oed, bellach yn gyfarwyddwr ar y tîm elît … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ |

Naw ar restr fer rownd derfynol y Gwobrau VQ yng Nghymru eleni

Postiwyd ar gan karen.smith

  Mae naw ar restr fer y rownd derfynol ar gyfer gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (Gwobrau VQ) eleni, sy’n dathlu cyflawniadau dysgwyr a chyflogwyr ledled Cymru. Dewisodd panel o feirniaid chwech i fod yn rownd derfynol Dysgwr VQ y Flwyddyn a … Darllen rhagor »

Postiwyd yn Diwrnod VQ | « Negeseuon Hŷn Sylwadau mwy newydd »